Abdullah İbn-i Mübarek'e aşık olduğu kadın ne söyledi de tevbe etti? - Tevbesi şöyle oldu: Bir kadına aşık idi. Kışın soğuk bir gecede - Dtarihi
Dini HikayelerAbdullah İbn-i Mübarek'e aşık olduğu kadın ne söyledi de...

Abdullah İbn-i Mübarek’e aşık olduğu kadın ne söyledi de tevbe etti? – Tevbesi şöyle oldu: Bir kadına aşık idi. Kışın soğuk bir gecede

-

Tevbesi şöyle oldu: Bir kadına aşık idi. Kışın soğuk bir gecede aşığının evinin duvarı altında durdu. Maşuka da duvarın üstüne çıkmıştı. Birbirine karşı hayran olup durdular. Müezzin sabah ezanını okurken, Abdullah yatsı ezanıdır sanıyordu. Gün doğmaya başlayınca anladı ki aşka gark olmuştu. Aşık olduğu kadın dedi ki:

”Ey İbn-i Mübarek! Utanmaz mısın ki bütün gece nefsin için ayakta durursun. Eğer imama uymuş olsaydın, imam da namaz içinde Kur’an okumayı uzatsaydı usanırdın”

Abdullah bu sözü işitince içine ateş düştü. Derhal tevbe etti. İlim ve Kuran’la meşgul oldu.

Tezkiretül Evliya – Feridüddin Attar

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder

Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder. Allah yolunda savaşmak için yola çıkıp sabırla ve ecrini yanlız Allah'tan...
İslam tarihi

Hz Musa – Allah nasıl zikredilir?

Rivayet edildiğine göre, Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyeder: ''Ey Musa! Beni zikrederken vücudun titresin. Beni sükunet halinde zikret ki,...
Moğol tarihi

Çinliler’in eşekle birlikte kazığa oturttuğu: Moğol Hükümdarı Ambakay

Moğollar, büyük olasılıkla göçebe imparatorlukların kalbinde yaşanmış zafer dolu öykülerinden etkilenerek kendi varlıklarını ortaya koyma özlemini duyuyor, yani birleşmek istiyordu....
Osmanlı tarihi

Tiryaki Hasan Paşa, 10.000 askeriyle 100.000 bin düşman askerini Kanije’de nasıl bozguna uğrattı?

Kanije, Osmanlılar tarafından 1600'de fethedildi. Fetihi temsilen bir camii inşa edildi ve adet üzere ilk cuma namazı bu camiide kılındı....
Ünlülerden sözler

Abdulkadir Geylani Sözleri

”… Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde her an yapacağınız tövbeleriniz de günahlarınıza denk olsun.” Dua ipini...
İslam tarihi

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi kırdılar. Ben de onlara istiğfar etmeyecekleri türden günah işlemeleri için ayartıyorum. Bu günah

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ''Ümmeti Muhammed'i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi...
İslam tarihi

Peygamber Efendimiz bir gün Hz Cebrail’e ”Bana cehennemden ve sıcaklığından bahset” der. Bunun üzerine Hz Cebrail şöyle der:

Cenab-ı Mevla cehennemi yedi kapı olarak yaratmıştır. Nitekim şu Ayet-i Kerime'de bunu bize açıkça bildirmiştir: ''Onun yedi kapısı vardır.'' (Hicr...
Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ''Yıldırım'' lakabıyla anılır. Bazı Fransız yazarlar,...
Dini Hikayeler

Lokman (as) bir kimsenin hizmetindeydi. Birgün efendisi, kesilmiş koyunu işaret ederek: -Bana şu koyunun en tatlı yerini getir, dedi. Lokman (as) gitti ve koyunun dilini getirdi. Başka bir zaman efendisi: – Bana koyunun en acı yerini getir, dedi. Lokman (as)…

Lokman (as) bir kimsenin hizmetindeydi. Birgün efendisi, kesilmiş koyunu işaret ederek: -Bana şu koyunun en tatlı yerini getir, dedi. Lokman...
İslam tarihi

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

''Medine'de (bir gün) bir ihtiyar gördüm, konuşuyordu. Onun kim olduğunu sordum. Onun, Übeyy bin Ka'b (r.a) olduğunu söylediler. O, şunları...
Türk tarihi

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Oğuz adı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık bunun, ''kabileler'' anlamına geldiği anlaşılmıştır. Yani ''ok+u+z''olduğu kabul edilmektedir. Bu açıklama...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in Necran hristiyanlarıyla yaptığı tartışma -Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine’de ziyaret etmektedir. Hz İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed (sav)’in de onaylamasını isterler. O ise onları mantık ve sağduyuya davet eder.

Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine'de ziyaret etmektedir. Hz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed...
Türk tarihi

Türkmen, Müslüman olan Türk’e mi deniliyor? – Ahmet Taşağıl

Türkmen, Müslüman olan Türk'e mi deniliyor? Doğru. Müslüman olan Türklere, Türkmen denmeye başlandı. Oğuzlarla ilgili... Özellikle 880'li yıllardan sonra, 900'lere...
İslam tarihi

Hz İsa’ya insanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa:

İnsanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa: ‘Alimin zellesidir. Çünkü alim, zelle yapıp hata yaptığı zaman...
İslam tarihi

Hz Hızır’ ın uzun ömürlü olmasının sırrı – Yeryüzüne indiklerinde Hz Nuh oğullarına Hz Adem’in bedenini götürüp vasiyet ettiği yere gömmelerini emretti. Oğulları da:

İbn İshak'ın belirttiğine göre Hz Adem'in vefatı yaklaştığında oğullarına ileride insanların başına tufan olayının geleceğini anlattı, onlara tufan gerçekleştiğinde cesedini...
Hun Tarihi

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi:

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi: -”Ben altını...
İslam tarihi

Sadi Şirazi – İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet’te, fakat dindar adam Cehennem’de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:

İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet'te, fakat dindar adam Cehennem'de. Merakını mucip...
Hun Tarihi

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı:

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma...
Moğol tarihi

Moğol devletleri arasında Müslümanlığı kabul eden ilk Han kimdir?

Adı geçen Berke Han çok tanınmıştır. Anasından doğduğundan beri Müslüman idi. Dünyaya geldiği o yerde, öz anasının sütü ve başka...
Osmanlı tarihi

Genç Osman, Şehzade Mehmed’i neden öldürttü? Şehzade Mehmed kendisini öldürmeye gelen cellatları karşısında görünce:

2. Osman Lehistan üzerine düzenleyeceği sefer öncesinde İstanbul'da kargaşa çıkabileceği endişesiyle kendisinden iki  yaş küçük olan kardeşi Mehmed'i öldürtmeye karar...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Osmanlı’nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey…

Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi devam ederken Karamanoğlu Mehmet...

Newton, Yerçekimi Kanunu’nu nasıl buldu?

Bilim ve uygarlığın gelişmesi, insan yaşamındaki pek çok önemli...
x