Dtarihi Attila'nın Dünya'yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi: - Dtarihi

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Paylaş

Loading

Attila’nın büyük gayesi şu idi:

 
 

1- Hunların Asyalı Şubelerini itaat altına almak,

2- Volgadan Tuna’ya kadar yerleşik muhtelif Hun kabilelerini ve İspanya’da, Gol’da, İtalya’da bulunan Hun askeri kıtalarını bir amirin idaresi altında toplamak,

 
 

3- Bu dağınık unsurlardan tek bir millet vücuda getirmek,

4- Tabi veya müttefik olan Slav ve Cermen milletlerini Hun milletine dahil etmek,

 
 

5- Avrupa’yı zapt etmek

6- Roma ve Bizans hazinelerinin servetleriyle zenginleştikten sonra Asya üzerine atılmak,

 
 

7- Nihayet İran’ı, Çin’i, Hind’i itaat altına almak:

Bu gaye: Asya’nın zaptından sonra; Afrikaya iltifat etmek, oradan (Jizerik)i ezmek, bütün Akdeniz havzasını ele geçirmek emelini kapsıyordu. Attila bu suretle Çin denizinden Cebelitarık boğazına kadar bütün Avrupa ve Asya’ya hakim olacak, bu araziyi tek bir Hun İmparatorluğu altında toplayacak, bütün cihana sultan olacaktı. İşte Attila’nın büyük emeli!..

 
 

Attila Han’ın Liderlik Sırları


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x