''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?' diye sordu. O da: 'Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: 'Doğrusu senin baban da benim babam da... - Dtarihi
İslam tarihi''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?'...

”Adamın biri (gelip): ‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da: ‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da…

-

Yine Müslim, Enes b. Malik’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

   

”Adamın biri (gelip):

‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da:

‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da ateştedir!’ dedi.

   

Derim ki: Resulullah’ın anne-babası ile dedesi Abdulmuttalib’in, cehennemlik olduğunu haber vermesi; çeşitli yollardan rivayet edilen ve fetret dönemi insanlarıyla çocuk, deli ve sağırların kıyamet gününde mahşer meydanında hesaba tutulacaklarını bildiren hadise ters düşmemektedir. Nitekim biz tefsir kitabımızda bunu ”Biz peygamber göndermedikçe kimseye azab etmeyiz” (el-İsra’, 17/15) ayetini tefsir ederken bu hadisin sened ve metnini uzun uzadıya nekletmiştik. Onlardan kimi, peygamberlerin davetine icabet etmiştir ve kimi de icabet etmemiştir. Bunlar, icabet etmeyenler zümresinden olabilirler ki, bu durumda herhangi bir çelişki söz konusu olmaz. Hamd ve minnet Allah’adır.

Süheyli’nin, Hz Aişe’den rivayet ettiği hadise gelince,bunda, Resulullah’ın anne ve babasını di,riltmesini Rabbinden dilediği, Rabbinin onları dirilttiği, onların da ona iman ettikleri anlatılmaktaysa da bu gerçekten münker olan bir hadistir. Böyle bir şeyin meydana gelmesi, her ne kadar Allah’ın kudreti açısından mümkünse de, buna ters düşen sahih hadisler vardır. Yine Yüce Allah doğruyu daha iyi bilir.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

   

Son İçerikler

İbn Abbas şöyle der: ”Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir” çünkü bu kişiler…

Nasuh tevbe ise; kulun hem içten/kalpten hem de dıştan/görünüşten bir daha dönmemek üzere tevbe etmesidir. Sadece görünüşte tevbe eden...

Abdullah bin Mübarek ve çoban’ın konuşması

Abdullah bin Mübarek, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve; "Zavallı, çocuklukta...

Hz Musa’ya beddua eden Bel’am bin Baura, nasıl helak oldu? Bel’am, eşeğinden inmeden ona bir daha vurduğunda eşek yürüdü. Öyle ki Bel’am, Hüsban Dağı’nın...

İbn İshak, Hz Musa'nın Beytü'l Makdis'e gidişini anlatırken Bel'am bin Baura kıssasını da zikretmiştir. Yüce Allah, Bel'am bin Baura...

İran Şahı, Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne’ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Şah Kulu, Osmanlı askerindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı...

Kanuni'den sonra yerine geçen II.Selim (Sarı Selim) ilk defa, ordunun başında sefere gitme adetini bozmuş ve eğlenceye başlamıştı. Böylece...

Stalin, Cengiz Han’ın kayıp Ruh sancağını nasıl ele geçirdi?

Cengiz Han'ın da barış zamanı kullanmak için beyaz ve savaş zamanında rehberlik etmesi için siyah atların tüylerinden yapılmış bir...

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi kırdılar. Ben de...

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi...

Mutlaka Okumalısınız

Fatih Sultan Mehmed’in surlara işlediği isim

Fatih Sultan Mehmed, Rumeli Hisarı'nın temellerini eski Utarid Mabedi'nin...

Danyal peygamberin sözleri

Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamd olsun! Kendisinden (bir şeyler umanın...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor