Tanrı'nın Kırbacı Attila'yı kim öldürdü ve nasıl öldü? - Dtarihi
Hun TarihiTanrı'nın Kırbacı Attila'yı kim öldürdü ve nasıl öldü?

Tanrı’nın Kırbacı Attila’yı kim öldürdü ve nasıl öldü?

-

Atilla’nın doğum tarihi, yeri, gençlik yılları ve yetişmesi hakkında malumat bulunmamaktadır. Yalnız isminden dolayı Hunlar’ın İtil (itil) Nehri kıyılarında bulunduğu zamanlarda dünyaya geldiği (390-395 yılları), babası Muncuk ile onun ölümünden sonra amcası Rua’nın yanında oldukça iyi yetişdirildiği tahmin edilmektedir. Bunun yanında, Atilla’ya yazılan romanlarda onun gençlik yıllarında Roma sarayında rehin olarak kaldığı, bu sayede Romalıları çok iyi tanıma fırsatı elde ettiği iddia edilmişsede, bu bilgiler hiç bir kaynak tarafından teyid edilmemiş masaldan ibarettir.

Atilla ne manaya geldiği, Türkçe olup olmadığı meselesi her zaman tartışma mevzuu olmuştur. Kimi ismin Gotca ”Babacık ,Atacık, Sevimli, Ağbey manalarına geldiği söylenerek, Hun dönemi Türkçe bir kelimenin Germence yorumu olarak gösterilmiş ayrıca Tokarca olarak da bazılarınca kabul edilmiştir.

Atilla’nın ölümüne dair Jordanes şunları yazmıştır: ”Atilla tarihçi Priskos’un anlattığına göre, öldüğü sırada İldico adlı çok güzel bir kızı, o soyun geleneği uyarınca, sayısız eşlerinin ardından kendine eş olarak alıyordu ve düğün sırasında çok fazla neşelenerek gevşeyip şarap ve uykunun verdiği ağırlıkla sırtüstü uzandığında, her zaman başına geldiği üzere, burnundan oluk oluk kan akmaya başladı. Kanının normal akış  yolları engellenince de, öldürücü yoldan boğazına inerek hayatına son verdi. Atilla’nın nereye gömüldüğü bilinmemektedir. Fakat mezarının Tuna ve Tisa arasındaki bölgenin doğu yarısında olduğu tahmin edilmektedir.

Son İçerikler

Hz. Musa üç yüz seneden beri bir kayanın üzerinde secde eden bir adama rastladı. Adamın gözyaşları sel olmuş akıyordu. Musa (as), ağlayarak onun...

Hz. Musa üç yüz seneden beri bir kayanın üzerinde secde eden bir adama rastladı. Adamın gözyaşları sel olmuş akıyordu. Musa...

Lokman (as) bir kimsenin hizmetindeydi. Birgün efendisi, kesilmiş koyunu işaret ederek: -Bana şu koyunun en tatlı yerini getir, dedi. Lokman (as) gitti ve koyunun...

Lokman (as) bir kimsenin hizmetindeydi. Birgün efendisi, kesilmiş koyunu işaret ederek: -Bana şu koyunun en tatlı yerini getir, dedi. Lokman (as)...

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Burada başka bir konuyu da açıklamak gerekir. O da Çinlilerin özellikle onu ''Bilge'' olarak tanımlaması ve bunun için takdir...

Türklerin ilk atası kimdir?

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?   Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer....

Bizanslı genç kızlar padişaha çiçekler sunmak üzere yollara dökülürler. Fakat yanlışlıkla ellerindeki çiçek demetlerini, aksakallı bir ihtiyar olan Akşemseddin’e uzatırlar. Onun genç padişahı işaret...

İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden sonra genç padişah zafer alayıyla İstanbul'a girer. Bu sırada hemen yanında Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi hocaları...

Bugün kullandığımız ”Türkiye” ismi nereden geliyor?

Önceki kuşaklar ''Türkiya'' derdi; hatta bizi okutan ortaokul ve lise öğretmenlerinin bazılarında bu telaffuzu aldık. Gerçekten ''Türkiye'' diyenler, bir...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x