Dtarihi Allah korkusunu gösteren 7 işaret - Ebu’l Leys es-Semerkandi - Dtarihi

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

Paylaş

Loading

Mü’min vücudunun bütün azaları ile Allah’tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fıkıh alimi Ebu’l Leys es-Semerkandi şöyle der:

 
 

Allah korkusunu gösteren yedi işaret vardır:

Birinci işaret dilde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi dilini yalandan dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan engeller, bunların yerine onu zikirle, Kur’an’la ve ilimle meşgul eder.

 
 

İkinci işaret kalpte görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık beslemez. Çünkü kıskançlık iyilikleri yok eder: Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

”Ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyilikleri yer (Ebu Davud)

 
 

Şu husus iyici bilinmelidir; kıskançlık kalp hastalıklarının en büyüklerindendir. Bu hastalıklar da ancak ilim elde ederek ve salih amel işleyerek tedavi edilebilir.

Üçüncü işaret gözde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi, haram olan yiyeceğe, içeceğe, giyeceğe bakmaz. Dünyaya, rağbet eden gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helal olmayan hiçbir şeye bakmaz.

 
 

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur:

”Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.”

 
 

Dördüncü işaret karında görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kişi, karnına haram lokma koymaz: Çünkü haram lokma yemek büyük günahtır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”İnsanoğlunun karnına haram bir lokma girdiğinde, lokma midesinde kaldığı sürece yerlerde ve göklerde bulunan melekler o kişiye lanet ederler. O lokma karnındayken ölürse varacağı yer cehennemdir.”

 
 

Beşinci işaret ellerde görülür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse, ellerini sadece Allah’ın rızasına uygun şeylere uzatır. Nitekim sahabilerden Kab el-Ahbar’ın şöyle dediği rivayet edilir:

”Allah Teala içinde yetmiş bin ev olan, her evin içinde yetmiş bin odası olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden Allah korkusu sebebiyle uzak duran kimseler girebileceklerdir.”

 
 

Altıncı işaret ayaklarda görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse ayaklarıyla günaha gitmekten uzak durur, Allah’ın emrine uygun ve O’nun rızasını kazandıracak işler için; alimlerin ve salih kişilerin sohbetlerine katılmak için adım atar.

Yedinci işaret amelde görünür: Kalbinde Allah korkusu bulunan kimse ibadetini sadece Allah rızası için yapar: riyadan ve münafıklıktan korkar. Böyle yaptığında Allah Teala’nın, haklarında şöyle buyurduğu kimselerden olur:

 
 

”Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlardan içindir.” (Zuhruf 43/35)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

 
 

Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x