Allah Teala'nın en çok buğzettiği kişiler - Dtarihi
İslam tarihiAllah Teala'nın en çok buğzettiği kişiler

Allah Teala’nın en çok buğzettiği kişiler

-

”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir: Emirlerin yanında oturup da zulüm kokan sözlerine: ”Evet doğrudur” diye tasdik eden kişi. Bir de çocuklara öğretmenlik yapıp da aralarında adaleti gözetmeyen ve yetim hakkında Allah’tan çekinmeyen kişi.”

”Kıyamet gününde Allah’ın rahmetinden en uzak olacak kişi, emrettiği şeyin tersini yapan anlatıcıdır.”

”Kişiler arasında Allah’ın en buğz ettiği insan, (dine) azılı düşman olandır.”

”Kullar arasında Allah’ın en çok buğz ettiği kişi o kimsedir ki, giysisi amelinden iyidir, yahutta giysisi peygamberlerin giysisi gibi, ameli ise cebbar (zorba)ların ameli gibi olandır.

”İnsanlar arasında Allah’ın en çok buğz ettiği adam (yalanı doğru, doğruyu yalan göstermek için), sığırın geviş getirdiği gibi dilini kullanan, belagat sahibi insandır.”

”Kıyamet gününde mahlukat içinde Allah’ın en çok buğz ettiği kimseler; yalancı ve kibirli olanlardır. Bir de din kardeşlerine karşı kalplerinde kin besleyenler. Onlarla buluştukları zaman kendilerindenmiş gibi görünürler, fakat yanlarından ayrıldıklarında yine kin beslerler. Bir de o kimselerdir ki, Allah’a ve Rasulu’ne çağrıldıkları zaman tembel davranırlar, şeytana ve buyruğuna çağrıldıklarında ise hemen koşarlar.”

Ramuzul e Hadis – Hz Muhammed (s.a.v)

Son İçerikler

Allah kimin duasını kabul etmez?

Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak Allah'a dua edin. Şunu iyi bilin ki, muhakkak Allah, kalbi gaflet içinde olan kişinin...

Cengizhan’ın karısı Börte’yi, Merkitler nasıl kaçırdı? Vakanüvis sahneyi şöyle tarif ediyor:

Timuçin çok geçmeden kadim Han'ın dostluğuna müracaat etti. Kuzeydeki yaylalardan apansız inen, tehlikeli bir kabile. Moğol ordugahını yağma etmişti....

Şah İsmail beslediği domuza neden Bayezid adını verdi? Sultan Bayezid’in bu yeni Safevi öğretisinin imparatorluğunda yayılmasına tahammül etmesi mümkün değildi. Aniden Anadolu’da bu sapkın...

Uzun Hasan'ın soyundan gelen Türkmen hükümdarların son gücünü, zaferle çıktığı Nahcivan (1501) ve Hemedan (1502) muharebelerinde kıran bu talihli...

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

Düşünün Yavuz o gün ordularıyla bugünkü Türkiye'mizin Kilis  sınırında Til-Habeş bölgesinde Mercidabık Savaşi'nı kazanmış ve koca Memlük Devleti'ni yenmiş....

6 yaşındaki Yavuz Sultan Selim’in attığı oklar hedefini vuruyordu. Bunu gören babası 2. Bayezid…

Yavuz Sultan Selim henüz beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Amasya'daki sarayın bahçesinde ok talimi yapıyordu. Yay boyunu aşıyordu ama o...

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi’ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının üstüne götürdü; bu esnada...

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi'ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor