Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi: - Dtarihi
Hun TarihiAttila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek...

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi:

-

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi:

”Ben altını dostlarıma veririm, başkalarına vereceğim sadece demirdir”.

Buna kızan Atilla bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir yandan da Marcianus’a şöyle haber gönderiyordu:

”Biz de demire çelikle cevap veririz”.

Son İçerikler

Cengiz Han, dostu Şaman’ı neden öldürdü? – Cengiz Han’ın hakimiyetine dini temeller atmasına yardımcı olan Şaman Kökçü ile erken dönemde girişilen mücadele şöyle idi:

Cengiz Han'ın hakimiyetine dini temeller atmasına yardımcı olan Şaman Kökçü ile erken dönemde girişilen mücadele şöyle idi: Şaman Kökçü...

Hz Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o asa, büyük bir yılan haline dönüşmüş ve hızlıca Firavun’a doğru hareket ediyordu. Firavun bu...

Hz Musa, ailesini alıp (Mısır'a gitmek üzere) yola çıktığında Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de sana anlatmış olduğu ateş, asa ve...

Ye’cüc ve Me’cüc insan mı ? Ye’cüc ve Me’cüc’ün soyu nereye dayanıyor?

Bildiğimiz kadarıyla Ye'cuc ve Me'cuc, ihtilafsız olarak Hz Adem'in zürriyetindendirler. Buna delil, Buhari ve Müslim'in ''es-Sahih''lerinde A'meş yoluyla, Ebi...

Fatih Sultan Mehmet’in Son Seferi – Bu Büyük Türk Sultanı 1481 senesi ilkbaharında üç yüz bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere...

“Neden bana kıydılar!..” Bu büyük Türk Sultanı 1481 senesi ilkbaharında üç yüz bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir...

Cengizhan’ın karısı Börte’yi, Merkitler nasıl kaçırdı? Vakanüvis sahneyi şöyle tarif ediyor:

Timuçin çok geçmeden kadim Han'ın dostluğuna müracaat etti. Kuzeydeki yaylalardan apansız inen, tehlikeli bir kabile. Moğol ordugahını yağma etmişti....

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir devlet adamıydı. Dostu olduğu...

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x