>İslam tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

İslam tarihi

Karun, fahişe bir kadına para verip neden Hz Musa’ya iftirada bulundu ve sonra Hz Musa’nın bedduasıyla nasıl yerin dibine batırıldı?

Abdullah İbn Abbas ile Süddi'nin  (şöyle dedikleri) nakledilmiştir: ''Karun, fahişe bir kadına mal verip ona; insanların ileri gelen ...
Read More

Karun simya ilmini veya İsmi A’zam duasını bilerek mi servetini topladı?

Karun'un düşüncesinin bu şekilde reddedilmesi, bizim, onun ''Bu (servet) bana, bendeki bilgiden dolayı verilmiştir.'' (el-Kasas, 28/78) ...
Read More

Hz Harun nasıl vefat etti? İsrailoğulları’nın Hz Musa’ya Hz Harun’u öldürdün diye iftira atmaları…

Abdullah İbn Me'sud'un ve bir grup sahabinin şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Sonra Yüce Allah, Hz Musa'ya: ''Ben, Harun'u vefat ...
Read More

Karun, sarayıyla birlikte nasıl helak oldu?

Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: ''Karun, Hz Musa'nın amcasının oğlu idi.''  Katade dedi ki: Tevrat'ı güzel ...
Read More

Hz Musa’nın vefatı nasıl olmuştur?

Daha önce belirttiğimiz üzere Tih Çölü'nden Hz Musa ile birlikte Yuşa İbn Nun ile Hz Musa ile Hz Harun'un kız kardeşi Meryem'in kocası ...
Read More

Hz Musa ile Firavun’un tartışması

Hz Musa, ailesini alıp (Mısır'a gitmek üzere) yola çıktığında Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de sana anlatmış olduğu ateş, asa ve el ...
Read More

Hz Musa döneminde dağ İsrailoğullarının üzerine neden kaldırıldı?

Allah tarafından yapmakla emrolundukları görevleri kavmine açıklayınca onlar o görevleri (kendileri için) ağır buldular ve yapmaya ...
Read More

Hz Hasan, Muaviye’ye karşı neden Halifelik’ten vazgeçti? Hz Hüseyin’i nasıl şehit ettiler?

Hz Ali'nin şehit edilmesi sonrasında İslam toplumunda özellikle Mekke ve Medine ahalisi, Hz Hasan da Müslüman kanı dökülmesin diyerek ...
Read More

Hz Muhammed (sav) ‘i tartışmada mat etmek niyetiyle gelen Hüseyin nasıl müslüman oldu?

Mekke'deki ilk ve sıkıntılı yıllardır. Kendisine iman edenler, henüz bir avuçtur. Bu bir avuçtan bir tanesi de İmrandır ki, babası ...
Read More

Hz Muhammed (sav) ‘in Necran hristiyanlarıyla yaptığı tartışma

Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine'de ziyaret etmektedir. Hz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddialarını tekrarl...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }