Her nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini anlatan Koca Baki'ye çok kızmıştı. Şairin fenalığını, ebediyen Bursa'ya sürüldüğünü bildiren ve arkadan da: - Dtarihi
Osmanlı tarihiHer nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini...

Her nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini anlatan Koca Baki’ye çok kızmıştı. Şairin fenalığını, ebediyen Bursa’ya sürüldüğünü bildiren ve arkadan da:

-

Her nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini anlatan Koca Baki’ye çok kızmıştı. Şairin fenalığını, ebediyen Bursa’ya sürüldüğünü bildiren ve arkadan da:

”-Baki bed, Bursa’ya red.

Nef-i ebed, azmi bülend” 

diyerek manzum bir ferman yazmıştı.

Baki’yi aman zaman dinlemeden, apor topar Bursa’ya sürmüşlerdi. Buna pek üzülen Koca Şair, bir müddet sonra Bursa’dan Kanuni’ye manzum bir dilekçe yazıp göndermişti. Baki dilekçesinde, öfkeyle bir yere varılamayacağını, talihin kimin kapısına konacağını bilmediğini, cihan mülkünün kimseye baki olmadığını söyleyerek, kendi kendini teselli ediyor, suçunun ne olduğunu anlayamadığını ifade ederek Kanuni’den af edilmesini istiyordu:

”Nola kim, nef-i ebed

Azimi bülende oldunsa ey Baki

Bilesin ki cihan mülkü

Değil Süleyman’a baki

Şaha azminde isbatı

Tehevvür eyledin (öfkelendin) amma

Buna Çark-ı Felek derler 

Ne sen baki, ne ben baki.”

Kanuni bu güzel ve manalı satırları okuyunca Baki’yi af etmiştir. Öfke ateş ise, sükunet onu söndüren sudur. Acı dil insanı kafese sokarken, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Tarihimizden Altın Damlalar

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır. Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini kuruturken…

Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır. Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini...
Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han’ın eserlerinde...
Osmanlı tarihi

Genç Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu?

Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle ayaklanmalar çıktı. Anadolu'daki kalelerde bulunan yeniçeriler öldürülmeye başlandı. Bunların en önde geleni olan Erzurum Beylerbeyi...
İslam tarihi

Cennet ehlinin en düşük derecesinin mükafatı

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona Cabiye...
İslam tarihi

Allah kimin haccını kabul etmez

Kişi helal olmayan bir para ile hacca gidip de: ''Lebbeyk allahümme lebbeyk'' derse, Allah ona: ''Sana ne Lebbeyk ve ne...
Osmanlı tarihi

Fatih, bir gün, kılık  değiştirerek seyahate çıkar. Basit bir köylü kıyafeti giyer. Köy, köy kasaba, kasaba yürür. Bir ara çok yorulur ve dinlenmek ister. Gözüne bir kulübe ilişir, oraya varır. Bu kulübede yalnız yaşayan kadıncağızdan…

Fatih, bir gün, kılık  değiştirerek seyahate çıkar. Basit bir köylü kıyafeti giyer. Köy, köy kasaba, kasaba yürür. Bir ara çok...
Osmanlı tarihi

Çocukken kimsenin geçemediği dehalık testini geçen Sokullu Mehmed Paşa’nın dehalık testi ve cevabı:

O gün uğranılan evlerden beğenilen çocuklar Cuma günü köy meydanında yapılacak asıl imtihana davet edilmişlerdi. Cuma, Osmanlı'nın tatil günü idi....
Moğol tarihi

Güyük Han’ın Papa’ya kendisine itaat etmesini bildiren mektup

1246 yılında yapılan büyük kurultayda Güyük, kurultaya katılmayan Batu'nun muhalefetine rağmen büyük han olarak seçildi. Bu sırada Papa'nın elçisi Plano...
Osmanlı tarihi

4. Murad Hazerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi’yi neden sürdü?

Hazerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'yi de sormak istiyorum. Evliya Çelebi dışında bu kişilerden bahseden çağdaş bir başka müellif...
Dini Hikayeler

Hz İsa’nın yanından bir domuz geçti. Hz İsa domuza ”selametle geç!” dedi Bunun üzerine Hz İsa’ya ‘Sen domuza nasıl böyle diyorsun?’ dediler. Hz İsa cevap olarak…

Rivayet ediliyor ki, Hz İsa'nın yanından bir domuz geçti. Hz İsa domuza ''selametle geç!'' dedi. Bunun üzerine Hz İsa'ya 'Sen...
Hun Tarihi

Attila’nın Roma İmparatorluğunu yıkmak için korkunç planı neydi?

Galip gelme gurur ve inancıyla titreyen, bu belirgin ve haşin sesi hiçbir zaman işitmemişlerdi. Attila, onların taleplerini, tekliflerini dinlemek bile...
İslam tarihi

Kuranda cennete girecekler

√- Kuran ayetlerini inkar etmeyenler √- İman edip, salih amellerde bulunurlar. (Bakara,25) √-Allah’tan korkup sakınırlar. (Al-i İmran,15) √- Bollukta da...
İslam tarihi

Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs’ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman’ın ordusunda

Süleyman- Belkıs kıssasını bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım; çünkü düşünenler için bu kıssadan alınacak dersler olup bu çerçevede başlıca şu...
Dini Hikayeler

Hz Süleyman’ın son sözleri – Hz Süleyman’ın vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Bir gün Hz Süleyman ashabına dedi ki: -Benim gönlüm bir halvet ister ki o günde bana hiç keder ve üzüntü...
Türk tarihi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı? – Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve

... Hamdullah Suphi (Tanrıöver) kürsüye gelerek İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla tekrar okudu. Bütün milletvekilleri, Milli Mücadele'nin ruhunu fevkalade bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

Ebu Eyyub'dan - Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Bir adam Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme: Bana, beni cennete...
İslam tarihi

Hz Musa Allah Teala’ya şöyle der: ”Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l münker yapan kişinin mükafatı nedir?” Allah Teala şöyle cevap verir:

Hz Musa Allah Teala'ya şöyle der: ''Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi'l-ma'ruf nehyi ani'l münker yapan kişinin mükafatı nedir?''...
Timur tarihi

Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?

Vakit oldu ki bana inanıp arkamdan gelen yoldaşlarım on kişiden fazla değildi. Onlardan da yedisi atlı, üçü ise piyade idiler....
Moğol tarihi

Cengiz Han Buhara’nın merkezinde Büyük Cami’ye girince Cami’de neler yaptı?

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cengiz Han Buhara'nın merkezine gelince büyük camiye doğru gitti ve bunun şehirdeki en büyük bina olması...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için yola çıkmış ve Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm bağları ve elma bahçeleri vardı. Askerlerini kontrol etmek amacıyla Yeniçeri Ağasını yanına çağırdı: ”-Bütün askerlerin heybeleri aransın. Heybesinde…

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için yola çıkmış ve Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm bağları...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Musa Allah Teala’ya: ”Ya Rabbi, hangi kulun daha zengindir?” diye sorar: Yüce Mevla:

Rivayete göre Hz Musa Allah Teala'ya: ''Ya Rabbi, hangi...

Firavun Tutankamon’un mezarını açanlar hangi lanetle karşılaştılar?

Altın yaldızlı birkaç çiviyi yerlerinden çıkardılar ve altın kulplarından...
x