Allahu Teala'nın Aklı Yaratması - Dtarihi
İslam tarihiAllahu Teala'nın Aklı Yaratması

Allahu Teala’nın Aklı Yaratması

-

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

   

“Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey akıldır. Allahu Teâlâ onu yaratınca:

“Bana yönel!” dedi. O da yöneldi. Sonra:

“O yana git!” dedi, o da gitti.

   

“Otur!” dedi; oturdu. “Konuş!” dedi; konuştu. “Sus!” dedi, o da sustu.

Bunun üzerine buyurdu ki:

“İzzetime, celâlime, azametime, ululuğuma, saltanatıma ve sonsuzluğuna yemin ederim ki; bana senden daha sevimli gelen ve yanımda senden daha şerefli olan hiç bir varlık yaratmadım. Seninle tanınır, seninle hamd olunur, seninle itaat edilirim. Seninle alır, seninle veririm. Seni ayıplarım. Mükafaat ve ceza sanadır. Sana da sabırdan daha faziletli bir şeyle ikram etmedim.”

   

(Beyhâki, Şuabu’l-îmân, IV, 154; Tabarani, el-Evsat, No: 1866; Ali el-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, III, 383; Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, VIII, 28.)

 

Hz. Âişe (r.ah), Rasûlullah’a (s.a.v) : “Ya Rasûlallah! İnsanlar ne ile üstünlük elde ederler? diye sordu. Efendimiz (s.a.v):

   

“Dünya ve ahirette akılla üstünlük sağlarlar” buyurdu.

Âişe (r.ah) vâlidemiz, devamla demiştir ki:

“İnsanlar amelleri sebebiyle karşılık görmezler mi?” diye sordum;

   

Rasûlullah (s.a.v):

“Ya Âişe! Allahu Teâlâ’ya itaat yolunda ancak gerçek akıllı kimseler amel eder. Herkes, akılları nisbetinde amel eder ve o ölçüde karışıklık bulur” buyurdu.

(Zebidi, İthafu’s-Sâde, I, 757.)

   

Son İçerikler

Timur ve Cengiz Han’ın doğduğunda avuçlarında kan bulunması ne anlama geliyor?

Timur ve Cengiz Han'ın hayat hikayelerinin benzeştirildiğini düşünüyor musunuz? Örneğin avucunda kan bulunması efsanesi gibi... Tabii, bu doğru... Aynı zamanda...

Hz Yahya’nın çocukluğu

Katade dedi ki: Çocuklar, (bir gün henüz küçük yaşta olan) Hz Yahya'ya: 'haydi gidip oyun oynayalım!' dediler. Hz Yahya: 'Biz,...

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Hz İsa Hak Teala'ya niyaz edip dedi ki: -İlahi, seni göreyim ve sana vasıl olayım.  Hak Teala buyurdu: ''Beni görmek istersen aç...

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Türkler İslamiyet'e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür? Kimse katliam sonucu din değiştirmez. Mesela bugün Altay bölgesine...

Hürrem Sultan öldürüldü mü?

Oğullarını tahta varis yapmayı başaran Hürrem Sultan, Valide Sultan olamadan 15 Nisan 1558'de (Sultan Süleyman'dan yaklaşık 8 yıl önce)...

Allah Teala ”Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir:”

Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir: 1- Zenginlik: ''Allah dilerse fazlından sizi zengin eder'' (Tevbe Suresi 28) 2-...

Mutlaka Okumalısınız

Büyük İskender’in altın tabutlu bedenini kim çaldı?

Söylenceye göre, MÖ 323 yılında Büyük İskender (Günümüzde İran...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor