Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki: - Dtarihi
İslam tarihiAllah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

-

Hak Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

-Ey kullarım! Ben dünyada size mal vermedim. Sizi fakir kimselerden ettim. Bu sizi sevmediğimden değildir. Belki çok çok sevdiğimdendir. Çok sevdiğim habibim Muhammed Mustafa’nın sıfatıyla sizi sıfatlandırdım.

Ey benim kullarım! Eğer ben dünyada size çok mal verseydim, bugün size şiddetli bir hesap vardı. Bu hesaba tabi tutulmamanızı istedim. Bu sebepten sizi fakirlikte bıraktım. Siz de zenginlerden olsaydınız şimdi onlar gibi siz de şiddetli sorguya tabi tutulacaktınız. Sizi her ne kadar dünyada fakir kimselerden ettimse de burada zenginlerden ediyorum. Eksiğiniz neyse hepsini bitireyim. Cennet sizin içindir. Dilediğiniz kapıdan, dilediğiniz tarafına gidiniz, sakin olunuz.

Kendisini şeytana esir edenlerin hali yamandır burada. Bir kişinin ömrü bin yıl olsa ve bütün ömrünü açlık, çıplaklık ve sabırla geçirse cennette kendilerine verilen şu nimetin karşısında ve mukabilinde yine de azdır. Hatta hiçbir şey değildir. Arifler bu mertebeyi bildikleri için padişahlığı terk ile fakirliği tercih ettiler.

Altını, gümüşü ve parayı zenginler gibi seven ve elinde mevcut olsa onlar gibi hareket etmek isteyen fakirler de kendilerine benzeyen zenginler hükmündedir. Anlatılan fazilet fakirlere ancak fakirliğe razı olduğu zaman nasip olur. ”Fakirim, dervişim…” diye kapılarda dilencilik etmemelidir. Şikayette bulunmamalıdır. Beylerden, yüksek zenginlerden para pul ummamalıdır. Ashab-ı Suffa gibi Allah-u Teala’dan ummalıdır. Çünkü istenmez, belki kendiliğinden verilir.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

İslam tarihi

Türklere ”Türk” denilmesinin sebebi – İbn Kesir

Denildiğine göre Türklere ''Türk'' denilmesinin sebebi şu olaydır: Zülkarneyn, meşhur seddi inşa  ettiği zaman Ye'cuc ve Me'cuc,  seddin gerisine  sığındılar....
İslam tarihi

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce… Bu esnada İbn Abbas şöyle dedi: ”Ey mü’minlerin emiri, niye korkuyorsun? Allah sana nice fetihler  ihsan etti,nice şehirleri senin sayende ele geçirdik. Şöyle şöyle yaptın…” Hz Ömer araya girdi ve şöyle dedi:

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce oğluna şöyle dedi: ''Yazık bana! Çabuk yanağımı yere değdir, anasız kalasıca!  O...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim’e şöyle demiştir: Şu 3 şey Osmanlı’yı yıkar.

Yavuz İran'ı yere serdikten, Mısır ve Arabistan'ı Osmanlı Devletine katıp hazinesini altın ile ağzına kadar doldurduktan sonra bir gün Sadrazam...
İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?”

Rivayet edildiğine göre, Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ''Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?'' diye sorar. Hz...
İslam tarihi

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

Hak Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki: -Ey kullarım! Ben dünyada size mal vermedim. Sizi fakir kimselerden ettim. Bu...
İslam tarihi

Nuh Peygamber’in torunu Yunan’ın soyundan gelen İskender-i Zülkarneyn, ebedi hayat veren ve insanüstü güçler kazandıran bir hayat çeşmesinden söz edildiğini duyar ve…

Nuh Peygamber'in torunu Yunan'ın soyundan gelen İskender-i Zülkarneyn, ebedi hayat veren ve insanüstü güçler kazandıran bir hayat çeşmesinden söz edildiğini...
İslam tarihi

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd’e -‘Taun/veba hakkında Resulullah’dan ne işittin?’ diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle dedi: Resulullah:

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd'e -'Taun/veba hakkında Resulullah'dan ne işittin?' diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle...
İslam tarihi

İmam-ı Azam, hayatının ilk devrelerinde gecelerin yarısını ibadetle ihya ederdi. Bir gün imam yolda giderken, adamın biri imamı göstererek yanındakilere:

Bir rivayette de, İmam, hayatının ilk devrelerinde gecelerin yarısını ibadetle ihya ederdi. Bir gün imam yolda giderken, adamın biri imamı...
İslam tarihi

Sabit el-Benani şöyle anlatır: ”Efendimiz peygamber olarak gönderildiğinde İblis şeytanlarına

Sabit el-Benani şöyle anlatır: ''Efendimiz peygamber olarak gönderildiğinde İblis şeytanlarına ''Yeni bir olayın meydana geldiğini hissediyorum, gidip bir araştırın!'' der....
İslam tarihi

Hz Muhammed’in ümmeti için en çok korktuğu üç şey

Benden sonra ümmetim hakkında üç hususta korkarım: Hükümdarların zulmü. Yıldızlara iman. Kaderi yalanlamak. Hz Muhammed (s.a.v) - Ramuz e Hadis
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyametin kopmasından önce olacak 10 büyük olay

1- Duman 2- Dabbetül'l-Ard 3- Deccal 4- Güneşin batıdan doğması 5- Üç büyük yer çöküntüsü, biri doğuda, 6- Biri batıda...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah bir kula aile veya mal ya da çocuk (gibi) bir nimet bahşederse o kul:”

Resulullah şöyle buyurdu: ''Allah bir kula aile veya mal ya da çocuk (gibi) bir nimet bahşederse o kul: ''Maşallah! La...
İslam tarihi

Hz Hamza nasıl şehid oldu?

Bu sırada Hz Hamza da düşmanları kovalamakla meşguldü. Çünkü müşrikler ondan çok korkarlardı. Hz Hamza kılıcıyla düşmanlara aman vermiyordu. Hz...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu kimseler lanetlidir

Peygamberimiz (s.a.v) ''Lanetlidir, kendi gibi yaratılmışa güvenen kimse lanetlidir.'' buyurmuştur. (El Fethur Rabbani, Abdulkadir Geylani)
İslam tarihi

Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?

''Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet günündeki bir nura kavuşacağınızdan dolayı sevininiz.Siz cennete zenginlerden yarım gün (dünya hesabıyla beş yüz sene)...
İslam tarihi

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken bir taş ona:

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251) buyruğunda,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez:

Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez: 1- Hıyanet 2-Hırsızlık 3-Hile 4-Yetim malını gasp etmek yolu ile elde...
İslam tarihi

İsrailoğulları, Ermiya peygamberi yakaladılar, onu zincire vurup hapse attılar. İşte bu esnada Yüce Allah, İsrailoğullarının üzerine (Babil hükümdarı) Nebukadnessar’ı gönderdi. Nebukadnessar ordularıyla birlikte…

(Hadisin ravisi) dedi ki: Ermiya peygamber, İsrailoğlları'na Rablerinin mesajını tebliğ edip de onlar o mesajdaki tehdit ile azabı işittiklerinde Ermiya...
İslam tarihi

Müslümanın kıyamette hesaba çekileceği ilk amel

Şunu iyice bilesin; hadislerden bize ulaştığına göre kıyamet günü kulun öncelikle dikkat edilecek ameli namazdır. Namazında bir kusur bulunmazsa hem...
İslam tarihi

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:

Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki: ''Hepiniz karşıma gelin!'' Bunun üzerine...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Lozan hezimet midir, zafer midir? – İlber Ortaylı

Lozan için çok yazdınız, kitapta da bahsettiniz. Ama ben...

Hz Muhammed (sav) – Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu alır,

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki: -Müminlerin...
x