''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?' diye sordu. O da: 'Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: 'Doğrusu senin baban da benim babam da... - Dtarihi
İslam tarihi''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?'...

”Adamın biri (gelip): ‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da: ‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da…

-

Yine Müslim, Enes b. Malik’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

”Adamın biri (gelip):

‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da:

‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da ateştedir!’ dedi.

Derim ki: Resulullah’ın anne-babası ile dedesi Abdulmuttalib’in, cehennemlik olduğunu haber vermesi; çeşitli yollardan rivayet edilen ve fetret dönemi insanlarıyla çocuk, deli ve sağırların kıyamet gününde mahşer meydanında hesaba tutulacaklarını bildiren hadise ters düşmemektedir. Nitekim biz tefsir kitabımızda bunu ”Biz peygamber göndermedikçe kimseye azab etmeyiz” (el-İsra’, 17/15) ayetini tefsir ederken bu hadisin sened ve metnini uzun uzadıya nekletmiştik. Onlardan kimi, peygamberlerin davetine icabet etmiştir ve kimi de icabet etmemiştir. Bunlar, icabet etmeyenler zümresinden olabilirler ki, bu durumda herhangi bir çelişki söz konusu olmaz. Hamd ve minnet Allah’adır.

Süheyli’nin, Hz Aişe’den rivayet ettiği hadise gelince,bunda, Resulullah’ın anne ve babasını di,riltmesini Rabbinden dilediği, Rabbinin onları dirilttiği, onların da ona iman ettikleri anlatılmaktaysa da bu gerçekten münker olan bir hadistir. Böyle bir şeyin meydana gelmesi, her ne kadar Allah’ın kudreti açısından mümkünse de, buna ters düşen sahih hadisler vardır. Yine Yüce Allah doğruyu daha iyi bilir.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

Son İçerikler

Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında...

Rivayet edildiğine göre Şeytan, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete...

12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet’in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Bunun üzerine genç padişah…

Sultan II. Murat Han,  İstanbul 'u birkaç kez kuşatmasına rağmen fetih ona bir türlü nasip olmamıştı.  Hacı  Bayram Veli:...

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn hapishanesinde gerçekleşti. Vücuda elektrik akımı verilerek öldürme veya diğer anlamıyla elektrikli...

İbrahim Edhem Hazretleri Belh şehrinin valisiyken taç ve tahtını terk edip çöllere düşen ve kendisini tamamen ibadete veren bir zattı. Valiyken emrinde olanlardan birisi,...

İbrahim Edhem Hazretleri Belh şehrinin valisiyken taç ve tahtını terk edip çöllere düşen ve kendisini tamamen ibadete veren bir...

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

Mü'min kul hastalandığında bu durumu, onu günahlardan, demirci körüğünün demir kirlerini temizlediği gibi temizler. Mü'min kul hastalandığında, Allah (sağ ve...

İran Şahı Şah Tahmasb, Kanuni Sultan Süleyman’la alay etmek için içi mücevher dolu sandık gönderir. Kanuni bu mücevherleri…

İnşaat sırasında özellikle temel hazırlığı gibi teknik sebeplerden dolayı, uzun bir süre, bir türlü göze görünür ve herkesin anlayacağı...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor