Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti? - Dtarihi
Dini HikayelerAbdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra...

Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti?

-

İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre vuruştular yenişemediler. İran topraklarında eskiden Mecusiler yani ateşe tapanlar yaşardı. Bu adam da mecusi biriydi. İbadet vakti gelmişti, İbn Mübarek’ten mehil istedi, anlaştılar vuruşmaya ara verdiler. Adam dini gereği güneşe secde edince İbn Mübarek’in kanına dokundu, bir ara kılıcına davrandı ve onu öldürmek istedi. Ama tam bu sırada gaipten bir ses işitti. Yani: ”Ahde vefa ediniz, verdiğiniz sözde durun, şüphesiz kişi verdiği sözden sorumludur.”

Bunun üzerine İbn Mübarek niyetinden vazgeçti. Mecusi durumu fark etmişti. İbadetini bitirince sordu: Yapmayı düşündüğün şeyden neden vazgeçtin? O da işittiği sesi anlattı. Bunun üzerine mecusi dedi ki: Ne iyi Rab, düşmanı için dostunu tekdir ediyor! Sonra derhal müslüman oldu ve güzel bir İslami hayat yaşadı.

Abdullah İbn Mübarek’in işittiği sözler İsra Süresi’nin 34. ayetinde yer alır.

Tarihi – Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

İslam tarihi

Firdevs Cennetine Girecekler

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,Ve...
İslam tarihi

Cebrail (as) – Hastalık, zenginlik, fakirlik gelince bazı kullar imanını nasıl kaybeder?

''Bana Cibril gelip dedi ki: Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor ve şöyle diyor: ''Kullarım arasında imanını ancak zenginlikle muhafaza...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette Kabe’ye doğru savaşmak kastıyla gelen ordu nasıl helak olacak?

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Bir takım askerler Ka'be'ye doğru -savaşmak kastıyla- yola çıkarlar. 'Beyda' denilen yere geldiklerinde, ön tarafta bulunanlar...
İlginç Bilgiler

Arılar nasıl bal yapar?

Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın arıların bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime...
Osmanlı tarihi

Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit’ten: Osmanlı alimleri istemiştir. Bunun üzerine Abdülhamit çaresizlik içinde, karşı tarafa…

Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit'ten: İslam dininin bilhassa tefekkür,gaye felsefe ve manevi terkibi üzerinde şahsen kendisine izahat vermek için Japonca bilen...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in doğduğu yıl olan 571’de Ayasofya’nın kubbesi yıkılır ve hiçbir şekilde tamir edilemez. Hz Hızır, yaşlı bir adam kılığında rahiplere görünür. Kubbenin ayakta kalabilmesinin tek koşulunun…

Fetih sonrası Ayasofya'yla ilgili efsanelerin en önemlisi kuşkusuz, harcında Hz Muhammed'in tükürüğünün yer almasıyla ilgilidir. Efsaneyi ilginç kılan unsurlardan biri...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cibril bana, elinde içinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna ile geldi” Sordum: ”Bu nedir ey Cibril?”

Enes (ra)'dan: ''Cibril bana, elinde içinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna ile geldi'' Sordum: ''Bu nedir ey Cibril?''...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman ve Kaleden aşağıya atılan beş dilsiz Mehmetçik – İşkence başladı, erler yine sustular. Sonunda beş kocaman çuval getirildi, askerler bir bir, bu çuvallara konulup kaleden aşağıya atılmaya başladı…

1526'da Osmanlı ordusu Viyana önlerinde savaşırken, beş Türk eri Almanların pususuna düşüp esir alınmıştı. Viyana kalesi komutanı bu erlere; ''Siz...
İslam tarihi

İbrahim bin Edhem Hz, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas’a sorarlar: ”Bu zatı ziyarete gitmeyecek misin?” Cevap şu: ”Şeytanla görüşmek, onunla görüşmekten daha hayırlıdır.” Halk şaşırır. Ama Hazret şu muhteşem cevabı verir:

Bir gün büyük velilerden İbrahim bin Edhem, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas'a sorarlar: ''Bu zatı ziyarete...
İslam tarihi

Hz Adem, Allah Teala’ya kör, alacalı ve çeşitli hastalıklı insanları niye yarattın diye sormuş?

