Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır. Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini kuruturken... - Dtarihi
Osmanlı tarihiKanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura...

Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır. Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini kuruturken…

-

Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır.

Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini kuruturken,

”Gerçekten şu ateş bin altına bedel,” der.

Padişah geceyi geçirdikleri evden ertesi gün ayrılırken ev sahibi olan köylüyü:

”Borcumuz ne kadar?” diye sorar.

Uyanık köylü:”Bin bir altın yeter,” diye cevap verir. Padişahın hayretler içerisinde kaldığı köylü, onun soru sormasına fırsat vermeden sözüne devam eder:

”Akşamki ateşin bin altın değerinde olduğunu zaten siz söylemiştiniz. Konaklama ücreti için ise bir altın çok mu fazla?”

İslam tarihi

Bir gün Bağdad’da duası kabul olan bir derviş zuhur etti. Haccac-ı Zalim haber alarak onu yanına çağırdı ve dedi ki: ”Benim hakkımda hayırlı bir dua et.” Derviş: ”Ya Rabbi! Bu adamın canını al” diye dua etti. Haccac:

Bir gün Bağdad'da duası kabul olan bir derviş zuhur etti. Haccac-ı Zalim haber alarak onu yanına çağırdı ve dedi ki:...
İslam tarihi

Bir gün her nasılsa, bir başka faziletli sahabi olan Bilal-i Habeşi ile aralarında tartışma çıkar. Öfkesine mağlub olan Ebu Zer, Habeşli ve siyah derili olan Bilal’e

Bir gün her nasılsa, bir başka faziletli sahabi olan Bilal-i Habeşi ile aralarında tartışma çıkar. Öfkesine mağlub olan Ebu Zer,...
Osmanlı tarihi

Kosova Meydan Savaşı (1389) öncesinde 100 binden fazla düşmanın geldiğini duyan Murad Hüdavendigar harp meclisini toplayarak askerlerine şöyle seslenmiştir:

Kosova Meydan Savaşı (1389) öncesinde Murad Hüdavendigar harp meclisini toplayarak askerlerine şöyle seslenmiştir: ''Biz bir fikrin/inancın savaşçılarıyız. Kasıp kavuran birer...
Hun Tarihi

Hunların ücret karşılığında Roma’ya yardım etmesi ve savaş taktikleri

Kaderin cilveleri, sonunda onları Roma'nın müttefiki kılmıştı. Hunlar, çok defalar, Roma Kayzerleri hesabına, Roma İmparatorluğunu tehdit eden yabancı milletlere karşı...
Dünya tarihi

Yahudiler, Ahit Sandığı’nın bulunmasını neden bekliyor?

Yahudiler, Kutsal Ahit Sandığı'nın yeniden bulduklarında Rabb'in onlarla tekrar konuşacağına mı inanıyor? Evet. İsrailoğullarının kutsal kitabı böyle diyor. Ayrıca dini...
Dini Hikayeler

Bişr Hafi’nin Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde ”Bismillahirrahmanirrahim” yazısını öpüp başına koydu. Miski anber kokuları sürüp sakladı. O gece rüyasında

Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde ''Bismillahirrahmanirrahim'' yazısını öpüp başına koydu. Miski anber kokuları sürüp...
Moğol tarihi

Cengiz Han gözlerini tedavi eden Hekim’i neden öldürdü?

Cengiz Han yeri geldiğinde hoşgörü göstermesini de bilirdi. Fakat değişken bir tabiatı vardı ve yarım kalmış fetihlerini sonuna kadar götürmeye...
İslam tarihi

Hz İsa’nın Sözleri

'Ey Havariler topluluğu!.. Hazinelerinizi göğe yerleştirin. Çünkü kişinin kalbi, hazinesinin olduğu yerdedir!' İlim öğrenen, ilmi öğreten ve öğrendiğiyle amel eden...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ile Venedik elçisi arasında geçen ‘Kılıç Olayı’ – Devletin ileri gelenleri, İstanbul’dan dönen elçiye, dünya sultanı Yavuz Sultan Selim’in nasıl birisi olduğunu sordular. Elçi, ezilip büzülerek:

Venedik elçisi günlerce bekledikten sonra Cihangir Sultan Yavuz'un huzuruna kabul edildi. Yapılan görüşmenin ardından dışarı çıktı. Elçi, Cihangir Sultan'la görüşmesinin...
İslam tarihi

Cennet ehlinin en düşük derecesinin mükafatı

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona Cabiye...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı kişi hesaba çekilmeden cehenneme girecektir:

1- Zulümle hükmeden emirler, 2- Irkçılık güden araplar, 3- Yalancı tacirler, 4- Kıskanç alimler, 5- Mütekebbir köylüler, 6- Cimri (zekat...
Osmanlı tarihi

Akşemseddin de ara sıra Fatih’i ziyarete gelirdi. Fatih, Akşemseddin huzura girince kalkar, onu ayakta karşılardı. Sadrazam Mahmut Paşa: ”-Devletli Sultanım, siz Akşemseddin’i ziyarete gittiğinizde o size tazim (hürmet) edip ayağa kalkmaz, Fakat size geldiğinde siz ayağa kalkıp onu karşılarsınız. Sair şeyhlere bunu yapmazsınız. Sebep nedir?” diye sorunca Fatihler Fatihi:

Fatih, Akşemseddin'i çok sever, ona fazlaca hürmet ederdi. Sık sık Akşemseddin'i ziyaret eder, her gelişinde Akşemseddin ayağa bile kalkmazdı. Akşemseddin...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Her bilgili ve akıllı adam şunlara dikkat etmeli:

İşlerini dürüst olmayan bir adama asla emanet etmemeli, Layık olmayanı bağış ve ihsana boğmamalı, Akıllı davranıp, her türlü haksızlık eğiliminden...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

''Şüphesiz ki Allah, can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder.'' (Tirmizi) ''Kim, güneş batıdan doğmadan -kıyamet kopmadan tevbe ederse, Allah...
İslam tarihi

Yahudilerin bir kısmı neden Hz Üzeyr’e Allah’ın oğlu dediler?

Meşhur görüşe göre Hz Üzeyr, İsrailoğulları nebilerinden bir nebidir. İsrailoğulları içerisinde Tevrat'ı ezberleyen kalmadığında Yüce Allah ona ilham etmiş o...
Dini Hikayeler

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Hatem-i Esam denilen evliyaullahtan biri vardı. Tevekkül edip dururdu. Hiç esbaba mukayyet olmazdı. Bir gün münafıklardan bazıları gelip ona sordular...
Osmanlı tarihi

Genç Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu?

Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle ayaklanmalar çıktı. Anadolu'daki kalelerde bulunan yeniçeriler öldürülmeye başlandı. Bunların en önde geleni olan Erzurum Beylerbeyi...
Osmanlı tarihi

Hz Hızır, Osman Gazi için neler dedi?

Ebdal Kumral'ın düşünmekte olduğu bir anda, birden yanında Hz Hızır beliriverir! Osman Gazi'yi kast ederek: ''O yiğidin istikbali çok parlak,...
Selçuklu tarihi

Gazneli Mahmud, Selçuklu Sultanı Arslan Yabgu’yu neden öldürttü?

Mikail'in torunları Tuğrul ve Çağrı beyler bunları yaşarken, ailenin büyüğü Arslan Yabgu, yeğenlerinden bağımsız hareket ediyordu. Karahanlı hanedanı mensuplarının Maveraünnehr'deki...
Osmanlı tarihi

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde Ömer Bey’e:

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen beylerinden Turhan Bey'in oğlu...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Eski Türkler’in görünüşü nasıldı?

Türkler, beyaz ırk gurubundan Europid adıyla anılan grubun Turanid...

Hz Muhammed (sav) – Allah şu üç kişiye bakmaz;

''Allah şu üç kişiye bakmaz; zalim idarecilerine, zina eden...
x