Şüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya’ya; hem kendisinin amel etmesi ve hem de İsrailoğulları’na da onlarla amel etmelerini emretmesi için beş direktif vahyetti. Fakat o, bunu yapmakta gecikti. Bunun üzerine Hz İsa, ona: - Dtarihi
İslam tarihiŞüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya’ya; hem kendisinin amel etmesi...

Şüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya’ya; hem kendisinin amel etmesi ve hem de İsrailoğulları’na da onlarla amel etmelerini emretmesi için beş direktif vahyetti. Fakat o, bunu yapmakta gecikti. Bunun üzerine Hz İsa, ona:

-

”Şüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya’ya; hem kendisinin amel etmesi ve hem de İsrailoğulları’na da onlarla amel etmelerini emretmesi için beş direktif vahyetti. Fakat o, bunu yapmakta gecikti. Bunun üzerine Hz İsa, ona:

     

-‘Senin kendileriyle amel etmen ve kendileriyle amel etmeleri içinde İsrailoğulları’na emir vermekle emrolunduğun beş direktif var. Bunları, ya onlara tebliğ et ya da ben bunları İsrailoğulları’na tebliğ edeceğim!’ dedi. Hz Yahya:

-‘Kardeşim! Eğer sen, benden daha önce tebliğatta bulunursan, azaplandırılmaktan ya da yere batırılmaktan korkarım!’ dedi.

Bunun üzerine Hz Yahya, İsrailoğulları’nı, Beytü’l-Makdis’te topladı. Mescid, İsrailoğullarıyla tıklım tıklım doldu. Hz Yahya minbere çıkıp Allah’a hamd etti, O’na senada bulundu, sonra da:

     

-‘Onur ve üstünlük sahibi Yüce Allah, bana, beş direktif vahyetti ki, onlarla, hem ben amel edeyim ve hem de sizin onlarla amel etmeniz için size emir vereyim!’ dedi.

Birincisi: ‘Allah’a kulluk edeceksiniz ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmayacaksınız. Allah’tan başkasına kulluk edip başka şeyleri O’na ortak koşanın durumu şuna benzer: Bir kimse, kendi öz malından altın ya da gümüş para vererek bir köle satın alır; bu köle, çalışıp elde ettiği kazancı efendisinden başkasına verirse Allah’tan başkasına ibadet eden ve O’na başka varlıklarları ortak koşan kimse gibi olur. Hangi birinizin kölesinin böyle olması hoşunuza gider? Cenab-ı Allah, sizi yarattı ve size rızık verdi. Siz de, O’na kulluk edin ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın!

İkincisi: Size namaz kılmayı emrediyorum. Çünkü Yüce Allah, başka tarafa yönelip iltifat etmeyen kulunun yüzüne karşı yüzünü diker ve ona bakar. Siz de namaz kılarken başka tarafa yönelmeyin ve bakmayın.

     

Üçüncüsü: Size oruç tutmayı emrediyorum. Yüce Allah, oruç tutan kimseyi, yanında miskten bir torbacığı bulunan kimseye benzetmiştir, Oruç tutan herkesin kuşağı altında bu miskten torbacığın içindeki koku hissedilir. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Dördüncüsü: Size sadaka vermeyi de emrediyorum. Sadaka veren kimse, düşman tarafından tutsak edilen, eli ensesine bağlanan ve boynu vurulmak üzere ortaya getirilen kimseye benzer. Bu kimse, düşmanlarına: ‘Beni salıvermeniz için size fidye versem ne dersiniz?’ der.

Böyle dedikten sonra az ya da çok miktarda fidye vererek kendisini tutsaklıktan kurtarır.

     

Beşincisi: Size, onur ve üstünlük sahibi Allah’ı çokca zikretmenizi/anmanızı da emrediyorum. Allah’ı çokca zikreden kimse, düşman tarafından süratle takip edilip kovalanan ve sağlam bir kaleye sığınan bir kimseye benzer. Kul da, onur ve üstünlük sahibi Allah’ı anmakta iken şeytana karşı sağlam bir kaleye sığınmış olur.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Rivayet ederler ki Hz Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça, satıcı onun ağırlığının beş katı altın istedi. O sırada...

Rivayet ederler ki Hz Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça, satıcı onun ağırlığının beş katı...

Hz Muhammed (sav) – Kıyametin kopmasından önce olacak 10 büyük olay

1- Duman 2- Dabbetül'l-Ard 3- Deccal 4- Güneşin batıdan doğması 5- Üç büyük yer çöküntüsü, biri doğuda, 6- Biri batıda 7- Biri de Arap Yarımadasında 8-...

Cehennemden çıkıp cennete girecek son kişi

(Cehenneme girdikten sonra çıkanlardan) cennete en son girecek olan kimse Cuheyne kabilesinden, kendisine Cuheyne denilen bir adamdır. Cennet ehli...

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup gitti. Derken Hz İsa o...

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup...

Engizisyon İşkence Aleti – Tabut İşkencesi

Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence yöntemlerinden biri. Bir insanın zar zor sığabildiği, hatta çoğu zaman ite kaka sığdırıldığı bir...

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi’ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının üstüne götürdü; bu esnada...

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi'ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp...

Mutlaka Okumalısınız

Papa, Attila’ya nasıl yalvardı? – Ahmet Taşağıl

Mesela Campus Mauriacus Savaşı'ndan bir yıl sonra, yani 452'de...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor