Türk tarihiBüyük Türk kahramanı Alp Er Tunga hile ile nasıl...

Büyük Türk kahramanı Alp Er Tunga hile ile nasıl öldürüldü?

-

- Reklam -spot_img

Alp Er TUnga Türk tarihinin en eski destanlarından birisidir. Kahramanı Alp Er Tunga, Türk olup, Turan, Saka veya Kengeres denilen bölgenin hükümdarıdır. Alp Er Tunda, M.Ö. 7-6. yüzyıldaki Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş, İran hükümdarı Keyhüsrev tarafından hile ile öldürülmüştür. Bu kahraman hakkında eski Türk toplumunda söylenen destanlar zamanımıza kadar ulaşmamış olmakla birlikte, Türkler arasında hatırası uzun süre yaşamış, daha sonra kurulan Göktürk, Uygur devletlerinde adına yoğ törenleri tertip edilmiştir. Ayrıca Göktürk, Uygur, Selçuklu hükümdar aileleri Alp Er Tunga’yı (Afrasyab) en eski ataları olarak kabul etmişlerdir.

Destan metni günümüze intikal etmemiştir. Alp Er Tunga hakkında ilk ve en önemli bilgi Firdevsi’nin ”Şehname” adlı eserinde verilmiştir. Alp Er Tunga’nın bu İran destanındaki adı ”Efrasiyab”dır. Bu esere göre, İran-Turan savaşları boyunca en büyük Turan kahramanı önce şehzade, sonra hükümdar olarak anlatılan Afrasyab’dır. Kaşgarlı Mahmud da, Divan-ı Lügati’t-Türk’te Alp Er Tunga’dan değişik vesilelerle çokca bahsetmiştir. Alp Er Tunga’nın ölümü hakkında söylenmiş bir Sagu (ağıt) da yer almıştır. Alp Er Tunga’nın adının Afrasyab olduğu Kutadgu Bilig’de kayıtlıdır. Ayrıca Orhun Abidelerinde Kül Tegin ile Bilge Kağan anıtlarında ve Şecere-i Terakime’de de Alp Er Tunga adı geçmiştir.

Sorularla Türk Tarihi

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor