Yavuz Sultan Selim zamanında bir şair yeni yazdığı şiirini çok beğenmiş ve sultana okumak istemiş. Tabii o zamanlar gerçek sanatkara çok kıymet verildiği için, kısa zamanda huzura kabul edilmiş. Selim Han'ın yanında Hasan Can ve diğer vezirler de varmış... - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim zamanında bir şair yeni yazdığı şiirini...

Yavuz Sultan Selim zamanında bir şair yeni yazdığı şiirini çok beğenmiş ve sultana okumak istemiş. Tabii o zamanlar gerçek sanatkara çok kıymet verildiği için, kısa zamanda huzura kabul edilmiş. Selim Han’ın yanında Hasan Can ve diğer vezirler de varmış…

-

Yavuz Sultan Selim zamanında bir şair yeni yazdığı şiirini çok beğenmiş ve sultana okumak istemiş. Tabii o zamanlar gerçek sanatkara çok kıymet verildiği için, kısa zamanda huzura kabul edilmiş. Selim Han’ın yanında Hasan Can ve diğer vezirler de varmış.

Şair zat heyecandan sesi titreyerek şiirini okumuş bitirmiş, sonra da padişaha bakmış. Yavuz Sultan Selim hiç tereddüt etmeden:

”Ama ben bu şiiri biliyorum.” deyince adamcağız şaşırmiş;

”Nasıl olur efendim, bu şiiri ben yazdım ve  ilk defa burada okuyorum.” Padişah:’‘ İstersen bir de ben okuyayım” demiş. ”Siz bilirsiniz.”

Selim Han gerçekten teklemeksizin adamın az evvel okuduğu şiirin aynısını okumuş. Adam şaşkınlıklar içindeyken bu sefer Hasan Can atılmış: ”Bu şiiri bende biliyorum sultanım. Destur verirseniz bende okuyayım.” O da okumuş. Sonra yanındaki vezir ve diğerleri de sırayla okumuşlar. Böylece huzurda şiir okuyan on kişi çıkmış. Şair ne yapacağını şaşırmış;

‘Nasıl oluyor anlamıyorum efendim. Ama bu şiiri gerçekten ben yazdım.’‘ diye kendini savunmaya çalışmiş. Neyse ki sonradan gerceği anlatıp, adamcağızın gönlünü almışlar.

Padişah’ın duyduğunu bir seferde ezberlediğini, Hasan Can’ın iki diğerlerinin de sırayla artan sayılarda ezberleyebildiklerini söylemişler. Böylece şair de rahatlamış.

Türk tarihi

Haçlıların 70.000 Müslümanı katletmesini duyan Selahattin Eyyübi ne yaptı?

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70 bin Müslüman'ın kılıçtan geçirilip, kafalarından kuleler yapılmasını bir türlü içine sindiremiyordu....
İslam tarihi

Makamı çok yüce bir divane vardı. Hz Hızır ona sordu: Ey kamil adam! Dostum olmak ister misin? Meczup cevap verdi: Senden bana bir fayda gelmez. Çünkü sen…

Makamı çok yüce bir divane vardı. Hz Hızır ona sordu: Ey kamil adam! Dostum olmak ister misin? Meczup cevap verdi:...
Selçuklu tarihi

Kadın dailer var mıydı? Haşhaşilerin özel bir işareti, parolası var mıydı?

O zaman şunu da sorayım; kadın dailer de var mıydı? Kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla yok. Ama tahminde bulunmak mümkün, bunların bir...
Osmanlı tarihi

Kazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmed’i nasıl aldattı? – Ben devletli sultanımın eşiğine yüz sürmeye varayım….

Anla şimdi ey aziz! Sultan Mehmed o dem ki seferden İstanbul'a geldi, bu tarafta İshak Paşa'yı dahi Rumeli'ye bırakmışlardı, İshak...
İslam tarihi

Hz Musa’ya beddua eden Bel’am bin Baura, nasıl helak oldu? Bel’am, eşeğinden inmeden ona bir daha vurduğunda eşek yürüdü. Öyle ki Bel’am, Hüsban Dağı’nın tepesine çıktı ve orada Hz Musa ile İsrailoğulları’nın karargahını gördüğünde beddua etmeye başladı. Yalnız

İbn İshak, Hz Musa'nın Beytü'l Makdis'e gidişini anlatırken Bel'am bin Baura kıssasını da zikretmiştir. Yüce Allah, Bel'am bin Baura hakkında...
İslam tarihi

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi:

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ''Beni atalarımın yanına gömünüz.'' diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim'in...
İslam tarihi

Karun, sarayıyla birlikte nasıl helak oldu? ”Karun, Hz Musa’nın amcasının oğlu idi.”  Katade dedi ki: Tevrat’ı güzel okuduğundan dolayı Karun’a

Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: ''Karun, Hz Musa'nın amcasının oğlu idi.''  Katade dedi ki: Tevrat'ı güzel okuduğundan dolayı Karun'a...
Göktürk Tarihi

Bumin Kağan, Juan Juan kağanı A-na-ku-i’nın, kızını isteyince A-na-ku-i çıldırdı adeta. Usunu yitirdi. Bu hadsizlikti ve yanıtı verilmeliydi. Bir elçi gönderdi ve şunu söyledi Bumin’e:

İşin kötü yanı Juan Juanlara hala bağlıydılar. Onlara demircilik yapıyorlardı. Savaşlarda er veriyorlardı. Canlarını sıkan buyruklara bile ses etmiyorlardı. Çağı...
İslam tarihi

Kuran’da Adn Cennetine gireceklerin özellikleri…

Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

Peygamber Efendimiz'in  şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Allah Teala şu beş kişiye gazap eder, dilerse gazabını  dünyada yürürlüğe koyar, dilerse ahirette...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi’ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının üstüne götürdü; bu esnada patrik, papazlar, pek çok halk kadın çocuk toplanmışlardı; padişah durumun fevkalade olduğunu görerek:

Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi'ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının...
İslam tarihi

Hz Cebrail Lut kavmini nasıl kör etti? Öyle ki yüzlerindeki göz çukurları tamamen kapanıp dümdüz hale geldi. Gözlerini kaybeden o ahlaksızlar, duvarlara tutunarak…

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımız konusunda uyarmıştı, fakat onlar bu uyarılara karşı kuşku duydular....
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi nasıl çalışıyordu?

Ortaçağ'da işkence aleti olarak kullanılan bu sandalyenin neredeyse tamamında 500 ile 1500 arası çelik çivi bulunmaktadır. Kullanılan bu çelik çiviler...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

Cennetin en alt derecesi şudur: Bir kişinin emrinde on bin hizmetçisi bulunacak, her hizmetçinin elinde iki tabak olacak ki, biri...
İslam tarihi

Sofra kurulmuş, herkes oturmuş. Yemeğe başlarken cemaat ”Bismillah” dedikleri halde, ihtiyar buna katılmayıp bir şey söylemeyince Hazret-i İbrahim:

Bir hafta kadar Hazret-i İbrahim'in misafirhanesine hiçbir misafir gelmemiş. Oysa o mübarek peygamber, belki muhtaç bir misafir gelir diye bekler,...
İslam tarihi

Firavun’un hanımı Hz Asiye, Hz Musa’yı nasıl buldu?

Derken bir gün yine annesi, Hz Musa'yı nehre saldı, fakat ipin ucunu kendisine bağlamayı unuttu. O da Nil'de akıp gitti....
İslam tarihi

Hz Muhammed ”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı”

Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir yolculukta Allah Rasulu'nun bindiği ve Ufeyr denilen bir merkebin terkisinde idim. Allah Rasulu bana:...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in Necran hristiyanlarıyla yaptığı tartışma -Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine’de ziyaret etmektedir. Hz İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed (sav)’in de onaylamasını isterler. O ise onları mantık ve sağduyuya davet eder.

Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine'de ziyaret etmektedir. Hz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed...
Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Son Sözleri

''Öldüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz...'' -Barbaros Hayreddin Paşa
Dünya tarihi

Ortaçağ İşkencesi – Sıçan işkencesi

Bir insanı dev boyutlu sıçanlarla aynı odaya kapatmak bile bir işkenceyken, anlaşılan o ki orta çağ insanına bu yetmemiş. En...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x