Yine Müslim, Enes b. Malik’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

”Adamın biri (gelip):

‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da:

‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da ateştedir!’ dedi.

Derim ki: Resulullah’ın anne-babası ile dedesi Abdulmuttalib’in, cehennemlik olduğunu haber vermesi; çeşitli yollardan rivayet edilen ve fetret dönemi insanlarıyla çocuk, deli ve sağırların kıyamet gününde mahşer meydanında hesaba tutulacaklarını bildiren hadise ters düşmemektedir. Nitekim biz tefsir kitabımızda bunu ”Biz peygamber göndermedikçe kimseye azab etmeyiz” (el-İsra’, 17/15) ayetini tefsir ederken bu hadisin sened ve metnini uzun uzadıya nekletmiştik. Onlardan kimi, peygamberlerin davetine icabet etmiştir ve kimi de icabet etmemiştir. Bunlar, icabet etmeyenler zümresinden olabilirler ki, bu durumda herhangi bir çelişki söz konusu olmaz. Hamd ve minnet Allah’adır.

Süheyli’nin, Hz Aişe’den rivayet ettiği hadise gelince,bunda, Resulullah’ın anne ve babasını di,riltmesini Rabbinden dilediği, Rabbinin onları dirilttiği, onların da ona iman ettikleri anlatılmaktaysa da bu gerçekten münker olan bir hadistir. Böyle bir şeyin meydana gelmesi, her ne kadar Allah’ın kudreti açısından mümkünse de, buna ters düşen sahih hadisler vardır. Yine Yüce Allah doğruyu daha iyi bilir.

OKU
Hz İsa, Deccal'i nasıl öldürecek? Hz İsa, domuzu öldürecek, haçı kıracak ve hiçbir kimseden İslam’dan başka (bir din) kabul edilmeyecektir.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code