Sultan Osman’ın kapıkulu askerleri tarafından katledilmesinin, taşradaki isyan hareketlerinin artmasında etkili olduğu kesindir. Bunlardan Erzurum Beylerbeyi Abaza Paşa daha Osman’ın katlinden evvel belki de verilen gizli bir emirle kaledeki yeniçerileri dışarı attı ve sekban askeri yazmaya başladı. Hatta Erzurum eyaletine bağlı Ahıska kalesindeki yeniçerilerden 70 kişiyi de öldürttü ve Gürcistan sınırlarını onlardan temizledi. Kethüdası Cafer’i bir miktar sekbanla Sivas’a gönderen Abaza, oradaki yeniçerilere karşı da tehdit vaziyeti aldı. Ancak bir süre Sivas’ta kalan Cafer Kethüda yeniçerileri tehdit ettiyse de onlardan kötek yedi ve Sivas’ı terk etmek zorunda kaldı. Bu gelişme üzerine çevresine 40 bin kişi toplayan Abaza Paşa Sivas’a gelmekte gecikmedi. Şehirde ne kadar yeniçeri varsa tespit ettiren Abaza, Kırkık Muslu, Hasan Çelebi ve Mahmud adlı üç namlı yeniçeriyi develer üzerinde çarmıha gerdirdi, omuzlarını delip bal mumları yerleştirdi ve bunları yakarak, ”Padişahlarına kıyan hainlerin hali budur” diyerek şehri dolaştırdı; ölmek üzerelerken yere yıkıp katlettirdi. Ardından yeniçeri, topçu, cebeci, acemi oğlan ve kuloğlu demeden bütün kapıkullarını öldürtüp evlerini bastı, mallarını sekbanlara dağıttırdı. Yanındaki sekban ve leventler işi daha da ileri götürüp İstanbul’u istila ve yağmalama sözlerini söylemeye başladılar.

Taşrada Abaza Paşa’dan başka isyan olayları da vukua geldi. Ezcümle Trablusşam Valisi Seyfeoğlu Yusuf Paşa o civardaki yeniçerileri kovarak kendine bağlı sekbanları güçlendirdi. Maraş Beylerbeyi Kalavun Yusuf Paşa da Abaza’ya destek verenlerdendi. Cahil ve cesur biri olan Abaza Paşa’nın kaleden attığı yeniçerilerden sağ kalanlar İstanbul’a gelip başlarına geleni anlatınca, Abaza Paşa görevden alınıp Sivas valiliğine atandıysa da o buna razı olmadığı gibi Kars ve Ahıska paşalarına da kalelerindeki yeniçerileri attırdı. Sultan Osman’ın katli kendisi için iyi bir isyan sebebiydi ve ona göre yeniçeriler padişah katiliydi.

4. Murad Şarkın Sultanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz