Osmanlı tarihi

Ahmet Vefik Paşa Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan Robert Kolej arsasını Amerikalı misyonerlere satmıştır. Bu zatın vasiyet ettiği gibi Eyüp Sultan’a gömülmek istediğini; fakat zamanın padişahı Abdülhamit Han’ın buna katiyen müsade etmeyerek:

Moğol tarihi

Cengiz Han, at üstünde şehre girdi, geniş bir meydan ararken, büyük camiyi gördü, sordu:  “Burası, sultan Muhammed’in, evi mi?”

İslam tarihi

Kuran’da geçen Sebe’ kavmi, Arim seline neden maruz kaldı? – Sebe’ halkının imrenilecek bir halde bol rızıkları, çok meyveleri ve bereketli ekinleri vardı. Bununla beraber onlar,

İslam tarihi

Hz Ali’yi şehid eden Hariciler ile İbn-i Abbas’ın tartışması

İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

Selçuklu tarihi

Alparslan’ın kibre kapıldığı ve Allah’ın kendisini bu kibir nedeniyle cezalandırdığını söylediği rivayet edilir. Aslı var mıdır bu söylentinin?

İslam tarihi

Hz Hasan, Muaviye’ye karşı neden Halifelik’ten vazgeçti? Hz Ali’nin şehit edilmesi sonrasında

İslam tarihi

Lokman Hekim’in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey

Ateistlere Cevap İslam tarihi

Delilleriyle İslam Neden Hak Dindir?

Dini Hikayeler

Süfyan-ı Sevri Hristiyan doktoru nasıl müslüman yaptı?

İslam tarihi

Türklere ”Türk” denilmesinin sebebi – İbn Kesir

Moğol tarihi

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra

Dünya tarihi

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”İnsanları cennete ve cehenneme sokan 2 şey”

Dini Hikayeler

Hz Muhammed (sav) ”Ameliyle övünen abid” – İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anlatıyor: -Arkadaşlar az önce yanımdan ayrılan Cebrail (a.s) “Ey Muhammed!.. Seni insanlığa aydınlık yolu göstermek üzere hak Peygamber olarak gönderen Allah’a and olsun ki diye söze başlayarak bana şu ibret dolu hikayeyi nakletti:

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde cennete benzer yerler var mıydı?

İslam tarihi

Hz Davud, Calut’u nasıl öldürdü?

Dini Hikayeler

İmamı Azam ve Muhammed Bâkır tartışması – İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çıkıp Medine’ye ulaştığında karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer. Seyyid Muhammed Bâkır:

Göktürk Tarihi

Göktürk Hükümdarı kendi şahsi servet yapmıyor, halkına nasıl dağıtıyordu? – Ahmet Taşağıl

x