''Yüce Allah, Hz Adem'i yaratırken cennetlik kimseleri onun göğsünün sağ tarafından çıkardı, cehennemlik kimseleri de göğsünün sol tarafından çıkardı. Hz...
İslam tarihi

Hz Muhammed ”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı”

Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir yolculukta Allah Rasulu'nun bindiği ve Ufeyr denilen bir merkebin terkisinde idim. Allah Rasulu bana:...
İslam tarihi

Bir gün bir adam Şuayb Peygamber’e, ”Çok günahlar işledim ama Yüce Allah beni affetti.” dedi. Allah’tan Hz Şuayb’a şöyle bir vahiy geldi:

Bir gün bir adam Şuayb Peygamber'e, ''Çok günahlar işledim ama Yüce Allah beni affetti.'' dedi. Allah'tan Hz Şuayb'a şöyle bir...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in ölümü nasıl oldu? Ölmeseydi Avrupa’nın tamamını nasıl fethedecekti?

Şir'i pençe denen zehirli çıbandan muzdaripti. Tıb tarihinde muhtelif; vebaya dahi bağlanan açıklamalar var. Sinirli karakteri icabı çıbana kendi müdahale...
Türk tarihi

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? – Ahmet Taşağıl

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? Atatürk'ün görüşlerine ve Ziya Gökalp gibi isimlere...
İslam tarihi

Hz Davud Cenab-ı Haktan: ”Ya Rabbi bu insanları niçin yarattın?” diye sordu. Allah da cevaben:

Deniliyor ki bir gün Hz Davud Cenab-ı Haktan: ''Ya Rabbi bu insanları niçin yarattın?'' diye sordu. Allah da cevaben: ''Ben...
İslam tarihi

Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-: -‘Ey Salih! Şu karşıdaki şu ve şu özelliklere sahip boylu-postlu,gebe bir deve çıkarırsan (belki sana iman ederiz)!’ şeklinde bir şart koşmuşlardı. Hz Salih de, onlara:

Onlar, Hz Salih'den; kendilerine getirdiği şeyin doğru ve gerçek olduğunu gösteren bir mucize getirmesini istediler. ''Salih dedi: İşte dişi bir...
İslam tarihi

Bir gün Allah Hz Musa’ya, ”Ey Musa, hastalandım, niçin bana gelmedin?” diye seslendi. Bunu duyan Hz Musa, çok şaşırdı. Allah’a: Allah’ım bu sözün hikmetini bana söyle…

Bir gün Allah Hz Musa'ya, ''Ey Musa, hastalandım, niçin bana gelmedin?'' diye seslendi. Bunu duyan Hz Musa, çok şaşırdı. Allah'a:...
İslam tarihi

Allah (c.c) katında en sevimli ses

Resulullah (sav) buyururlar: ''Tövbe edeyim diyip tövbeyi geciktirenler helak oldular.'' İbn-i Abbas ''Fakat insan fenalığını önüne sürmek ister.'' (el-Kıyame,5) ayetinin...
Hun Tarihi

Attila döneminde Kutsal Kılıç nasıl bulundu?

Kutsal kılıç, Hunların ilk atası ve Hun hanedanının banisi, kimsenin bilmediği bir yere atmış ve saklamıştı. Bu kılıcı keşfedecek Hun...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi rüyasında Şeyh Edebali’nin evinde misafir olduğunu görmüş, Şeyhin kucağından çıkan bir

Osman Gazi, ilim ve irfanından istifade etmek için sık sık Şeyh Edebali'yi ziyarete giderdi. Bu ziyaretlerinden birinde şeyhin kızını görmüş,...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x