Abaza Mehmed Paşa yakaladığı yeniçerileri neden öldürüyordu ve onlara nasıl işkence ediyordu? - Dtarihi
Osmanlı tarihiAbaza Mehmed Paşa yakaladığı yeniçerileri neden öldürüyordu ve onlara...

Abaza Mehmed Paşa yakaladığı yeniçerileri neden öldürüyordu ve onlara nasıl işkence ediyordu?

-

Sultan Osman’ın kapıkulu askerleri tarafından katledilmesinin, taşradaki isyan hareketlerinin artmasında etkili olduğu kesindir. Bunlardan Erzurum Beylerbeyi Abaza Paşa daha Osman’ın katlinden evvel belki de verilen gizli bir emirle kaledeki yeniçerileri dışarı attı ve sekban askeri yazmaya başladı. Hatta Erzurum eyaletine bağlı Ahıska kalesindeki yeniçerilerden 70 kişiyi de öldürttü ve Gürcistan sınırlarını onlardan temizledi. Kethüdası Cafer’i bir miktar sekbanla Sivas’a gönderen Abaza, oradaki yeniçerilere karşı da tehdit vaziyeti aldı. Ancak bir süre Sivas’ta kalan Cafer Kethüda yeniçerileri tehdit ettiyse de onlardan kötek yedi ve Sivas’ı terk etmek zorunda kaldı. Bu gelişme üzerine çevresine 40 bin kişi toplayan Abaza Paşa Sivas’a gelmekte gecikmedi. Şehirde ne kadar yeniçeri varsa tespit ettiren Abaza, Kırkık Muslu, Hasan Çelebi ve Mahmud adlı üç namlı yeniçeriyi develer üzerinde çarmıha gerdirdi, omuzlarını delip bal mumları yerleştirdi ve bunları yakarak, ”Padişahlarına kıyan hainlerin hali budur” diyerek şehri dolaştırdı; ölmek üzerelerken yere yıkıp katlettirdi. Ardından yeniçeri, topçu, cebeci, acemi oğlan ve kuloğlu demeden bütün kapıkullarını öldürtüp evlerini bastı, mallarını sekbanlara dağıttırdı. Yanındaki sekban ve leventler işi daha da ileri götürüp İstanbul’u istila ve yağmalama sözlerini söylemeye başladılar.

Taşrada Abaza Paşa’dan başka isyan olayları da vukua geldi. Ezcümle Trablusşam Valisi Seyfeoğlu Yusuf Paşa o civardaki yeniçerileri kovarak kendine bağlı sekbanları güçlendirdi. Maraş Beylerbeyi Kalavun Yusuf Paşa da Abaza’ya destek verenlerdendi. Cahil ve cesur biri olan Abaza Paşa’nın kaleden attığı yeniçerilerden sağ kalanlar İstanbul’a gelip başlarına geleni anlatınca, Abaza Paşa görevden alınıp Sivas valiliğine atandıysa da o buna razı olmadığı gibi Kars ve Ahıska paşalarına da kalelerindeki yeniçerileri attırdı. Sultan Osman’ın katli kendisi için iyi bir isyan sebebiydi ve ona göre yeniçeriler padişah katiliydi.

4. Murad Şarkın Sultanı

Son İçerikler

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk...

Tanrılık davası güdenlerin hallerini sana anlatayım: İran hükümdarlarına Kisra denildiği gibi Mısır hükümdarlarına da Firavun denilir. Kabus isminde birisi...

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

''Medine'de (bir gün) bir ihtiyar gördüm, konuşuyordu. Onun kim olduğunu sordum. Onun, Übeyy bin Ka'b (r.a) olduğunu söylediler. O,...

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Ey İnsan! kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma… Her şeyin bir hesabı var üzdüğün...

Mumyalar hakkında ilginç bilgiler…

*Kral Tutankamon'un cenazesinin ağırlığı, kullanılan ölüm maskı, mumyalanmış beden, üç tabut ve taş lahitler 1,36 ton ağaç, altın, değerli...

Hz Muhammed (sav)’in bir oğlu vardı. Adı İbrahim… On dört-on altı aylık idi, vefat etti. Soyup yıkadılar, kefenlediler. Namazını kılıp kabrine koydular. O saatte...

Efendimiz'in bir oğlu vardı. Adı İbrahim... On dört-on altı aylık idi, vefat etti. Soyup yıkadılar, kefenlediler. Namazını kılıp kabrine...

Bir grup zorba, Hz Lut’a saldırarak onu esir ettiler. Malını alıp davarlarını önlerine katıp götürdüler. Bu haber Hz İbrahim’e ulaşınca…

Dediler ki: Bir grup zorba, Hz Lut'a saldırarak onu esir ettiler. Malını alıp davarlarını önlerine katıp götürdüler. Bu haber...

Mutlaka Okumalısınız

Tolstoy’un hayatı sorgulatacak 17 sözü:

1. Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor