Derler ki, bir av yerinde Nuşirevan av kebabı yemek istemiş. Emri üzerine istediği yemeği hazırlamışlar, fakat tuz yokmuş. Tuz bulmak üzere bir uşağı köye göndermişler. Nuşirevan demiş ki:

”Tuzu para ile al. Parasız almak adet olmasın; teamül yerine geçmesin ve köy bu yüzden harap olmasın.”

Demişler ki, ”Bir parça tuzdan ne çıkar? Bedava alınırsa ne zararı var.”

Nuşirevan şu cevabı vermiş:

”Zulmün esası dünyada ilk zamanlar azmış. Her gelen onu bir parça artırdı, bugün böyle müthiş bir hale geldi ve bu büyük dereceyi buldu.”

Eğer hükümdar tebaasından birinin bahçesinden bir tek elma yerse, uşakları ve adamları ağacı kökünden sökerler. Şayet bir padişah yarım yumurta almak suretiyle haksızlık yaparsa askerleri bin tavuğu şişe geçirip kebab ederler.

Sadi Şirazi – Gülistan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yavuz Sultan Selim - Bir devlet ne zaman yıkılır?
Silsileler hâlinde gelen büyük zaferler...
Read more
Buruc Suresi' nde bahsedilen Müslümanları yakma olayı nasıl gerçekleşti?
Yemin olsun, burçlar sahibi gökyüzüne, Vaat...
Read more
Cem Sultan'ın Osmanlı'yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi?
Bu sürüp giden kavgadan bıkan...
Read more
Attila'nın İmparator Macianus'a cevabı
Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir...
Read more
Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:
Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin yanına geldim. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Kesildikçe yine eski haline dönüyordu. Cibril’e onların kim olduklarını sordum. Dedi ki:
Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin...
Read more
Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)'in gönderilmesinden bahsetmeleri
Muhammed b. İshak der ki:...
Read more
Ebu Cehil'in oğlu nasıl müslüman oldu?
Rasul-i Ekrem s.a.v.'in Mekke'yi fethettiği...
Read more
Feridüddin Attar - Sürekli olmayan 4 şey
Dört şey kısa sürelidir. Ey...
Read more
Hz Muhammed ''Dini ilmi, dünyalık elde etmek için kullananlar''
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet...
Read more
Yıldırım Beyazıd'ın Korkusuz Jan'a ,Niğbolu savaşından sonra söylediği söz
Haçlı ordusu Niğbolu‘da, Osmanlılar karşısında büyük...
Read more
4. Murad - Bizden yardım istersin sende asker yok mudur?
Bağdat'ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed...
Read more
Malazgirt Savaşı öncesi Selçuklu kuvvetleri nasıl düşmanı yıpratıyordu?
Malazgirt Savaşından önce Selçuklu kuvvetleri...
Read more
Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?
1543'teki Nice seferinden sonra Barbaros...
Read more
Savaştan kaçan Ferdinand'a Kanuni Sultan Süleyman'ın cevabı
1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi...
Read more
Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?” diye sorar. Hz Musa:
Rivayet edildiğine göre, Hz Musa...
Read more
Hz Hasan'ı kim zehirledi ve nasıl öldü? Muaviye’nin oğlu Yezit, babasının Hz Hasan’ı halef göstermesi üzerine Cade’ye, Şam’dan zehir ile,
Hazreti Hasan'ın bir özelliği çok...
Read more
Fatih Sultan Mehmed sırrını nasıl saklardı?
Padişah Fatih Sultan Mehmed'in Karadeniz...
Read more
Cehennemin yedi kapısından kimler girecek?
Cehennemin ''Haviye'' isimli en alt...
Read more
Hz Muhammed ''Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı''
Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir...
Read more
Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için yola çıkmış ve Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm bağları ve elma bahçeleri vardı. Askerlerini kontrol etmek amacıyla Yeniçeri...
Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi...
Read more
''Cennet ehli üç sınıftır:'' Muhammed (s.a.v)
1- İktidar ve kudret sahibi...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman, Baki'yi neden Bursa'ya sürdü?
Her nedense Kanuni Sultan Süleyman...
Read more
''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir: (İmam Gazali)
''İnsanlar şu üç sözü söylerler...
Read more
Çağrı Bey'in Dandanakan savaşından önce söylediği söz
Dandanakan Savaşından önce,Tuğrul Bey,Musa Bey...
Read more
Nuh tufanı nasıl meydana geldi?
İbn Cerir et-Taberi ile birçok...
Read more
Cengiz Han orduları kaç milyon insan öldürdü?
Cengiz Han'ın ordularının, o zamanki...
Read more
Selahaddin Eyyubi'den 10 Liderlik Sırrı
1- Ya ilim öğren ya...
Read more
Hz Muhammed ''Hangi amel Allah'a sevimlidir?''
Abdullah ibnu Mesud'dan - Allah...
Read more
Timur'un lakaplarından birisi de 'Sahipkıran.' Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?
Sahipkıran teriminin bir unvan, lakap...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code