Sultan IV.Murat,Bağdat seferi dönüşünde  Hüsrev Paşa’yı  sadrazımlıktan azlederek yerine Hafız Ahmet Paşa’yı atadı.Hüsrev Paşa ve topal Recep Paşa,askerleri el altından kışkırtıp isyan ettirdiler.Asiler padişahı ayak divanına çağırdıklarında,asilerle birlik olan topal Recep Paşa padişah’a:
Padişahım,abdest alıp ayak divanına öyle çıkın” dedi.Bu sözü ile padişahın dahi öldürülebileceğini imâ ediyordu.Bu divanda Hafız Ahmet Paşa,padişahın gözü önünde feci bir şekilde öldürüldü.Padişah kendini tutamayıp:
“Bre Allah’tan korkmazlar,Peygamberden utanmazlar,padişaha itaat etmezsiniz.Ben size gösteririm” dedi ve içeri girdi.Bu olaydan sonra topal Recep Paşa,isyancıları yatıştırması için Sadrazamlığa getirildi(10 Şubat 1632).Olayı daha sonra araştıran IV.Murat,isyanda topal Recep Paşa ve Hüsrev Paşa’nın parmağı olduğunu anladı. Bir gün Sadrazam Recep Paşa’yı huzura çağırıp:
“Beri gel topal zorba başı,tiz abdest al” diye bağırdığında,Recep Paşa korku içinde:
“Aman padişahım,biz sadece sizin kulununuz,bütün gayretimiz hizmetinizde olmaktır” cevabını verdi.Sultan IV.Murat orda hazır bulunun cellatlara:
“Tiz vurun başını”dedi.Recep Paşa’nın kesik başı dışarıda onu bekleyen yandaşlarının önüne atıldı(18 Mayıs 1632).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code