Dini Hikayeler

Zünnun-i Mısri – Allah ‘ın Hikmetlerine Akıl Ermez

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Zenginlikte Şirk

Timur tarihi

Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?

Haberler Hun Tarihi

Mete Han, babasını neden öldürdü? – Teoman, Yen Shi’nin oyunlarıyla oğluna tuzak kurmuş ve

İslam tarihi

Alimlerden biri İblis’e: ”İnsanoğluyla nasıl oynadığını bana göster” der. İblis:

Dini Hikayeler

Şeytanın Cüneyd-i Bağdadî’ye tuzağı

İslam tarihi

Zülkarneyn (as) Yecüc Mecüc’ü nasıl hapsetti? ”Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”

İslam tarihi

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?” diye sorar. Hz Musa:

İslam tarihi

İsa Peygamber bir gün gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulur ve sığınacak bir yer arar. Daha sonra bir dağ mağarası görür, içeriye girer. Fakat içeride aslan vardır. Elini aslanın ağzına koyar ve şöyle der:

İslam tarihi

”Adamın biri (gelip): ‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da: ‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da

Dini Hikayeler

Riyakar adamın düştüğü durum – Vaktiyle mescidin birinde bir adam konuklamıştı. Din yolunda gayreti kendisine azık edinmişti. O aşık adam, bir gece sabaha kadar namazdan başka bir şeyle meşgul olmamak niyetiyle mescide gitmişti. Fakat gece olup etraf kararınca bir ses duyuldu. Namaz kılan adam,kemal sahibi birinin mescide geldiğini sandı. Gönlünden,

Osmanlı tarihi

Anadolu Kazaskeri ve ünlü bilgin Kemal Paşazade’nin atının ayağından sıçrayan çamurlar Padişah’ın kaftanını kirletti. Kemal Paşazade mahcup oldu, korktu ve ne diyeceğine şaşırdı. Onun bu halini gören padişah tebessümlü  bakışlarla süzdükten sonra şöyle teselli etti:

Osmanlı tarihi

”Fatih, İstanbul’u alıp Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderildi. Hali perişan bir Keşiş getirdiler, huzura çıkardılar. -Niçin hapsedildin? Diye sordular.

Dünya tarihi

Büyük İskender’in altın tabutlu bedenini kim çaldı?

Dini Hikayeler

Fitnenin Kötülüğü

Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Dini Hikayeler

Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması

Göktürk Tarihi

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

İslam tarihi

Peygamber Efendimiz vefatı esnasında hemen yanında bulunan, içi su dolu bardağa elini sokup yüzünü siliyor ve şöyle diyordu:

x