Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine neden karşı çıkıyordu? - Dtarihi
Osmanlı tarihiÇandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine neden karşı çıkıyordu?

Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethine neden karşı çıkıyordu?

-

Anadolu ve Rumeli arasında bölünmüş Osmanlı ülkesi, ancak İstanbul fethedilince birleşik sağlam bir imparatorluk olacaktı. Genç Sultan Mehmed bunu iyi anlamıştı. Ancak, devlet içinde mutlak bir otorite sağlayan kudretli veziriazam Çandarlı Halil fethe kesinlikle karşı çıkıyordu. Halil, bir Avrupa Haçlı ordusunun 1444’te Varna’ya kadar geldiğini unutmuyor ve İstanbul alınırsa rakibi Zaganos lehine, kendisinin iktidardan düşeceğini hesaplıyordu. Bu iki nedenle Çandarlı, elinden geldiği kadar İstanbul fethine karşı çıktı. Sultan Mehmed bunu iyi anlamıştı, Çandarlı Halil ve onunla beraber bazı ümera ve ulema, fethin gerçekleşmeyeceğine, genç sultanın bir maceraya atıldığına inanıyorlardı. Diğer yandan, İstanbul kuşatmasında Fatih, kuşatmayı sonuçlandırmak zorundaydı:

Kuşatma devam ederken güçlü bir Venedik donanması Ağriboz’a doğru yoldaydı ve Macarlar elçi gönderip tehditte bulunmaktaydı. Fatih, gelecekti payitahtı, İstanbul’u harap bir şehir olarak almak istemiyordu. Ordusunda toplanan 100-150 bin kişiden birçoğu, İstanbul zenginliklerini yağma hayaliyle savaşıyordu. Sonunda Sultan, yağma ilan etmek zorunda kaldı. 20 Nisan deniz yenilgisinde şevki kırılıp dağılmaya başlayan ordusu, onun yılmayan azmi, fethi müjdeleyen Akşemseddin’in ”tebşiratı” ile canlandı ve Haçlılar ulaşamadan fethi başardı.

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler – Halil İnalcık

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı’nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi’ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle seslenmiştir:

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı'nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi'ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle...
Hun Tarihi

Attila’ya Tanrı diyen Romalı şairi Attila neden ateşe atılma emri verdi?

İmparatorların korkulu rüyası Avrupa Hun hükümdarı Attila, Alpleri aşarak, Kuzey İtalya'nın o yeşil ve sulak vadilerinde at koşturuyor, karşısına çıkan...
İslam tarihi

Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ”Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?” diye sorunca, Cenab-ı Hak ona vahy göndererek…

Meşhur haberde varid oldu; Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ''Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?''...
İslam tarihi

Anlattıklarına göre Cebrail, uzun zamandır, gebe kalmamış bir beygirin üzerine bir süvari suretinde göründü. Bu şekilde Firavun’un erkek atının önünden geçti. Derken Firavun’un atı ona…

Yüce Allah denizi kendi halinde ve olduğu gibi bıraktı. Nihayet Firavun da, (kıyıya) vardı. (Denizde yolların açıldığı) o dehşetli hayret...
Göktürk Tarihi

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta:

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta: -“Gökte nasıl tek bir Tanrı varsa;yeryüzünde de...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Duası

''Ey Allah'ım, ancak sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim ve senin yardımınla mücadele ettim. Ey Allah'ım, beni...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi...
Osmanlı tarihi

30 kişinin baş aşağı çınara asıldığı Vaka-i Vakvakiye nedir? Yeniçerilere kapıkulular ve halk da dahil olunca

4. Mehmed Osmanlı padişahlarının arasında hükümdarlık tahtına en küçük yaşında oturanıdır. Belki de bu yüzden Topkapı Sarayı'ndaki hadımağaları çocuk padişah...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İspanyol Eşeği

Bu işkence, özellikle İspanyol Engizisyon mahkemelerinde kullanılan işkence yöntemiydi. Tepesi sivriltilen tahta bir blokta kurban elleri arkadan bağlı bir şekilde eşeğe...
İslam tarihi

Bir gün Hz Musa bir yerde durmakta idi. Kafirin biri bir hınzıra ip bağlamış çekip götürür. Bu domuz kendisinin Hz Musa’nın yanına götürülmesinden korktu. Kafir dedi ki: – Bilir misin ya Musa bu kimdir?

Ben-i İsrail'den bazılarının suratları hal-i hayatlarında iken başka başka mahlukatların suratına döndü. Haberlerde kaydedildiğine göre, bir gün Hz Musa bir...
İslam tarihi

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

''Medine'de (bir gün) bir ihtiyar gördüm, konuşuyordu. Onun kim olduğunu sordum. Onun, Übeyy bin Ka'b (r.a) olduğunu söylediler. O, şunları...
Osmanlı tarihi

Sultan Ahmet Han, bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecit Sivasi’ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine;

Sultan Ahmet Han, bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer...
İslam tarihi

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Zalimlerin evini bırak, orası senin yurdun değil, orayı terket. Vaktini dünyadan ayır,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

1-) Emir'in rüşvet alması. Hepsinin en kötüsüdür. Çünkü alemin nizamının bozulmasına neden olur. 2- At aşırma ücreti, 3- Zina ücreti,...
Ünlülerden sözler

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Ey İnsan! kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma… Her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.” Ashab-ı Kiram sordular: ”Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?” Şöyle buyurdu:

''Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.'' Ashab-ı Kiram sordular: ''Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?'' Şöyle buyurdu: ''Bana tabi olan...
İslam tarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir? ”Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 3/97).

''Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır.'' (Al-i İmran, 3/97). Yani kendisinden sonraki peygamberlerin babası ve zürriyetinden haniflerin imamı Hz İbrahim'in...
Timur tarihi

Osmanlı topraklarına giren Timur, 18 günlük bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1400’de Sivas’ı teslim aldı. Kaleyi savunan 4000 askeri kan dökmemeye söz verdiği için diri diri…

Timur batıya doğru harekete geçtiğinde Osmanlılar, Memlüklüler, Altınordu ve Kadı Burhaneddin Ahmed Beyliği arasında ona karşı bir ittifak oluşturulmaya çalışıldı....
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın hakimiyetini sağlam temellere dayandırmasını sağlayan 21 büyük yasası. Bu yasalarda hırsızlık, zina, eşcinsellik vb. suçların cezası neydi?

1- Sadece tek bir Tanrı'ya inanılacak. Göklerin ve yerin yaratıcısı; hayatı, ölümü, zenginlik ve fakirliği veren, herşey üzerinde mutlak kudret...
İslam tarihi

Nefsine uyarak cehenneme giden adam

Anlatıldığına göre Ebu'l Hasen er-Razi, vefatından iki sene sonra babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına: ''Babacığım, seni...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Selahattin Eyyubi’nin son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu:

57 yaşındaki Sultan'ın son nefesini vermeden son sözleri ve...

Mekke’liler putlara tapmaya nasıl başladılar?

Huzaalılar, Kabe'nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl...
x