Büyük günahlar kaç tanedir? - Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ''üç'', dört, ''yedi'', ''dokuz'' veya ''on bir'' kadar olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn Abbas'a (r.a), Abdullah b. Ömer'in (r.a) ''Büyük günahlar yedi tanedir'' dediği iletilince, - Dtarihi
İslam tarihiBüyük günahlar kaç tanedir? - Büyük günahların neler olduğu...

Büyük günahlar kaç tanedir? – Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ”üç”, dört, ”yedi”, ”dokuz” veya ”on bir” kadar olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn Abbas’a (r.a), Abdullah b. Ömer’in (r.a) ”Büyük günahlar yedi tanedir” dediği iletilince,

-

Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ”üç”, dört, ”yedi”, ”dokuz” veya ”on bir” kadar olduğunu söyleyenler olmuştur.

İbn Abbas’a (r.a), Abdullah b. Ömer’in (r.a) ”Büyük günahlar yedi tanedir” dediği iletilince, ”Olur mu hiç öyle şey! Büyük günahlar yetmişe yediden daha yakıındır” diyerek tepki göstermiştir.

Yine İbn Abbas şöyle derdi:

”Allah’ın yasakladığı her şey büyük günahtır.”

Bir başkası ise şöyle demiştir:

”İnsanlar hep arayış içinde olsunlar diye kadir gecesi ve cuma günündeki duanın makbul olduğu zaman dilimi bildirilmediği gibi büyük günahların sayısı da tam olarak bildirilmemiş ve bununla insanların günahlardan kaçmak konusunda daha titiz davranmaları amaçlanmıştır.”

Bir diğer görüşe göre Allah’ın cehennem ile tehdit ettiği bütün eylemler büyük günahtır.

Bir diğerine göre dünyada had cezasını gerektiren eylemler büyük günahtır.

Bazı alimler büyük günahları gruplandırarak şöyle demiştir:

Büyük günahlar, on yedi kadardır:

Bunlardan dördü kalbe aittir:

1-) Allah’a ortak koşmak

2-) Bir günahta ısrar etmek

3-) Allah’ın rahmetinden ümit kesmek

4-) Kendini, Allah’ın kıskıvrak yakalamayacağından güvende bilmek

Dördü dile aittir:

5-) Yalancı şahitlik

6-) Namuslu birine zina iftirasında bulunmak,

7-) Yalan yemin -yani bir yanlışın doğru olduğuna veya bir doğrunun yanlış olduğuna yemin etmek veya yeminiyle bir misvak çöpü dahi olsa bir müslümanın malının elinden alınmasına yol açmak

8- ) Büyücülük

Üçü mideye aittir

9-) Şarap ve diğer içkileri içmek

10-) Yetim malı yemek

11-) Bile bile faiz yemek

İkisi tenasül uzvuna aittir

12-) Zina 

13-) Livata (ters ilişki)

İkisi ele aittir:

14-) Adam öldürmek

15-) Hırsızlık etmek

Birisi ayağa aittir

16-) Savaştan kaçmak

Sonuncusu ise bütün bedene aittir.

17-) Anne babaya isyan etmek

Kuran ve Hadisler Sohbetleri – Abdulkadir Geylani – Sayfa 68

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? Bu ortaya çıkışta dönemin koşullarının etkisi neydi? Ve sonrasında Sabbah etkisinin asırlar boyu devam edişindeki...
Osmanlı tarihi

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand’ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah’ın Ferdinand’a hitap şekli şöyleydi:

1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni'nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand'a bağlı topraklara girmiştir....
İslam tarihi

İbrahim bin Edhem Hz, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas’a sorarlar: ”Bu zatı ziyarete gitmeyecek misin?” Cevap şu: ”Şeytanla görüşmek, onunla görüşmekten daha hayırlıdır.” Halk şaşırır. Ama Hazret şu muhteşem cevabı verir:

Bir gün büyük velilerden İbrahim bin Edhem, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas'a sorarlar: ''Bu zatı ziyarete...
İslam tarihi

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan yola çıktıklarında o da...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ölmeseydi nereye sefer düzenleyecekti? – Yavuz Sultan Selim iktidara geldiği gün, 1512’de İspanya Kralı ve Alman İmparatoru 4. Karl

Şunu söylemem lazım, Yavuz Sultan Selim iktidara geldiği gün, 1512'de İspanya Kralı ve Alman İmparatoru 4. Karl henüz yoktu. Hiçbir...
Göktürk Tarihi

Vezir Tonyukuk’un Bilge Kağan’a cevabı

Göktürk Hakanı Bilge Kağan(716-734),Çin İmparatorluğunda olduğu gibi kendi ülkesinde de şehirleri surla çevirmek,kaleler yapmak istiyordu.Vezir Tonyukuk onun bu fikrine karşı...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Her bilgili ve akıllı adam şunlara dikkat etmeli:

İşlerini dürüst olmayan bir adama asla emanet etmemeli, Layık olmayanı bağış ve ihsana boğmamalı, Akıllı davranıp, her türlü haksızlık eğiliminden...
İslam tarihi

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur’an’da haber vermiştir. İşte o insanlar: 1) “Allah’a...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) kazılan toprağın hendek dışına taşınması işinde çalışmaktadır. Görgü tanığı bir arkadaşının anlatımıyla toz-toprak O’nun göğüs ve

Mekkeli düşmanları yanlarına aldıkları bazı çöl kabileleriyle birlikte onbin kişilik bir ordu düzüp, Medine üzerine yürürler. Savaşçı müslümanların sayısı ancak...
İslam tarihi

İsa (a.s.) evreni seyri sırasında dünyayı yaşlı bir kadın suretinde gördü; ona: ”Kaç eşin var?” diye sordu, dünya: ”Çok sayıları belli değil” dedi. İsa (a.s.): ”Ölüp gittiler mi yoksa seni boşadılar mı?” diye sordu;

İsa (a.s.) evreni seyri sırasında dünyayı yaşlı bir kadın suretinde gördü; ona: ''Kaç eşin var?'' diye sordu, dünya: ''Çok sayıları...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi nasıl çalışıyordu?

Ortaçağ'da işkence aleti olarak kullanılan bu sandalyenin neredeyse tamamında 500 ile 1500 arası çelik çivi bulunmaktadır. Kullanılan bu çelik çiviler...
İslam tarihi

Hz İsa’nın cehennem hakkındaki sözü

Hz İsa şöyle der: ''Nice sağlam bedenler, nice parlak yüzler ve nice güzel konuşan diller yarın cehennem katları arasında feryat...
İslam tarihi

Ata bin Rebah şöyle der: Bir gün Hz Aişe’nin yanına girdim ve ona: ”Resulullah’tan gördüğün en ilginç şeyi bana söyler misin?” diye sordum. Bunun üzerine Hz Aişe ağlayarak şunları söyledi:

Ata bin Rebah şöyle der: Bir gün Hz Aişe'nin yanına girdim ve ona: ''Resulullah'tan gördüğün en ilginç şeyi bana söyler...
İslam tarihi

Lokman Hekim’in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey

1-Namazda iken huzurda olduğumuzu muhafaza     .  2-İnsanlar arasında dili muhafaza. 3-Yemekte iken boğazı muhafaza. 4-Misafirlikte gözü muhafaza.(evin gelini,...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın torunu Hülagu Han Halifeyi nasıl işkence ederek öldürdü?

Moğolların en fazla zarar verdikleri kesim Müslüman devletler oldu. Tarihçiler, Moğol istilasının İslam dünyasındaki ilmi ve kültürel gelişmeyi sona erdirdiği...
İslam tarihi

Kıyamette ölümün boğazlanması

Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiklerinde ölüp getirilip cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Sonra bir münadı şöyle seslenecek: ''Ey cennet...
Dünya tarihi

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

İskender, Aristo'ya sorar: ''İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?'' Aristo: ''Adalet olduğu zaman cesarete gerek kalmaz'' der....
İslam tarihi

Hz Ömer bir gün mescidde oturuyordu. Rum imparatorunun elçisi, bazı hediyeler, bir doğan, bir tazı ve bir şişe zehirle Ömer’in yanına geldi ve şöyle dedi:

Hz Ömer bir gün mescidde oturuyordu. Rum imparatorunun elçisi, bazı hediyeler, bir doğan, bir tazı ve bir şişe zehirle Ömer'in...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail de muharebeye hazır olduğunu bildirmişti. Bu cevap, Osmanlı ordusu Erzincan Ovası’na geldiği sırada alınmıştı. Şah İsmail mektubu getiren Kılıç’ı öldürtmüştü. Şah İsmail Yavuz’a bir mektup gönderip:

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı öncesinde Şah İsmail'e gönderdiği mektupta, atlarının ayaklarını bastıkları yerlerin kendisine verilmesini ve bunun için safer...
Moğol tarihi

Moğol ordusu güneyin görkemli şehirlerine doğru yola çıktığında kendilerine fazlasıyla güvenen Curşeliler onları bekliyor ve Moğolların ilerleyişini alaylı bir şekilde izliyorlardı. Çinli bir alim, Jurched’in Cengiz Han’a şunu söylediğini kaydeder:

Gizli Tarih'e göre, Cengiz Han halkının ve müttefiklerinin kendisinin tam olarak ne yapmaya çalıştığını kavradıkları konusunda ikna olunca kurultaydan çekilip...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Mutlaka Okumalısınız

Abd Meclisinde hangi Osmanlı Padişahının portresi bulunuyor?

Abd Temsilciler Meclisi'nin salonunun duvarlarında dünyaya ün salmış kanun...

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

Alimler, gemide Hz Nuh'la birlikte bulunan mü'min kimselerin sayısı...
x