Hz Musa' nın cevap veremediği soru - Allah Teala Hz Musa'ya şöyle der: ''Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?'' Hz Musa: - Dtarihi
İslam tarihiHz Musa' nın cevap veremediği soru - Allah Teala...

Hz Musa’ nın cevap veremediği soru – Allah Teala Hz Musa’ya şöyle der: ”Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?” Hz Musa:

-

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle der:

”Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?” Hz Musa:

”Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, senin için oruç tuttum, senin için sadaka verdim, senin için secde ettim, senin için hamd-ü sena getirdim, senin kitabını okudum, seni zikrettim” Allah Teala şöyle cevap verir:

‘Namaz senin (ahirette cehennemden koruyacak) kanıtındır, tuttuğun oruç sana kalkan olacaktır, verdiğin sadaka sana gölge olacaktır, kitabımı okuman köşk ve huri sağlayacaktır, yaptığın zikirler de nur olarak sana geri dönecektir. Sırf benim için ne amel işledin?” Bunun üzerine Hz Musa:

”Ya Rabbi bana bir amel göster de onu yapayım” der. Allah Teala:

”Ey Musa, Benim rızam için bir dost edindin mi? Benim rızam için düşman edindin mi?”

Bunun üzerine Hz Musa anlar ki, amellerin en faziletlisi Allah’ı ve O’nun dostlarını Allah için sevmektir, Allah’ı ve O’nun düşmanlarına da Allah için düşmanlık etmektir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

x