İslam tarihi

Yine bir gün Hz Peygamber: ”Ben Miraç gecesinde cehenneme uğradım, halkına baktım ve çoğunun fakir olduğunu gördüm.” buyurduklarında sahabe: ”Ya Resulallah, maldan mı fakirdiler?” sorusuna:

İslam tarihi

Fudayl bin İyad’a sorulur: Bir kişi ne zaman salih kullardan olur?

Türk tarihi

Atatürk’ün Vahdettin’e teklifi – Atatürk, 1920 yılının başlarında Mazhar Müfit Bey aracılığıyla Padişah Vahdettin’i açıkça Anadolu’ya davet etmiştir. Padişahla görüşen Mazhar Müfit Bey,

İslam tarihi

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a  dikerek bekler vaziyettedir. ”Ya Resulallah! Sur nedir?” diye sordum. Bana:

İslam tarihi

Hz Ali, Hendek savaşında hendekten atlayan azılı kafir, Araplarca ‘Bin askere bedel’ Amr bin Abdud’u nasıl öldürdü? Araplarca bin askere bedel olan Amr, tepeden tırnağa zırhlıydı. Müslümanlara meydan okuyordu: -Benimle çarpışacak olan varsa meydana çıksın. Mücahitlerden hiç kimsenin sesi çıkmadı. Bunun üzerine

Dünya tarihi

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

Türk tarihi

Mustafa Kemal bütün hayat felsefesini şu cümlede özetlemiştir:

Dünya tarihi

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

Osmanlı tarihi

Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? – Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi,

İslam tarihi

Zünnun-i Misri ve Allah’a aşkından dolayı öldüğünde Hak meclisine çıkan genç. ”Ey Zünnun, bu garip var ya, şeytan onu dünyada tırım tırım aradı, bulamadı; (cehennem bekçisi) Malik aradı, bulamadı; (cennetin bekçisi) Rıdvan aradı ama bulamadı! (Sen mi bulacaksın?! ”Dedim ki: ”Peki nereye gitti?” O gizli ses şöyle cevap verdi:

Selçuklu tarihi

Selçuk Bey ve maiyeti nasıl Müslüman oldu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

Dini Hikayeler

İsa a.s bir kabristandan geçerken azap gören bir kabir ehli gördü. Ve Allah-u Teala’dan azap sebebini sual etti. Allah (c.c): ‘’Ya İsa! Dua et de o kulum dirilsin de sana niye azap gördüğünü açıklasın.’’ Buyurdu. Hz. İsa (a.s) dua etti. Azap gören ölü dirildiğinde azap görme sebebini şöyle anlattı:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim – Bir devlet ne zaman yıkılır?

Dini Hikayeler

Osmanlı’ya yardıma gelen melek ordusu – Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe’de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan’a girmişler, buradan da 25.000 kişilik bir kuvveti Bükreş üzerine salmışlardı. Onları sadece 3.000 kişilik

Hun Tarihi

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek

Selçuklu tarihi

Alp Arslan’ın asıl hedefi neydi?

Dini Hikayeler

4 oğlunu şehid veren kadın sahabe

İslam tarihi

Kıyamet alameti Yecüc ve Mecüc kimdir?

x