Dini Hikayeler

Osmanlı’ya yardıma gelen melek ordusu – Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe’de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan’a girmişler, buradan da 25.000 kişilik bir kuvveti Bükreş üzerine salmışlardı. Onları sadece 3.000 kişilik

İslam tarihi

Buhtunnasr, iki aslanı (dövüştürmek için iyice) kızıştırdı. Sonra o iki aslanı bir kuyuya attı. Danyal peygamberi de getirip

Dünya tarihi

Dünya nüfusu’nun dinlere göre dağılımı

İslam tarihi

Hz Cebrail Lut kavmini nasıl kör etti? Öyle ki yüzlerindeki göz çukurları tamamen kapanıp dümdüz hale geldi. Gözlerini kaybeden o ahlaksızlar, duvarlara tutunarak, el yordamıyla evlerine dönmeye başlamışlar. Dönerken de Allah’ın peygamberi Hz Lut’u tehdit ederek:

Selçuklu tarihi

Mevlana’nın ölümü nasıl oldu ve son sözleri ne idi?

İslam tarihi

Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

Dini Hikayeler

Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde devam eder. Derken Allah Teala Hz Musa’ya vahyederek ”Falanca kuluma söyle, ona çok kızgınım!” der. Hz Musa mesajı ulaştırınca adam üzülür ve hemen bir çöle giderek Allah Teala’ya şöyle niyaz eder:

Osmanlı tarihi

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Moğol tarihi

Moğollar tarafından zehirlenerek öldürülen şehzadeler 14.yy

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid nasıl vefat etti? – Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid  1402’de Ankara  Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İddiaya göre içine düştüğü durumu

Türk tarihi

Atatürk’ün son sözleri – Atatürk’ün vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da bilinen ilk isyan Osman Gazi’ye nasıl yapıldı?

Dünya tarihi

Halk, birbirine zulüm ettiği zaman Allah onlara zalim bir hükümdar gönderir. Şu olay buna bir örnektir. Bir gün Haccac b. es-Sekafi’ye bir mektup gönderildi. Mektupta:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez:

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

Türk tarihi

Büyük vatan şairi İstiklal Marşımız’ın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un en üstün yanlarından biri de insana verdiği  değer ve gösterdiği saygıydı. Özellikle çocuklara karşı çok hoşgörülü ve özveriliydi. Halkalı Baytar Mektebi’nde (veterinerlik okulu) öğrenim görürken ”Hasan” adlı biriyle çok sıcak bir dostluk kurmuştu. Hasan, bir gün şöyle bir öneride bulundu Akif’e

Türk tarihi

Atatürk’ün manevi mirası

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Üç şey insanı helak eder:

İslam tarihi

Kuran’da 50 güzel davranış

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Izdırap Armudu (Vajina ve Rektum Armudu)

x