Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

İslam tarihi

” Hz Üzeyir, Rabbine yalvarırken: -”Ey Rabbim! Sen mahlukatı yaratıyor, dilediğini saptırıyor dilediğini de hidayete erdiriyorsun!”’ dedi. Üzeyir’e:

İslam tarihi

Rivayete göre Hz İsa bir gün bahçesini sulayan bir gencin yanından geçiyordu. Genç Hz İsa’ya: ”Rabbinden, sevgisinin zerre ağırlığı kadarını bana bahşetmesini iste” dedi. Hz İsa:

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet

İslam tarihi

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

İslam tarihi

Firavun denizde yolların açıldığını görünce bunun Allah Teala’nın eseri olduğunu anladı, çekindi. Tam o sırada Cebrail (a.s.) bir atın üzerinde belirdi.

Osmanlı tarihi

3. Selim’i gören şarapçılar ne yaptı? – 3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç’ten Kağıthane Dere’sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi yaptıklarını gördü. Padişahın kayıkta olduğunu görünce bu kişiler

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Göğüs Koparıcı (Göğüs Kerpeteni)

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dâbbetü’l-Arz, beraberinde Süleyman’ın -aleyhisselâm- mührü ve Mûsâ’nın -aleyhisselâm- 

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Firdevs cennetine giremeyecek 2 kişi

Moğol tarihi

Cengizhan Kankardeşi Camuka’yı nasıl öldürdü? Ong Han’ın kafatasını neden gümüşle kaplattı ?

Osmanlı tarihi

Papa, Fatih Sultan Mehmed’e Hristiyan ol teklifinde bulundu mu?

Osmanlı tarihi

”Fatih, İstanbul’u alıp Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderildi. Hali perişan bir Keşiş getirdiler, huzura çıkardılar. -Niçin hapsedildin? Diye sordular.

Osmanlı tarihi

Talat Paşa’nın fakirlik içinde ölmesi

Osmanlı tarihi

Yıldırım Beyazıt Han’ın en sevdiği oğlu Ertuğrul, Sivas’ta vali olarak bulunuyordu. Timur, hızla Sivas’ı kuşattı ve teslim olmasını istedi. Fakat şehrin kumandanı olan Ertuğrul bunu reddedince

İslam tarihi

Karun servetini nasıl topladı? Karun’un ”simya” sanatını bildiğini veya İsm-i A’zam (duasın)ı ezberlemiş olduğunu ve bunu malları toplamak için kullanmış olduğunu iddia edenlerin görüşüne gelince;

İslam tarihi

İbn Mes’ud Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ”Şeytan Arap yarımadasında puta taptırmaktan artık umudunu kesmiştir. Fakat o sizin

Dini Hikayeler

Malının zekatını vermeyen Salebe’nin hikayesi

İslam tarihi

Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?

Dini Hikayeler

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ”Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala’nın emirlerini ifa ile meşgul ol. Rızık Allah-u Teala üzerinedir.” Pazarcı, Hz Süleyman’a dedi ki:

x