>Dini Hikayeler | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Dini Hikayeler

Şeytanın Hz İsa’yı kandırmaya çalışması

Hz İsa bir dağın tepesinde namaz kılıyordu. Derken İblis, ona gelip: -Her şeyin (Allah’ın) kaza ve kaderiyle meydana geldiğini iddia ...
Read More

Avcı ile serçe (Tamahkarlığın kötülüğü hakkında)

Şa'bi şöyle bir hikaye anlatır: Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek ''Beni ne yapıcaksın?'' diye sorar. Avcı ...
Read More

Hz Adem ile Şeytan arasında geçen tövbe konusu

Bir gün Hz Adem yolda giderken kendisine şeytan şataştı. Hz Adem dedi ki: -Ya Şeytan! Benimle ve benim oğullarımla bir düşmanlığın ...
Read More

Hz Süleyman ile Veziri Asaf arasında geçen olay

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de ...
Read More

Hz İsa ile İblis arasında geçen konuşma

Hikaye edildiğine göre Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis'in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ''Bu bal ve ...
Read More

Hz Musa ve 20 yıl tevbesini bozan adam

Hikaye edildiğine göre Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde ...
Read More

Firavun’un Müslüman olan Hz Maşita’ya işkenceleri ve şehit oluşu

Firavun'un bir hazinedarı, hazinedarın da bir hanımı vardı. Adına Maşita derlerdi. Firavun'un kızının dadısı idi. Maşita hatun Hz ...
Read More

Hz Musa ile Mecusi arasında geçen konuşma

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa'ya dedi ki: -Ya Musa! Nereye gidersin? Hz Musa ...
Read More

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Hatem-i Esam denilen evliyaullahtan biri vardı. Tevekkül edip dururdu. Hiç esbaba mukayyet olmazdı. Bir gün münafıklardan bazıları gelip ...
Read More

Hz Süleyman ile Pazarcı arasında rızık konusunda geçen konuşma

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ''Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala'nın emirlerini ifa ile meşgul ol. ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }