Allah korkusunu gösteren 7 işaret - Ebu’l Leys es-Semerkandi - Dtarihi
İslam tarihiAllah korkusunu gösteren 7 işaret - Ebu’l Leys es-Semerkandi

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

-

Mü’min vücudunun bütün azaları ile Allah’tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fıkıh alimi Ebu’l Leys es-Semerkandi şöyle der:

Allah korkusunu gösteren yedi işaret vardır:

Birinci işaret dilde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi dilini yalandan dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan engeller, bunların yerine onu zikirle, Kur’an’la ve ilimle meşgul eder.

İkinci işaret kalpte görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık beslemez. Çünkü kıskançlık iyilikleri yok eder: Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

”Ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyilikleri yer (Ebu Davud)

Şu husus iyici bilinmelidir; kıskançlık kalp hastalıklarının en büyüklerindendir. Bu hastalıklar da ancak ilim elde ederek ve salih amel işleyerek tedavi edilebilir.

Üçüncü işaret gözde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi, haram olan yiyeceğe, içeceğe, giyeceğe bakmaz. Dünyaya, rağbet eden gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helal olmayan hiçbir şeye bakmaz.

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur:

”Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.”

Dördüncü işaret karında görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi, karnına haram lokma koymaz: Çünkü haram lokma yemek büyük günahtır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”İnsanoğlunun karnına haram bir lokma girdiğinde, lokma midesinde kaldığı sürece yerlerde ve göklerde bulunan melekler o kişiye lanet ederler. O lokma karnındayken ölürse varacağı yer cehennemdir.”

Beşinci işaret ellerde görülür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse, ellerini sadece Allah’ın rızasına uygun şeylere uzatır. Nitekim sahabilerden Kab el-Ahbar’ın şöyle dediği rivayet edilir:

”Allah Teala içinde yetmiş bin ev olan, her evin içinde yetmiş bin odası olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden Allah korkusu sebebiyle uzak duran kimseler girebileceklerdir.”

Altıncı işaret ayaklarda görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse ayaklarıyla günaha gitmekten uzak durur, Allah’ın emrine uygun ve O’nun rızasını kazandıracak işler için; alimlerin ve salih kişilerin sohbetlerine katılmak için adım atar.

Yedinci işaret amelde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse ibadetini sadece Allah rızası için yapar: riyadan ve münafıklıktan korkar. Böyle yaptığında Allah Teala’nın, haklarında şöyle buyurduğu kimselerden olur:

”Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlardan içindir.” (Zuhruf 43/35)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Osmanlı tarihi

Bu kardeşler Batılı kaynaklarda Barbaros kardeşler olarak mı geçiyordu yoksa sadece Hızır’a mı Barbaros denilmişti?

Bu kardeşler Batılı kaynaklarda Barbaros kardeşler olarak mı geçiyordu yoksa sadece Hızır'a mı Barbaros denilmişti? Aslında ilk başta Oruç'a Barbaros...
İslam tarihi

Lokman Hekim – Dünya ve ahiret nasıl kaybedilir?

Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat verir: ''Oğulcağızım, ahiretin için dünyanı feda et; her ikisini de kazanırsın. Sakın dünyan için ahiretini...
Osmanlı tarihi

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Bağdat'ın kapısındaki Genç Osman kimdir? Padişah Genç Osman olmadığı kesin... Dediğiniz gibi. Burada bir şeyi mutlaka söylemem lazım. Sultan 2....
Türk tarihi

Büyük Türk kahramanı Alp Er Tunga hile ile nasıl öldürüldü?

Alp Er TUnga Türk tarihinin en eski destanlarından birisidir. Kahramanı Alp Er Tunga, Türk olup, Turan, Saka veya Kengeres denilen...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
İslam tarihi

Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve:

Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve: ''Ey Muhammed! Ashabın güneşin...
İslam tarihi

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur: ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?” Sahabiler: ”Kimdirler, ey Allah’ın Resulü” diye sorarlar. Allah Resülü şöyle der:

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur: ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir,...
Osmanlı tarihi

1.Mustafa akli melekelerini yitirmiş miydi?

15. Osmanlı  padişahı ve 94.İslam Halifesi 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1yıl 3 ay 22 gün...
İslam tarihi

Besmele’nin faziletine dair

Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediği nakledilmiştir: ''Bismillahirrahmanirrahim'' indirilince bulutlar doğuya kaçmış, rüzgar dinmiş, deniz kabarmış, hayvanlar kulaklarını dikmişler, şeytanlar gökyüzünden...
Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın Osmanlı’yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi? – Müzakereler uzayınca Cem Anadolu’nun bir kısmı ile yetinmeyi kabul etti ise de Sultan Bayezit:

Bu sürüp giden kavgadan bıkan Bayezit, anlaşmak üzere Cem'e adam gönderdiyse de Cem, memleketin ikiye bölünmesinde ve Anadolu kısmının kendisinde...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı kişi hesaba çekilmeden cehenneme girecektir:

1- Zulümle hükmeden emirler, 2- Irkçılık güden araplar, 3- Yalancı tacirler, 4- Kıskanç alimler, 5- Mütekebbir köylüler, 6- Cimri (zekat...
İslam tarihi

Sonra her tepeden akın edip gelen Ye’cuc-Me’cuc’u gönderecek. Onların ilk bölümü Taberiye gölüne gidip oradaki suyun hepsini içecek. Sonradan gelenler orada su bulamayarak şöyle diyecekler:

Sonra Allah, İsa'ya: ''Ben bazı kullarımı çıkardım ki kimse onlarla savaşamaz. Haydi kullarımı Tur dağına götür!' diye vahyedecek. Sonra her...
İslam tarihi

Besmele ayeti’nin indiği ilk peygamber

Hz Ali'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Besmele indirilince Allah Rasülü şöyle buyurmuştu: ''Bu ayet, ilk olarak Adem'e inmişti. O zaman Adem,...
Hun Tarihi

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti:

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti: ”Bu kadar kavim üzerine kazandığımız zaferlerden...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şehit de olsa bağışlanmayan tek günah

Katade şöyle rivayet eder: Bir kişi ''Ya Resülallah, Allah'a yönelerek, karşılığını sadece ondan bekleyerek, arkamı dönüp kaçmadan sabrederek Allah yolunda...
Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, tarih araştırmaları yaparken Timur'a ayrı bir önem vermiş gibi. Atatürk'ün takdir ettiği hükümdarlardan birisi de Timur'du. Hatta...
Timur tarihi

Yıldırım Bayezid Ankara Savaşında nasıl esir edildi? Gayretinden koşumu eksik bir taya binip dalkılıç Timur askeri içine girip öyle kılıç çaldı ki…

Yıldırım Bayazıt Han, İstanbul'un yarısını fethedip Edirne'ye yöneldi. 1399-1400 yıllarında İran'da Timurleng ortaya çıkıp 37 padişahı yanında yanında yürütüp hepsini...
İslam tarihi

İmam Gazali: Sahabe’den bazıları şöyle der: ”Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder:

Sahabe'den bazıları şöyle der: ''Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder....
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Cehenneme girecek 5 türlü özellikli kişiler:

1- Hiçbir tama-i zahir olmayan hain kişi ki tamahı ne kadar incelip küçülse de o yine hainlik yapar 2- Muhakkak...
Osmanlı tarihi

Muhteşem Süleyman’ın İtalya’ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik’e harekat düzenlemedi.

Galiba kastedilen; İtalya değil, Tuna boyu. Önce Budin'i aldık. Yavuz Sultan Selim seferde öldü ve nereye gideceği belli değildi. Bayezid'in...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x