Hz Muhammed (sav) - (Ahirette) mü'minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - (Ahirette) mü'minler ateşten kurtuldukları zaman,...

Hz Muhammed (sav) – (Ahirette) mü’minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve

-

(Ahirette) mü’minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve aralarında dünyadaki haklarını birbirlerinden alırlar. Tertemiz olduktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Muhammedin canı, yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, onlardan birinin cennetteki yeri dünyadakinden daha belirgin haldedir.

Hz Muhammed – Ramuz e Hadis

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette Kabe’ye doğru savaşmak kastıyla gelen ordu nasıl helak olacak?

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Bir takım askerler Ka'be'ye doğru -savaşmak...

Hz Ali ve Allah Teala’ya inanmayan birisinin tartışması

Bu sırra binaen Hz Ali Allah'ı inkar eden bazı...