Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler... - Dtarihi
İslam tarihiCinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan...

Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler…

-

Yüce Allah meleklere hitap ederek onlara ”Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” (Bakara 30) buyurdu. Yüce Allah, birbirlerinin peşi sıra gelecek ve birbirlerinin yerine geçecek olan Adem ile soyunu yaratmak istediğini bildirmiştir. Çünkü Yüce Allah  şöyle buyurmaktadır:

   

”Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdikleriyle sizi denemek için, kiminizi derece bakımından kiminizden üstün kılan O’dur” (Enam 165)

Yine Yüce Allah konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”(Onlar mı hayırlı) yoksa, darda kalana dua ettiği zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı  gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapacak olan mı? Allah’la beraber bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Neml 62)

   

Yüce Allah, Hz Adem ile soyunu yaratmanın önemini bildirmek için meleklere bu şekilde hitapta bulunmuş ve bu büyük işi,meydana gelmesinden önce haber vermiştir. Melekler de, -bazı cahil tefsircilerin sandığı gibi- itiraz etmek veya Ademoğlunu küçümsemek ya  da onları çekememek  nedeniyle değili bu işin hikmetini öğrenip açığa çıkarmak gayesiyle ”Orada bozgunculuk yapacak ve kanlar  dökecek birisini mi  yaratacaksın?” (Bakara 30) demişlerdir.

*Bazıları, meleklerin,  Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk  çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler (Bin’den maksat, cinlerden bir  toplulukolan ”hin”ler olabilir) yaptıkları  bozgunculuklara kıyas ederek gerçekleştiğini söylemişlerdir.  Bu görüşü, Katade belirtmiştir.

Abdullah İbn Ömer der ki: ”Cinler, Hz Adem’den iki bin yıl önce vardı. Bunlar, (cinayetler işleyerek) kanlar akıttılar. Bunun üzerine Allah, onların üzerlerine, meleklerden bir ordu gönderdi. Melekler onları deniz adalarına sürdü.”

   

*Bazıları der ki: ”Melekler, bu bilgiyi, Levh-i  Mahfuz’dan elde  etmişlerdir. Bundan dolayı da Harunt ve Marut, bu bilgiyi, onlara, kendilerinden daha üst makamda bulunan ”Sicil” denilen bir melekten sağladığı söylenmiştir.”

*Bazıları der ki: ”Çünkü melekler, topraktan çoğunlukla bu nitelikte varlıklar yaratılabileceğini bilmekteydiler. (Dolayısıyla da Hz  Adem ve onun soyu hakkında bu sözü söylemişlerdir.)”

”Melekler: ‘Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz’ dediler. (Bakara 30) Yani biz Sana sürekli ibadet ediyoruz,  bizden  hiçbir kimse Sana isyan etmiyor.Eğer Adem ile soyunu yaratmaktaki maksadın; onların Sana ibadet etmeleri ise bizler gece gündüz hiç ara vermeden Sana ibadet etmekteyiz.

   

”Rabbin meleklere, ”Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demişti.” (Bakara 30) Yani onları yaratma konusunda sizin bilmediğiniz tercihe  şayan maslahatlar olduğunu bilmekteyim. Yani onların arasından; nebiler, Resuller, sıddiklar, şehidler  ve salih kimseler bulunacaktır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Hz Musa’nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa’ya: ”Ya Musa, Allah’ı hakkıyla tanımam için O’na dua et” dedi. Duası kabul edildi....

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Musa'nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa'ya: ''Ya Musa,...

Hz Muhammed (sav) – Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek

Borç kıyamette borçludan öldüğü zaman mutlaka tahsil edilecektir. Ancak üç hal üzere ölenler müstesna: 1- Fakir bir adam sırf Allah...

Azgın kafir Kudar bin Salif, Hz Salih’in devesini nasıl öldürdü? Artık deveyi gözetlemeye başladılar. Deve, su içmekten geri dönünce pusuya yatmış olan Masra, arkadaşlarını...

İşte bu sebeple Hz Salih, onlara şöyle dedi: ''Ey kavmim! İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi! Onu serbest...

Bir kervanla yola çıkan Abdulkadir Geylani Hz.’lerinin kervanı eşkiyalar tarafından tarafından yağmalanır. Eşkiya reisinin huzuruna çıkan Abdulkadir Geylani Hazretleri ona şöyle der:

Abdulkadir Geylani Hz'lerinin babası kendisi küçükken ölmüştü. Annesiyle yalnız kalmışlardı. İlme olan aşkından dolayı zamanın ilim şehri olan Bağdat'a...

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır:

Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır: 1-Allah yolunda (zekat, hac ve cihad gibi hususlarda) harcadığın para ki, bunun...

4.Murad’ın Yeniçeri’yi Ortadan İkiye Bölüşü

IV.Murad kendini yeterince güçlü ve idareyi ele alacak kabiliyet ve tecrübede hissedince Yeniçeriler'i merasim için Sultan Ahmet Meydanı'nda topladığı,...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor