4 oğlunu şehid veren kadın sahabe - Dtarihi
Dini Hikayeler4 oğlunu şehid veren kadın sahabe

4 oğlunu şehid veren kadın sahabe

-

Kadın sahabilerden Hansa hatun güzel söz ve şiirde meşhurdu. Medine’ye hicretten sonra Kadisiye savaşı öncesiydi. Dört oğlunu da başına topladı. Onlara şöyle dedi:

   

– Evlatlarım, siz benim ve baba olarak bildiğiniz zatın çocuklarısınız. Ben babanıza ihanet etmediğim gibi, babanız da çok temiz bir insandı. Ben savaşta ilk hücumu sizlerden bekliyorum. Ya İslamın bayrağını Kadisiye’de dalgalandırın veya şehid olun.

Dört kardeş de annelerinin dediği gibi yaptılar. Aslanlar gibi atılarak dördü de şehid oldu. Hasta yatağında yatan Hansa hatuna evlatlarının şehid olduğu haberi verildi. Bu haberi alan Hansa Hatun:

– Ben şimdi şehid annesi mi oldum? diyordu.

   

– Evet, hem de dört şehidin annesi oldun, dediler.

O, oğullarını sormaktan ziyade zaferin hangi tarafta olduğunu soruyordu.

Oğullarının şehid olduğu haberini alınca:

   

– Allah’ım sana şükürler olsun, bana emanet etmiş olduğun dört oğlumu da senin yolunda şehid verdim. Artık beni şehid anaları defterine kaydeyle. Bunu benden esirgeme, diye dua etti.

– İslamın şerefi için dört oğlum feda olsun. Başka evlatlarım olsaydı, onları da Allah için feda ederdim, diyordu.

Böyle fedakarlıklarda bulunan ve bu sözleri söyleyen bu mübarek kadın hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam daima övgüde bulunmuş ve:

   

– Hansa Hatun örnek İslam kadınıdır, buyurmuşlardır.

Son İçerikler

Yıldırım Bayezid, Timur mektuplaşmaları

Timur, Ankara Savaşı öncesinde Sultan Bayezid'e bir mektup göndererek kendisinin kudretinden kaçıp Osmanlı Devleti'ne sığınan Celayir sultanı Ahmet ile...

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.”...

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...

Timur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri

Ben sınayarak ve görerek bildim ki, düşman askerini yenmek yahut onlara yenilmek çokluk ve azlıkla alakalı değildir. Belki bu...

Hazret-i Ali (r.a)’ın, halifeliği zamanında, Kufe’de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hrıstiyan’ın yanında ortaya çıktı. Hazret-iAli (r.a) onu hakimin huzuruna götürdü. -Bu...

Hazret-i Ali (r.a)'ın, halifeliği zamanında, Kufe'de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hrıstiyan'ın yanında ortaya çıktı. Hazret-iAli (r.a) onu...

Karısını fırına atan münafık

Cimri bir münafık, karısına hiçbir kimseye sadaka vermeyeceğine dair yemin ettirmiş. Bir gün bir dilenci kapıya gelip: ''Allah rızası...

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

Mü'min vücudunun bütün azaları ile Allah'tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fıkıh alimi Ebu'l Leys es-Semerkandi şöyle der: Allah korkusunu gösteren...

Mutlaka Okumalısınız

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Hz İsa Hak Teala'ya niyaz edip dedi ki: -İlahi, seni...

Danyal peygamberin sözleri

Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamd olsun! Kendisinden (bir şeyler umanın...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor