Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti - İlber Ortaylı - Dtarihi
Türk tarihiBosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti - İlber Ortaylı

Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti – İlber Ortaylı

-

Biliyorsunuz, onlar Hristiyanlığın Bogomillik mezhebine mensupturlar. Sonra zaman içerisinde İslamlaştılar ve adeta Türk kültürünü de benimseyerek tam manasıyla bir Osmanlı topluluğu haline geldiler. Zaten bunlar tabir yerindeyse ”Türk olmanın” bedelini çok ağır ödemişlerdir. Bugün de öyledir bir yerde. Mesela Pomaklar da var. Bunlar da Balkanlar’daki Helen ve Slav asıllı Müslümanlardır. Çok erkenden, Türk fütuhatından kısa süre sonra Müslüman olmuşlardır, fakat bunun bedelini de ödemişlerdir. Helenler ve Slavlarla aralarında ayrım vardır. Bulgaristan’da Todov Jivkov baskıcı rejim uyguladı. Türk etnisine, gruplarına yaptığından daha fazlasını Pomak köylerine uyguladı. Pomaklar, kendilerini Türk kimliğiyle ifade etti ve bunun bedelini de ağır ödedi. Kanunlarımız da, kurumlarımız da, ideolojimiz de Pomaklara ayrım yapamaz, yapmaz.

Türklerin Altın Çağı – İlber Ortaylı

Son İçerikler

Anadolu ismi nereden geliyor?

''Anatolia'' bilindiği gibi Yunancada ''doğu'' anlamına gelir. Küçük Asya da, yine Yunanlıların tabiriyle, Büyük Asya'nın bir uzantısı manasındadır. Bizse...

İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

Uyunül-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre Şakik-i Belhi şöyle der: ''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir:  Birincisi: ''Biz Allah'ın...

Hasan Sabbah’ın daileri cinayet işlerken neden hançer kullanıyorlar?

Hasan Sabbah'ın daileri cinayet işlerken neden hançer kullanıyorlar? Çünkü hançer o dönem için en etkili silahlardan birisiydi. Ortaçağ'dan bahsediyoruz. Ayrıca...

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

1543'teki Nice seferinden sonra Barbaros Hayreddin Paşa bir daha sefere çıkmadı. Tersanelere çeki düzen vermekle uğraştı. Hastalandıktan kısa bir...

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

Hocam, yine bir başka tespitiniz var, diyorsunuz ki ”Orhun Abideleri yazılırken Fransız devleti henüz kurulmamıştı bile! Halbuki 843’lerde Türklerin...

Padişah Bayezit bu yenilgiyi ve esareti gururuna yediremedi. Çok üzgün ve perişandı. Onun bu hali Timur’un kulağına gitti ve bir gece gizlice Bayezit’in esir...

Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda, Türk-Moğol imparatoru Timur'a yenilip esir düştü. Padişah Bayezit bu yenilgiyi...

Mutlaka Okumalısınız

Eski Türkler’in görünüşü nasıldı?

Türkler, beyaz ırk gurubundan Europid adıyla anılan grubun Turanid...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x