Bedevi, yani köylü bir arap, halifeyi ziyaret1 etmek ister. Koskoca halifenin ziyaretine eli boş gitmenin ayıp olacağını düşünerek onun şanına layık bir hediye götürmeyi düşünür. Karısıyla beraber ne götürmenin daha makbüle geçeceğini müzakere ederlerken, en iyi hediyenin su olacağını anlarlar. Çünkü, o zamanlar şimdiki gibi her yerde su yoktur. Arabistan çöllerinde en makbul hediye sudur. O devirlerde, yağmur sularının birikmesi için çukurlar kazılır ve oraya biriken sular içmeye ve temizliğe kullanılırdı.

Bedevi arapla karısı, “Kim bilir halife hazretlerinin suya ne kadar ihtiyacı vardır?” diye düşünerek ona bir testi yağmur suyu götürmeyi düşünürler. Arap, alır yağmur suyu dolu testiyi ve Bağdat’ın yolunu tutar. Huzura kabul edilir. Özene bezene, hediyesini halifeye takdim eder.

Halife, çok teşekkür eder ve hediyenin çok makbule geçtiğini söyler. Bedevi de halifeye böyle bir hediye sunduğu için memnundur. Hediyeyi alan halife, bedevinin mahcup edilmemesi için adamlarına sıkı sıkıya tenbih eder. Su getirdiği testinin içini de altınla doldurulup kendisine verilmesini emreder. Dediği gibi yapılır., İkinci emri de, bedevı Dicle kenarında bulunan saraydan çıkarıldıktan sonra, yaya gitmemesi ve yorulmaması için, kayıkla gönderilmesidir.

Halifenin emri aynen uygulanır. Bedevi arap saraydan alınır. O zamana kadar hiç görmediği Dicle ırmağının kenarına getirilir. Kayığa bindirilip uğurlanır.

Bedevi, yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu o zaman ancak anlar. Çünkü “Kimbilir, halife hazretleri ne kadar su sıkıntısı çekiyordur?” diye düşündüğü halde, halifenin sarayının hemen yanı başında ırmak aktığını görür.

Yaptığından utanır ve halifenin büyüklüğünü takdir eder. Zira, bir kaç aylık bir testi suyun karşılığında kendisine bir testi altın verilmiştir. Gerçek büyüklük işte budur. Suya ihtiyacı olmadığı halde, bedeviyi hiç mahcup etmeden, mükafatlandırmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Musa - Bir Defa Kelime-i Tevhid Getirmenin Üstün Derecesi
Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan...
Read more
Sırrı Sakati ''Bir Şükre Otuz Yıl Tevbe''
Sırrı Sakati Hazretleri esnaftı. Onun dükkanının...
Read more
Malazgirt savaşında Bizans ordusunda yer alan ancak taraf değiştiren Lejyoner Türkler oldu mu? Yoksa bir efsane midir bu anlatı?
Efsane falan değil, bu durum,...
Read more
Ermiya peygamberin sözünü dinlemeyen İsrailoğulları'nı, Nebukadnessar nasıl katletti?
(Hadisin ravisi) dedi ki: Ermiya...
Read more
Şüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya’ya; hem kendisinin amel etmesi ve hem de İsrailoğulları’na da onlarla amel etmelerini emretmesi için beş direktif vahyetti. Fakat o, bunu yapmakta gecikti. Bunun üzerine Hz...
''Şüphesiz Yüce Allah, Hz Yahya'ya;...
Read more
Sultan 2. Mustafa ''Bana hazine lazım değil, gerekirse kuru ekmek yerim.''
Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü...
Read more
Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa
Pirinç dökümcüsü Atina’lı Perillos, Agrigentum...
Read more
Hz İsa ve Allah sevgisinden zerre isteyen genç
Rivayete göre Hz İsa bir...
Read more
Firavun nasıl öldü?
Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani...
Read more
Kürşad ihtilali gerçek midir? - Ahmet Taşağıl
Kür Şad, bir romandaki kahramanın...
Read more
Fatih Sultan Mehmed sırrını nasıl saklardı?
Padişah Fatih Sultan Mehmed'in Karadeniz...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Tevbe kapısı ne zaman kapanır?
''Şüphesiz ki Allah, can boğaza...
Read more
Hz Ömer'in hakimi
Hazreti Ömer (r.a.) Sa'd bin...
Read more
Moğollar tarafından zehirlenerek öldürülen şehzadeler 14.yy
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) ''Cehennem ehli beş sınıftır''
1- Hiçbir tama-i zahir olmayan...
Read more
Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde devam eder. Derken Allah Teala Hz Musa’ya vahyederek
Hikaye edildiğine göre Hz Musa...
Read more
İyi insanlardan biri, bir din adamıyle bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet'te, fakat dindar adam Cehennem'de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:
İyi insanlardan biri, bir din...
Read more
Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat
Düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca...
Read more
Bugünkü Tevrat ve İncil'den Hz Muhammed'e bazı işaretler:
"Rab Sina dağından geldi, halkına...
Read more
Nefsine uyarak cehenneme giden adam
Anlatıldığına göre Ebu'l Hasen er-Razi,...
Read more
Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve:
Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin...
Read more
Hz Musa asasını attığı zaman Baş sihirbaz ''Musa' nın yüzüne iyi bakın'' dedi ve sonra sihirbazlar neden iman ettiler?
Musa (a.s) ın asasında ortaya...
Read more
Kul hakkına özen gösteren Sultan Süleyman,  bu konuya duyduğu titizlik nedeniyle ''Kanuni''  lakabını almiştır. Budin Seferi'nden dönen ordu yolların darlığı sebebiyle tarlalardan geçmek zorunda  kalmıştı. Bu  sırada bir köylü,
Kul hakkına özen gösteren Sultan...
Read more
Abdulkadir Geylani Sözleri
”… Günahlarınız gökten yağan yağmur...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Yecüc ve Mecüc kaç kişidir ve özellikleri nedir?
Onun Huzeyfe'den rivayeti: [Allah Resülü (sav)...
Read more
Yasin süresinde bahsedilen ''Habib bin Mura'' yı nasıl şehit ettiler? Antakya halkının bir hükümdarı vardı. Onun adı, Antihus idi. Bu kral putlara tapıyordu. Bundan dolayı
''Antakya halkının bir hükümdarı vardı....
Read more
Abdulkadir Geylani Hz. - Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:
Denilmiştir ki: ''Lanet olasıca şeytan, ömrü...
Read more
Abdulkadir Geylani'nin kayıp kızı buldurması
Bağdat'lı bir zat Abdülkadir Geylani...
Read more
İsa peygambere benzetilip çarmıha gerilen hangi havariydi? - Yüce Allah, Hz İsa'yı göğe yükseltmeyi dilediğinde Hz İsa havarilerden on iki kişinin bulunduğu evde (orada bulunan) bir pınardan/çeşmeden (yıkanıp) başından su...
İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce...
Read more
Allah'u Teala ruhları, rızıkları kaç bin yıl evvel yarattı? Ölümün şiddeti karşısında meleklerin durumu
Nitekim Efendimiz buyururlar: ''Allah'u Teala ruhları...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code