Allah'ın Kudüs'ü Şerif üzerinde duran bir meleği vardır. Bu melek her gece şöyle bağırır: - Dtarihi
İslam tarihiAllah'ın Kudüs'ü Şerif üzerinde duran bir meleği vardır. Bu...

Allah’ın Kudüs’ü Şerif üzerinde duran bir meleği vardır. Bu melek her gece şöyle bağırır:

-

İbn Abbas’ın Hz Peygamber’den rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

Allah’ın Kudüs’ü Şerif üzerinde duran bir meleği vardır. Bu melek her gece şöyle bağırır:

‘Kim haram yemişse onun ne sarfı (farzı) ve ne de adli (nafilesi) kabul olunur.’

Hadisteki ‘sarf kelimesinin ‘nafile ibadet’, ‘adl’ kelimesinin ise ‘farz’ demek olduğu da söylenilmiştir.

İmam Gazali – Helal – Haram

Son İçerikler

Anlattıklarına göre Cengiz Han büyü yapıyordu ve cinlerle dosttu. Transa girer ve bu haldeyken cinler tarafından…

Tüm tarihi gerçeklere rağmen Cengiz Han'ı demirci yapmak, onu biraz da Şaman yapmaktı ve bunun için çok neden vardı....

Bir rivayete göre de bir defa Fatih’in ziyaretinde Şeyh, Padişahın giriş ve çıkışında, ayağa kalkmaz. Sultan Mehmed, Hz Peygamberin hadisine mazhar ve muzaffer bir...

Bir rivayete göre de bir defa Fatih'in ziyaretinde Şeyh, Padişahın giriş ve çıkışında, ayağa kalkmaz. Sultan Mehmed, Hz Peygamberin...

Engizisyon İşkence Aleti – Göğüs Koparıcı (Göğüs Kerpeteni)

Göğüs koparıcı hem işkence hemde sorgulama için 19. yüzyılın sonralarına kadar Almanya ve Fransa'da kullanılan işkence yöntemiydi. Bu yöntem zina yapanlara, bilerek...

Hz Muhammed (sav)’in doğduğu yıl olan 571’de Ayasofya’nın kubbesi yıkılır ve hiçbir şekilde tamir edilemez. Hz Hızır, yaşlı bir adam kılığında rahiplere görünür. Kubbenin...

Fetih sonrası Ayasofya'yla ilgili efsanelerin en önemlisi kuşkusuz, harcında Hz Muhammed'in tükürüğünün yer almasıyla ilgilidir. Efsaneyi ilginç kılan unsurlardan...

İbn Mes’ud Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ”Şeytan Arap yarımadasında puta taptırmaktan artık umudunu kesmiştir. Fakat o sizin

İbn Mes'ud Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Şeytan Arap yarımadasında puta taptırmaktan artık umudunu kesmiştir. Fakat o sizin küçük...

Hz Muhammed (sav) – “Sizden evvel, geçmiş milletlerin içinde bir kişi vardı. Bu kişi doksan dokuz kişiyi öldürmüştü. Bu katil

Sahih-i Müslim ile Sahih-i Buhârî’nin ittifakla Ebu Said el Hudrî’den rivayet ettikleri bir hadiste Allah’ın Resûlü buyuruyor: “Sizden evvel, geçmiş milletlerin içinde bir...

Mutlaka Okumalısınız

Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid’i zehirletti mi?

Sultan Bayezid, yeniçerilerin şiddetli talepleri ve etkileri altına aldıkları...

Hz Muhammed (sav)’i duyup da iman etmeyen kimselerin ahiretteki durumu nasıl olacak?

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Muhammed'in nefsi olana yemin ederim ki, Yahudi...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x