İslam tarihi

Hz İbrahim, Nemrud’a iman et dedi, Vezirim Haran’a danışayım dedi. Harran, Nemrud’a ne dedi?

Osmanlı tarihi

Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl doğdu? – Kırk Alperen Edirne yakınlarına gelmişlerdi. Yine güreşe tutuşmuşlardı. Otuz sekizi güreşini ayırmıştı. Ama iki yiğit hala güreşmeye devam ediyorlardı.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Bir zaman sonra öyle bir topluluk gelecek ki, Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar fakat okudukları boğazlarını geçmeyecek” şöyle diyecekler:

Dini Hikayeler

Osmanlı’ya yardıma gelen melek ordusu – Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe’de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan’a girmişler, buradan da 25.000 kişilik bir kuvveti Bükreş üzerine salmışlardı. Onları sadece 3.000 kişilik

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu kimseler lanetlidir

Türk tarihi

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Dini Hikayeler

Hz İbrahim’in Duası

İslam tarihi

İmam Gazali – İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir:

Timur tarihi

Timur’un lakaplarından birisi de ‘Sahipkıran.’ Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde cennete benzer yerler var mıydı?

Timur tarihi

Emir Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yaparak önüne çıkan sure

Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

İslam tarihi

Zülkarneyn’in ”Renakil” adında meleklerden bir arkadaşı vardı. (Bir gün) Zülkarneyn ona yeryüzünde ‘hayat pınarı’ diye bir pınarın bulunup bulunmadığını sordu.

Dini Hikayeler

Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dâbbetü’l-Arz, beraberinde Süleyman’ın -aleyhisselâm- mührü ve Mûsâ’nın -aleyhisselâm- 

İslam tarihi

İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet’te, fakat dindar adam Cehennem’de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:

İslam tarihi

Kuran’da geçen 3 İsmi Azam Duası

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri…

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Haberler

İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa’ya gelerek şöyle der: ”Ey Allah’ın nebisi! Zina ettim ve bundan doğan çocuğumu da öldürdüm”  yerinden dehşetle sıçrayan Hz Musa, kadına:

x