>Dünya tarihi arşivleri - >
Browsing Category

Dünya tarihi

Tapınak Şövalyeleri ile Haşhaşiler nasıl yakınlaştı?

Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara giden Haçlılar arasında, Müslümanlarla en yakın ilişkileri kuran Tapınakçılardır. Ama ...
Read More

Kahinler Cin Şeytanlarıyla nasıl bir ilişki içindedir? – İbn Kesir

Arap kahinlerine göre; cinlerden olan şeytanlar, semadan haber çalarak bunları kahinlere getiriyorlardı. Çünkü o zamanlarda şeytanların ...
Read More

İsrailoğulları hangi soydan geliyor?

Yine Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik, peygamberliği ...
Read More

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

Birkaç sene evvel sinemalarda gösterime giren ''Truva'' filmini çoğunuz hatırlayacaksınız. Senaryosu Homeros'un İlyada'sından esinlenerek ...
Read More

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

Masonluğun köklerini, eski Yunan Mitolojisinden Türki Şamanlara, oradan Eski Mısır'a kadar dayandırmak, bir bakıma mümkün olabilir. ...
Read More

Hz Süleyman Tapınağı nasıl yapıldı ve Tapınağı kim yıktı?

Hz Süleyman Tapınağı, Tevrat ve Kitab-ı Mukaddes'te ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Yaklaşık olarak M.Ö 10'ncu yüzyıl ortalarına ...
Read More

Yahudiler, Kutsal Ahit Sandığı’nın yeniden bulduklarında Rabb’in onlarla tekrar konuşacağına mı inanıyor?

Yahudiler, Kutsal Ahit Sandığı'nın yeniden bulduklarında Rabb'in onlarla tekrar konuşacağına mı inanıyor? Evet. İsrailoğullarının ...
Read More

Kuran’da Ahit Sandığı nasıl anlatılıyor?

Kuran, Ahit Sandığı konusuna oldukça etkileyici bir anlatım getirir. Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: ''Haberiniz olsun onun ...
Read More

Kutsal Emanetler’den Ahit Sandığı, Tevrat’ta ve Kuran’da geçiyor. Özellikle Kuran’da yer almasından dolayı, hayali bir obje olmaktan çıkıyor. Neler biliyoruz Ahit Sandığı hakkında?

Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit Sandığı, tarihsel olarak var olduğu bilinen bir nesne. Aynı zamanda Ahit Sandığı ...
Read More

Büyük İskender’in altın tabutlu bedenini kim çaldı?

Söylenceye göre, MÖ 323 yılında Büyük İskender (Günümüzde İran olarak bilinen Pers ülkesini fetheden Makedon kralı) içi beyaz balla ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }