Bağdat’ı işgal eden İran Şah’ı Şah Abbas Osmanlı müftüsünü diri diri hurma ağacına asıp, Osmanlı Paşası'nı kayığa koyup nasıl petrolle yaktı? - Dtarihi
Osmanlı tarihiBağdat’ı işgal eden İran Şah’ı Şah Abbas Osmanlı müftüsünü...

Bağdat’ı işgal eden İran Şah’ı Şah Abbas Osmanlı müftüsünü diri diri hurma ağacına asıp, Osmanlı Paşası’nı kayığa koyup nasıl petrolle yaktı?

-

Bağdat Kadısı Nuri Efendi ile Ulu Cami Hatibi Mehmed Efendi’yi huzuruna getirten Şah Abbas onları Hz Ebubekir ve Hz Ömer’i sövmeye zorladı. Ellerinin çözülmesi şartıyla bunu yapabileceğini söyleyen Nuri Efendi şahın yüzüne karşı, ”Sana ve senin gibi kafirden daha kötü ebedi mel’una bin lanet!” deyip, Dört Halife ile ilgili ayet ve hadisleri okudu.

Bunun üzerine Şah Abbas kadının çenesini deldirip diri diri hurma ağacına astırdı. Daha sonra Şiilerin şikayetçi olduğu hatip efendiye de ” Senin bütün suçlarını affedeyim, ilk iki halifeye söv” teklifinde bulundu. O da ellerini çözdürdükten sonra yüksekçe bir yere çıkıp, şaha kötü sözler söylemeye başladı.

Şah Abbas onu da aynı şekilde Kadı Nuri Efendi’nin yanına astırdı ve ”Ali’yi seven birer kurşun atsın” dedi. Böylece bu iki ilmiye mensubu Kızılbaş kurşunları altında şehit oldular.

4. Murad Şarkın Sultanı

En ağır işkencelere ise Bekir Paşa maruz kalmıştı. Demirden bir kafes içine konulan Bekir Paşa, yedi gün yedi gece uyutulmayıp azap çektirildi. Sonra meydana getirilip yaktıkları ateşe karşı çıplak vaziyette yağları akıncaya kadar tutularak bütün mallarının yerini söylettiler ve bunlara el koydular. O sırada Bekir Paşa’nın oğlu Derviş Mehmed Şah Abbas ile birlikte babasının çıplak halini elinde şarap kadehiyle gülerek seyretmişti. Daha sonra Bekir Paşa kendisinin daha önce Kanber Ağa’ya yaptığı gibi, etrafı petrolle yağlanan bir kayığa konuldu ve ateşlenerek nehrin ortasına gönderildi; orada dolaşa dolaşa yanarak can verdi. Bu arada bir süre sonra Şah Abbas,

”Babasına böyle hıyanet eden birinin bana ne yararı olur?” diyerek Derviş Mehmed’i Horasan’a sürmüş, onun da kaçmaya yeltenmesi üzerine öldürtmüştür.

4. Murad – Şarkın Sultanı

Moğol tarihi

Cengiz Han’a lanetli diyen ve ölümünü cehenneme yolculuğu olarak tanımlayan Minhaj al-Siraj Juzyani’nin tarihnamesinde bulunmaktadır. Juzyani, bir imamın bu kötü şöhretli fatihle yaptığını iddia ettiği bir konuşmaya yer vermiştir…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a lanetli...
İslam tarihi

Hz Ömer birgün hazineden mal dağıtıyordu. O sırada küçük kızı içeriye girerek bir dirhem aldı ve gitti. Ömer kızının arkasından koştu. Hatta…

Hz Ebubekir devlet hazinesinden bütün aldıklarını hesap etmiş, altı bin dirhem çıkmıştı. Kendisini hazineye altıbin dirhem borçlu saymıştır. Hz Ömer...
Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan unsurlar :

-Coğrafi konumu-İskan politikası (Fethedilen yerlere Türk ve Müslüman nüfusun yerleştirilmesi)-İstimalet (Hoşgörü) politikası-İlk dönemlerde beyliklerle mücadele edilmemesi-Fetih hareketlerinde Gaziyan-ı Rum ve...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’yı neden öldürttü?

Hürrem Sultan'ın Sultan Süleyman üzerindeki büyük etkisini inkar etmeye hacet yok, bu çok açık olarak görünen bir husustur. Hürrem Sultan'ın...
Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

*Lakabı ''Tut''olan Kral Tutankamon, mezarı bozulmadan bulunan tek Mısır firavunudur (kral). Bedeninin yanında duran som altından yapılma mask ve hazinenin...
İslam tarihi

Hz İsa – Malda 3 afet vardır

Malda üç afet vardır; biri helalinden kazanmamaktır. Helalinden kazanırsa diğer afet nedir? Hakkı olmayan yere sarfetmektir! Hakkı olan yere sarfedilirse...
İslam tarihi

Cennete ilk girecekler

İbn Abbas’tan (r.a) şöyle rivayet olunmuştur: "Resûlullah'ın ashâbından bir grup oturmuş onun gelmesini beklemekteydiler. Resûlullah (s.a.v) geldi ve onlara yaklaştığında...
İslam tarihi

Sabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir?

Allah Teala'nın azabından kurtulup onun sevap ve merhametine kavuşmak isteyenler dünyanın külfet ve meşakkatlerine göğüs germeli, Cenab-ı Mevla'ya itaat ederek,...
Selçuklu tarihi

Mevlana’nın aşk sözleri (Rubailer)

Ey yolcu aklını başına al, seferin nereye? Hangi diyara gitmek istiyorsun? Nereye gidersen git, sen bizim gönlümüzdesin... Denizden uzak düşmüş...
İslam tarihi

Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah’u Teala’nın ikazı…

Resulullah şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber, bir ağacın altında konakladı. Derken onu bir karınca soktu. (Ağacın altından) eşyasını(n çıkarılmasını) emretti....
İslam tarihi

İmam Gazali: Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. ”Ancak sana ibadet ederiz” Ayet-i Kerime’sine geldiğinde gerçekten Allah’a ibadet ettiğini içinden geçirir. O esnada gizli bir ses…

Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. ''Ancak sana ibadet ederiz'' Ayet-i Kerime'sine geldiğinde gerçekten Allah'a ibadet ettiğini içinden geçirir. O...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın ayırdığı trajik bir aşk öyküsü – Gerçekten de Cengiz Han, Tatarlar arasında Yesügen hatun adında

Gerçekten de Cengiz Han, Tatarlar arasında Yesügen hatun adında güzel bir kız bulup kendisine eş olarak aldı. Bu kadın Belgütey'in...
Dünya tarihi

Ayasofya’daki Melek Gabriel’in elindeki kürenin gizli manası ne?

Gabriel'in elinde tuttuğu küre ''Globus Mundi'', yani ''Dünya Küresi''dir. Globus günümüzde neredeyse her platformda sıkça kullanılan ''globalizm'' sözcüğünün de kökenidir....
İslam tarihi

Hz Ömer şöyle der: ”Allah’ın malından kendim için ne kadarını helal bulduğumu size söyleyeyim mi?

Hz Ömer şöyle der: ''Allah'ın malından kendim için ne kadarını helal bulduğumu size söyleyeyim mi? Biri kışlık biri yazlık olmak...
İslam tarihi

Cennet ehlinin en az rütbesinin mükafatı

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona Cabiye...
İslam tarihi

Cehennemdeki ‘Hebheb’ vadisine kimler gidecek? – Muhammed bin Vasi şöyle der: Bilal bin Ebu Bürde’nin yanındayken ona: ”Ey Bilal, senin babana kendi babasından Resülüllah’ın şöyle dediğini aktardı:

Muhammed bin Vasi şöyle der: Bilal bin Ebu Bürde'nin yanındayken ona: ''Ey Bilal, senin babana kendi babasından Resülüllah'ın şöyle dediğini...
Moğol tarihi

Bunun üzerine kurultayda bulunan bir kahin öne çıkarak Timuçin’in yeni isminin ”Cengiz Han”, yani

Fatihin şahsı etrafında Asya'nın en kızgın ve vahşi zihniyetleri toplanmış bulunuyordu. Denizden, Küşlüg'ün kısa bir süre sonra hakim olacağı Karahıtayların...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur:

Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur: 1- Nefsine, aşırı istekte bulunduğu zaman...
İslam tarihi

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Zalimlerin evini bırak, orası senin yurdun değil, orayı terket. Vaktini dünyadan ayır,...
İslam tarihi

Hz Peygamber zamanında biri öldürüldü. Bir kadın onun için ağlarken Ey şehid! diye bağırdı. Bunun üzerine Hz Peygamber şöyle dedi: -Onun şehid olduğunu nereden biliyorsun? O,

Hz Peygamber zamanında biri öldürüldü. Bir kadın onun için ağlarken Ey şehid! diye bağırdı. Bunun üzerine Hz Peygamber şöyle dedi:...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit’ten: Osmanlı alimleri istemiştir. Bunun üzerine Abdülhamit çaresizlik içinde, karşı tarafa…

Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit'ten: İslam dininin bilhassa tefekkür,gaye felsefe...

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Son Sözleri

''Öldüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz...'' -Barbaros...
x