Abdullah b. Habbab b. Eret (r.a), Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Bedir savaşında bulunan babasından naklediyor:

Babam tüm gece boyu sabaha kadar Rasûlullah (s.a.v)’in nasıl namaz kıldığını öğrenmek için gözetlemiş.

Rasûlullah (s.a.v) selâmını verince babam Peygamber (s.a.v)’in yanına gelerek:

“Ey Allah’ın Rasûlü! anam babam sana feda olsun. Bu gece şimdiye kadar hiç görmediğim bir şekilde namaz kıldınız” deyince; Rasûlullah (s.a.v):

“Evet o korku ve ümit namazıydı.

Rabbimden üç şey istedim ikisini verdi birini vermedi.

Rabbimden bizden önceki ümmetler gibi bizi helak etmemesini istedim, onu kabul etti.

Düşmanlarımızın bize galip gelmemesini istedim, onu da verdi.

Rabbimden bizi birbirimize düşürerek gruplara ayırmamasını istedim, onu kabul etmedi.”

(Tirmizî, Fiten: 14)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed (sav)'in ümmetine 6 nasihati
İbn Hibban ve Taberani rivayetine...
Read more
2. murad, oğlu Fatih Sultan Mehmed'e şu hikayeyi anlatır:
2. murad, oğlu Fatih Sultan...
Read more
Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması
Fahreddîn-i Râzî, Herat ve civarında...
Read more
Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:
Hak Teala kıyamet gününde fakirleri...
Read more
Hz Süleyman döneminde Belkıs'ın tahtını Cin'in getirme hızını beğenmeyen Hz Süleyman tahtı kime getirtti?
Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın...
Read more
Zülkarneyn'in ''Renakil'' adında meleklerden bir arkadaşı vardı. (Bir gün) Zülkarneyn ona yeryüzünde 'hayat pınarı' diye bir pınarın bulunup bulunmadığını sordu.
İbn Asakir, babası Zeynelabidin'den rivayet...
Read more
Allah kimin duasını kabul etmez?
Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak...
Read more
Ashab-ı Kehf kaç kişiydi?
Bundan sonra Yüce Allah şöyle...
Read more
Allah Teala'nın Hz Yahya'ya nasihatı
Yine anlatıldığına göre bir defasında...
Read more
İslam büyüklerinin namazdaki huşusu
Hz Ömer namaza duracağı vakit...
Read more
Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur'u da yaratıp İsrafil'in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ''Ne zaman  üflemekle emrolunacağım''...
Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle...
Read more
İmam-ı Azam ve hırsız
Hz. İmam Rahmetüllahı Aleyh'in keskin...
Read more
Zebanilerin Mahşer meydanına çektiği cehennemden kopan ateş parçasından müslümanlar nasıl kurtulacak?
''O gün her ümmet, diz...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Size 5 şeyi emrediyorum
-'Ben de size Allah'ın bana...
Read more
Bir gün İblis, Hz Süleyman'a bir ihtiyar suretinde geldi. Hz Süleyman dedi ki: -Ey İblis! Hz İsa'nın ümmetine ne etmek istersin? İblis dedi ki:
Bir gün İblis, Hz Süleyman'a...
Read more
Hz Muhammed (sav)'in Necaşi'ye gönderdiği mektup
Beyhaki ''ed-Delail'' adlı eserinde ''Peygamber'in...
Read more
Cebe Noyan, Cengizhan'ın düşmanı iken nasıl Cengizhan'ın komutanı oldu? Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra
Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı...
Read more
Genç Osman, Şehzade Mehmed'i neden öldürttü? Şehzade Mehmed'in Genç Osman'a bedduası
2. Osman Lehistan üzerine düzenleyeceği...
Read more
Müslüman olan Berke Han'ın Baybars'a söylediği söz
"Baybars şunu bilsin ki; kendi...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti - Testere İşkencesi
Avrupa'da en çok kullanılan işkence...
Read more
Hz Muhammed (sav) putları temizledikten sonra şeytanın yeni taktiği
İbn Mes'ud Peygamber Efendimiz'in şöyle...
Read more
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa. Sonra bir demirden halka temin edip...
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir...
Read more
Eski Mısır'ın Mumyalama ekibinin görevleri
*Sır Kalfası (hery seshta). Baş...
Read more
Kul hastalandığı zaman Allah Teala'nın gönderdiği iki melek
Kul hastalandığı zaman Allah Teala...
Read more
Yedi tür şeytanın görevi
Hz Aişe'nin şöyle söylediği nakledilmiştir: Sahabeden...
Read more
Masonlukta sembollerin 20 sırrı
1-Masonluk, tarih boyunca dünyanın hemen...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Kıyamet günü, kulun ayakları Rabbinin huzurundan, şu beş şey soruluncaya kadar bir yere kıpırdamaz:
''Kıyamet günü, kulun ayakları Rabbinin...
Read more
Hz Ali - Gerçek tövbenin 6 şartı vardır
Keşşfa'ta şöyle bir olay anlatılır:...
Read more
Hasan Sabbah'ın cennet hakkında sözü
Hasan Sabbah'ın, Ömer Hayyamla bir...
Read more
ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ
Ey İnsan! kaf dağı kadar...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code