Attila’nın mezarı neden bilinmiyor? - Dtarihi
Hun TarihiAttila’nın mezarı neden bilinmiyor?

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor?

-

Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır:

“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Atilla’nın naaşı duruyordu.Bunun etrafında Hun askerlerinden seçilmiş suvariler savaş oyunu oynuyorlardı.Erkekler geleneklerine uygun olarak saçlarını kestiler.Korku uyandıran yüzlerini derin yaralarla çirkinleştirdiler.Aynı zamanda ozanlar ve savaşçılar kendi dillerinde (Türkçe) ağıtlar söylediler.Mancuk’un oğlu Atilla,kahraman Türk Mileti’nin Başbuğu düşmanların yarasından değil halkının arasında hiç bir acı duymadan öldü.Atilla’nın mezarı başında geleneksel defin yemeği yendikten sonra cenaze törenine başlandı.Atilla’nın naaşı bir biri içerisine girebilen üç tabuta kondu.Bunlardan birincisi altın,ikincisi gümüş,üçüncüsü demirdendi.Demir kavimleri yendiğinin,altın ve gümüş ise her iki Roma imparatorluğun’da kazandığı mevkiler içindi.Priskos’un anlattığına göre daha sonra Attila’nın mezarının başında strava denilen cenaze yemeği yenmiş ve defin törenine başlanmıştır. Defin işi geceleyin ve gizlice oldu.Esas törenede çok az kişi seçilmişti.Savaşlarda düşmandan alınan silahlar,altın ve kıymetli taşlarla süslü at koşumları ve krallığını gösteren çaşitli eşyalar da onunla birlikte mezarına kondu.Mezar yerinin bilinmemesi için mezarı kazanlar da öldürüldü.”

Atilla’nın mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikde ,Tuna ve Tisa arasındaki bölgenin doğu kısmında olduğu tahmin edilmektedir.Mezarı’nın yatağı değiştirilen bir nehir içinde olduğunu destekleyen tarihi deliller yoktur.

Mutlaka Okumalısınız

x