Hz Muhammed (sav) - Üç kimse vardır ki, Allah, Kıyamet gününde onlara bakmaz, onların günahlarını temizlemez ve onlar için elem verici bir azab vardır: - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Üç kimse vardır ki, Allah,...

Hz Muhammed (sav) – Üç kimse vardır ki, Allah, Kıyamet gününde onlara bakmaz, onların günahlarını temizlemez ve onlar için elem verici bir azab vardır:

-

”Üç kimse vardır ki, Allah, Kıyamet gününde onlara bakmaz, onların günahlarını temizlemez ve onlar için elem verici bir azab vardır: Birincisi şu kimsedir:

Kendisinin yol üstünde ihtiyacından fazla suyu vardır da, onu ihtiyacı olan yolculara vermemiştir.

İkincisi ise şu kimsedir: Devlet başkanına yanlız dünya menfaati için beyat eden kimsedir ki, o kimse devlet başkanı ona dünyalık verirse ondan razı olur, vermezse öfkelenir.

Üçüncüsü ise şu kimsedir: Bu adam da malını pazara ikindiden sonra getirir ve: O’ndan başka hak ilah olmayan Allah’a yemin eder ve müşteri de onun bu yeminine karşılık ona inanır ve o malı dediği fiyata satın alır. Bundan sonra Allah Rasulu şu ayeti okudu:

”Allah’a olan ahidlerini ve yeminlerini az bir ücret mukabili satanlar..” (Ali İmran 77) Buhari

Mutlaka Okumalısınız