Yıldırım Bayezid Ve Timur'un Mektuplaşmaları - Dtarihi
Osmanlı tarihiYıldırım Bayezid Ve Timur'un Mektuplaşmaları

Yıldırım Bayezid Ve Timur’un Mektuplaşmaları

-

Timur: Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tab’amız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi babamızdan ülkeler miras almış değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf’la Ahmet Celayir’i topraklarından kov. Emirlerime karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Sizde o hükümdarların arasına girmekten sakının.

   

Bayezid: Ey ihtiyar köpek, tekfurdan daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Şöyle mi zannedersin ki ben Acem padişahları gibi olam, veya askerüm deşt-i Kıpcak-i Tatari gibi avare ola. Bizim askerlerimiz, Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen, bizim askerleri  Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin.

Timur: Sen kendini Allah yolunda cihat eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymıssın. Bil ki ben kırk yıla yakın yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım… Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük durumdayım… Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma, akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme… Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifade ile cevap verirsen, aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frenk kafirine fırsat vermemiş olursun, biz de, Sivas’tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir.

Bayezid:  Zamanın cihan sultanı  olan Timur-i Köregen.. İyi bil ki,  atam Ertuğrul Han üç yüz kadar gazisiyle beraber, Hülagü Tatar’ından on bin Tatar’a vurup, Alaeddin Keykubat’a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine  nail olmuş, hil’at kendisine verilerek Allah’ın lutfu ile Ali Selçuk’un yerine geçmiş, fakat idareyi elde etmesi isyan başkaldırma ile olmamıştır… Siz Sivas’ı harap idüp, ehl-i İslam’ın ırzını payimal etdükten sonra ne denile bilir ki! Siz, ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyosunuz. Arapça ve Farsça mektuplarınızdaki serlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Al-i Osman, hile ile ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektublarımız akıllı devlet erkanımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır.

   

Son İçerikler

Bağdat’ı İşgal eden Şah Abbas’ın işkenceleri

En ağır işkencelere ise Bekir Paşa maruz kalmıştı. Demirden bir kafes içine konulan Bekir Paşa, yedi gün yedi gece...

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” (Mekke ve Medine’nin hakimi) ünvanını neden kabul etmedi?

Düşünün Yavuz o gün ordularıyla bugünkü Türkiye'mizin Kilis  sınırında Til-Habeş bölgesinde Mercidabık Savaşi'nı kazanmış ve koca Memlük Devleti'ni yenmiş....

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar: 1- Yoksulu barındıran. 2- Güçsüze merhamet eden. 3-...

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını...

Rivayet edildiğine göre, Firavun'un karısı Hz Asiye validemiz Allah'a iman ettiğini Firavun'dan saklıyordu. Firavun, Hz Asiye'nin iman ettiğini öğrenince...

Haçlıların 70.000 Müslümanı katletmesini duyan Selahattin Eyyübi’nin söylediği söz…

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70 bin Müslüman'ın kılıçtan geçirilip, kafalarından kuleler yapılmasını bir türlü içine...

İmam Gazali – İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir:

''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir: Birincisi, ''Biz Allah'ın kulu ve kölesiyiz'' derler, fakat özgürlükte sınır tanımazlar....

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor