Dtarihi Ankara Savaşı ile Osmanlı'ya Darbe Vuran Timur Nasıl Bir Liderdi? - Dtarihi

Ankara Savaşı ile Osmanlı’ya Darbe Vuran Timur Nasıl Bir Liderdi?

Paylaş

Loading

Çağatay Devleti komutanlarından biri olan Timur (1336-1405), Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun ırmakları arasında kalan Maveraünnehir bölgesinde doğdu. Büyük askeri zaferler kazanarak zaman içinde hakimiyet sahası Çin’den Suriye’ye, Hindistan’dan Rusya’ya kadar uzanan bir devlet kurdu.

Timur’un mensup olduğu Barulus boyu, esasen bir Moğol aşiretiydi. Timur Devleti de idari, mali, askeri ve hukuki sahalarda Cengiz Han Yasası’nı uyguluyor; Moğol devletleriyle benzerlik gösteriydi. Çağatay Devleti, Cengiz Han’ın soyundan gelenler tarafından kuruldu ve zamanla Türkleşti. Hem Barulas aşireti hem de Timur, bölgedeki diğer Moğollar gibi Orta Asya Türk kültürünün ciddi tesiri altında kaldı

Bu yüzden pek çok tarihçi tarafından Timur,  Türkleşmiş bir Moğol olarak görüldü ve öyle değerlendirildi. Sarayında Türkçe konuşulması, Türk adet ve geleneklerinin yaşatılması da bu kanaati doğrular nitelikleydi.


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x