Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi? - Dtarihi
Dini HikayelerAshab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

-

Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki ”Ashaptan biri vardı, devamlı oruç tutardı. Akşam oldu, yiyecek bir şey bulamadı. Orucunu su ile açtı. Ertesi gün yine oruç tuttu. Bu şekilde üç gün devam etti. Zayıf ve mecalsiz düştü. Açlık kendisine galip geldi. Ensardan birisi onun halini anladı. Ensar bu açlıktan mecalsiz düşen kimseyi evine götürdü. Hanımına:

-Evimizde bir misafiri doyuracak kadar yiyecek var mıdır, diye sordu. Hanımı:

-Ancak bir misafire yetecek miktar evimizde yiyecek vardır, diye cevap verdi.

Ensar:

-Onu misafirimize yedirelim. Biz de sabrederiz, dedi. Karısı:

-Peki, çocukları ne edeceğiz, onları nasıl oyalayacağız, diyince:

-Çocukları akşam olmadan uyuturuz, mumu söndürürüz. Yemeği misafire ikram ederiz. Çanaktan biz de yiyormuş gibi ederiz. Misafir bizim elimizin çanağa boş gidip boş döndüğünü farketmez. Bizi kendisiyle beraber yemek yiyor zanneder. Yemeğin olancasını misafir yesin, buyurdu.

Akşam yaklaşınca çocukları uyuttular. Yemeği misafirin önüne getirdiler. Mumu düzeltmek bahanesiyle uğraşırlarken söndürdüler. Ensar da devamlı yemeğe elini götürdü, lakin hiç yemezdi. Karşısındaki misafire:

”Buyrun yiyin, çekinmeyin!” derdi. Evde mevcut yiyeceklerin tamamını misafire yedirip, çoluk çocukları aç yattılar. Sabah olduğunda Ensardan olan o kimse camiye geldi. Efendimiz ile sabah namazını kıldı. Namazı müteakip iki cihanın fahri, Ensar’a dedi ki:

-Sizin hanımızla yaptığınızdan Allah-u Teala razı oldu. Daha sonra şu ayeti okudu:

”Kendi ihtiyaçları olsa bile başka fakirleri nefislerine tercih ederek onlara yedirirler.” (el-Haşr,9)

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

İslam tarihi

Zülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah’a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, onun boynuz(lar)ından (birini) vurarak kırıp  parçaladı. Sonra Zülkarneyn…

Zülkarneyn'e (''Zülkarneyn/iki boynuzlu'') adının verilmesinin sebebi hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 1- Bir rivayete göre Zülkarneyn'in başında, boynuza benzer iki...
Osmanlı tarihi

Akşemseddin de ara sıra Fatih’i ziyarete gelirdi. Fatih, Akşemseddin huzura girince kalkar, onu ayakta karşılardı. Sadrazam Mahmut Paşa: ”-Devletli Sultanım, siz Akşemseddin’i ziyarete gittiğinizde o size tazim (hürmet) edip ayağa kalkmaz, Fakat size geldiğinde siz ayağa kalkıp onu karşılarsınız. Sair şeyhlere bunu yapmazsınız. Sebep nedir?” diye sorunca Fatihler Fatihi:

Fatih, Akşemseddin'i çok sever, ona fazlaca hürmet ederdi. Sık sık Akşemseddin'i ziyaret eder, her gelişinde Akşemseddin ayağa bile kalkmazdı. Akşemseddin...
Osmanlı tarihi

Ben Ali Bin Ebu Talibim, Bunlar da Peygamberimizin ashabıdır. En öndekiler Hz Ebubekir, Hz Ömer ve Hz Osman’dır. Hz Peygamber bizleri elçi edip Selim Han’a gönderdi. ”Varın gidin Selim Han’a söyleyin…

Yavuz Sultan Selim'in musahibi olan Hasan Can bir kış gecesi sabah namazına müteakip hünkarının yanına gider. Yavuz kendisine bu gece...
Timur tarihi

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur’un rüyasına girerek ona

Rivayetlere göre Ahmed Yesevi'nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur'un rüyasına girerek...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”6 özellik hayırdandır”

1-) Allah düşmanlarına cihat etmek, 2-) Yaz günü oruç tutmak, 3-) Musibet anında sabretmek, 4-) Haklı olduğun halde mücadeleyi terk...
İslam tarihi

Şirk koşanlar, Şirk koşmalarını azabı görünce anlayacak. Boyunlarına demir halka ne zaman takılacak?

Ahirette şirk koştuklarını inkar edecekler Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir...
Türk tarihi

Hz Ali’yi rüyada gören Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer ve Timur’un torunlarından Hüseyin Baykara’ya Hz Ali ne dedi?

Hz Ali'nin cenazesini taşıyan beyaz devenin mucizevi bir şekilde yediye ayrılmasıyla, Türklerin yaşadığı bölgelerde her biri bir ziyaretgah haline dönüşecek...
Osmanlı tarihi

Bir gün 4. Murat sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdaydı ve dericinin hali içler acısıydı. İhtiyar derici sandalyesini çekmiş dükkanın önünde oturmaktadır. Padişah:

Bir gün 4. Murat sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdaydı...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han Japonya’yı istila etmek için korkunç donanma hazırlamıştı ama tayfun…

Kubilay Han döneminde Uzakdoğu'da önemli askeri faaliyetler icra edildi. 1268 ve 1271 yıllarında Japonya kralından Moğol hakimiyetini tanıması talep edildi....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?”

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur: ''Allah'ım aramızda şaki ve mahrum bırakma'' deyiniz. ''Peki şaki ve...
Moğol tarihi

Marco Polo’nun deyimiyle o ”Hz. Adem’den bugüne kadar yeryüzüne gelmiş geçmiş insanların, ülkelerin ve hazinelerin en kudretli adamı…”

Kubilay Han döneminde Uzakdoğu’da önemli askeri faaliyetler icra edildi. 1268 ve 1271 yıllarında Japonya kralından Moğol hakimiyetini tanıması talep edildi....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ye’cüc bir ümmettir. Me’cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli silahlı bin erkek görmeden ölmez.” Dedim ki: ”Ey Allah Resülü! Onları bize anlatır mısın?” Şöyle buyurdu:

Onun Huzeyfe'den rivayeti: ''Ye'cüc bir ümmettir. Me'cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli...
İslam tarihi

Alimlerden biri İblis’e: ”İnsanoğluyla nasıl oynadığını bana göster” der. İblis:

Alimlerden biri İblis'e: ''İnsanoğluyla nasıl oynadığını bana göster'' der. İblis: ''Öfkesi ve nefsi arzuları kabardığı esnada onu ele geçiririm'' cevabını...
İslam tarihi

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü'minin şiarı ''Rabbim! Cehennem azabından selamete erdir, selamete erdir!'' dir. Hz Muhammed – Ramuz e Hadis
Osmanlı tarihi

Çocukken kimsenin geçemediği dehalık testini geçen Sokullu Mehmed Paşa’nın dehalık testi ve cevabı:

O gün uğranılan evlerden beğenilen çocuklar Cuma günü köy meydanında yapılacak asıl imtihana davet edilmişlerdi. Cuma, Osmanlı'nın tatil günü idi....
İslam tarihi

İbrahim bin Edhem Hz, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas’a sorarlar: ”Bu zatı ziyarete gitmeyecek misin?” Cevap şu: ”Şeytanla görüşmek, onunla görüşmekten daha hayırlıdır.” Halk şaşırır. Ama Hazret şu muhteşem cevabı verir:

Bir gün büyük velilerden İbrahim bin Edhem, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas'a sorarlar: ''Bu zatı ziyarete...
Hun Tarihi

Attila’ya Tanrı diyen Romalı şairi Attila neden ateşe atılma emri verdi?

İmparatorların korkulu rüyası Avrupa Hun hükümdarı Attila, Alpleri aşarak, Kuzey İtalya'nın o yeşil ve sulak vadilerinde at koşturuyor, karşısına çıkan...
Osmanlı tarihi

Oruç Reis nasıl esir düşüyor ve nasıl kurtuluyor?

Ailede ilk başta dikkat çeken kişi Oruç Reis olsa gerek... Fırtınalı bir hayatı olmuş. Biraz ondan söz eder misiniz? Gençken...
Dünya tarihi

Adil Hükümdar Nuşirevan’ın Veziri Büzürcmihr’e: ”Ahmak insanlara nasıl edep verilir?” diye sorulunca; şu cevabı verir:

Büzürcmihr'e: ''Ahmak insanlara nasıl edep verilir?'' diye sorulunca; şu cevabı verir: ''Çok çalışmalarını emredip meşakkatli işlerde koşturulurak. Böyle yapılırsa, boş...
Moğol tarihi

Cengizhan Tayciyutların 70 esirini kazanlarda diri diri kaynattı mı? Bazı vakanüvisler Han’ın, bu yetmiş reisin hepsinin birden derhal kazanlara atılıp diri diri kaynatılmasını…

Bazı vakanüvisler Han'ın, bu yetmiş reisin hepsinin birden derhal kazanlara atılıp diri diri kaynatılmasını emrettiğini söylerler. Bu vahşet hikayesi pek...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x