Alp Arslan'ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti? - Dtarihi
Selçuklu tarihiAlp Arslan'ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?

Alp Arslan’ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?

-

Zaten Alp Arslan’ın esas hedefinin Anadolu değil, Fatımiler olduğunu söylediniz.

Evet, sadece Alp Arslan’ın değil, Tuğrul Bey’in de, Melikşah’ın da hedefiydi bence bu. Mısır’ı ele geçirip Fatımiler’i hakimiyet altına aldığınız zaman hem mensubu olduğunuz mezhebin hem de bu mezhep ekseninde gelişen siyasi yapının en büyük temsilcisi haline geliyorsunuz. Diğer bütün devletler sizin yüksek otoritenizi tanımak zorunda. Hal böyle olunca Şii dünyanın da en büyük hedefi haline geliyor Selçuklular.

Türklerin Serüveni – Haşim Şahin

Göktürk Tarihi

Bilge Kağan döneminin tarihte nadiren görülen bir özelliği var. Tabiri caizse üçlü bir yönetimden söz edebiliyoruz.

Eski Türklerde hükümdarlar mutlak değildi. Onun yanında yasama organı gibi bir meclis tipi yapılanma söz konusuydu. İdare etme yetkisinin Tanrı...
Ateistlere Cevap

Ateistlere cevap – “Biz her millete bir elçi gönderdik.” (Nahl, 16/36) ayeti ile “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı gönderirdik.”(Furkan, 25/51) ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Nahl süresinde elçi geçmektedir. Furkan süresinde uyarıcı geçmektedir. İkisi farklı kavramlardır. Nahl suresindeki ayette, Hz. Adem (as)’den beri her zamanda...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

Yedi kat gökler, yedi kat yerler ve dağlar zina yapan adama lanet ederler. Zinakarların edep yerlerinin kokusu muhakkak cehennem ehlini...
İslam tarihi

İmam Gazali: Cehenneme herkes uğrayacak mı?

Ey kendini bilmez! Sonu yaklaşan dünya ile iştigali bırak ve düşünceni varacağın ebedi yurda yoğunlaştır. Çünkü cehennemin tüm insanların uğrayacağı...
Moğol tarihi

Cengiz Han daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı.

Daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı. Cengiz Han’ın şehir duvarlarının arasında çok az tecrübesi olmasına rağmen insan...
Dini Hikayeler

Karısını fırına atan münafık

Cimri bir münafık, karısına hiçbir kimseye sadaka vermeyeceğine dair yemin ettirmiş. Bir gün bir dilenci kapıya gelip: ''Allah rızası için...
Dini Hikayeler

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. O esnada taht birden sallanmaya, ters dönmeye başladı. Hz Süleyman tahta: ”Düzgün olsana!” deyince, taht dile gelerek:

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. Ülkesinin üzerinden geçerken insanların ve cinlerin kendisine yaptığı itaate ve boyun...
İslam tarihi

Kuran’da 50 güzel davranış

1- Alay etmemek, küçük düşürücü lakaplar takmamak Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha...
Hun Tarihi

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum (Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı. Şaman İddar da devamlı dua okuyordu. Atilla, Şaman İddar’a:

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet

Babası 2. Murad'ın ölümünden 13 gün sonra Manisa'dan Edirne'ye gelen 2. Mehmet 1451 yılında 19 yaşında iken padişah oldu. Padişahlığı...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi babası Osman Gazi’den padişahlığı nasıl aldı? Osman Gazi nasıl öldü?

Bazı tarih kitaplarında Osman Gazi 1324 yılında Bursa'nın fethinden önce ölmüş olarak gösterilir. Ancak Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail...
Osmanlı tarihi

4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?

2 Eylül 1633 günü Cibali tarafında bir gemi kalafathanesinde çıkan yangın, civardaki kayıkhanelere sirayet etmiş, oradan da İstanbul'un geniş bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in üzerine yürüyen Ebu Leheb’in oğlu Uteybe’yi arslan nasıl parçaladı?

Resul-i Ekrem, arka arkaya gelen ayetleri okuyup, halkı hak dine çağırdıkça, amcası Ebu Leheb arkasından dolaşır ve ''Muhammed, sizi baba...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette en şiddetli azaba çarptırılacak 2 tür insan…

İnsanlar içinde kıyamette en çetin azaba uğrayacak olan, zalim hükümdardır. Kıyamet gününde en şiddetli azaba çarptırılacak kişi, ilmi kendisine fayda...
İslam tarihi

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi kırdılar. Ben de onlara istiğfar etmeyecekleri türden günah işlemeleri için ayartıyorum. Bu günah

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi...
Türk tarihi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı? – Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve

... Hamdullah Suphi (Tanrıöver) kürsüye gelerek İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla tekrar okudu. Bütün milletvekilleri, Milli Mücadele'nin ruhunu fevkalade bir...
Osmanlı tarihi

Çocukken kimsenin geçemediği dehalık testini geçen Sokullu Mehmed Paşa’nın dehalık testi ve cevabı:

O gün uğranılan evlerden beğenilen çocuklar Cuma günü köy meydanında yapılacak asıl imtihana davet edilmişlerdi. Cuma, Osmanlı'nın tatil günü idi....
İlginç Bilgiler

Teknolojiyi geride bırakan hayvanlar

Günümüzün modern uçaklarından F.15 kartala kıyasla F16 çekirgeye kıyasla F4 Fantom uçakları da bir kuşa kıyasla çok hantal ve ağır...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

''Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.'' - Kanuni...
İslam tarihi

Hz Yusuf mu daha güzeldi yoksa Hz Adem mi? – İbn Kesir

Bazı alimler, Hz Peygamber'in ''Yusuf'a uğradım. Bir de gördüm ki, ona güzelliğin yarısı verilmiş'' sözü hakkında şöyle demişlerdir: ''Hz Yusuf,...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına nasıl girdi?

Osmanlı İmparatorluğu o günlerde çok bunalımdadır. Abdülhamit Han tahttan...

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı?

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Türk inancı için...
x