>Selçuklu tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Selçuklu tarihi

Bizans Kralı’nın esir düşen Gürcü Kralı için Tuğrul Bey’e teklifi

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu tahtına geçince Anadolu'nun fethine, kuvvetli bir ordunun başında Kutalmış Beyi gönderdi. Bizanslılar, ...
Read More

Mevlana’nın ölümü nasıl oldu ve son sözleri ne idi?

Kaynakların rivayetine göre, Aşıklar Sultanı'nın rahatsızlığı büyük üşütmeden ileri gelmişti. Aynı zamanda dayanılmaz bir ...
Read More

Alparslan nasıl şehit edildi?

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan,1072 yılında Hana kalesini kuşattı.Kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim olacağını bildirdi.Alparsla...
Read More

Hasan Sabbah neyi ya da hangi geleneği temsil ediyordu?

Hasan Sabbah'ın temsil ettiği çizgiyi ana hatlarıyla Hz Ali devrinde meydana gelen siyasi olaylara kadar götürebiliriz. Hz Osman'ın hilafeti ...
Read More

Kadın dailer var mıydı? Haşhaşilerin özel bir işareti, parolası var mıydı?

O zaman şunu da sorayım; kadın dailer de var mıydı? Kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla yok. Ama tahminde bulunmak mümkün, bunların ...
Read More

Nizamülmülk’ün öldürülmesinde de Melikşah’ın eşi Terken Hatun’un parmağı var mıydı?

Kesin vardır demek için yeterli bilgi yok. Ama kudretli vezirin öldürülmesinin onun da çok işine geldiği muhakkak. Terken Hatun, Sultan ...
Read More

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde cennete benzer yerler var mıydı?

Marco Polo'nun betimlemelerinden esinlenmiş roman cümleleri bunlar. Tarihi gerçekliğinin olduğunu düşünmüyorum ben. Alamut Kalesi, öyle ...
Read More

Alp Arslan’ın esas hedefi Anadolu değil, Fatımiler’di

Zaten Alp Arslan'ın esas hedefinin Anadolu değil, Fatımiler olduğunu söylediniz. Evet, sadece Alp Arslan'ın değil, Tuğrul Bey'in de, ...
Read More

Dönemin kaynaklarında Kürtler Malazgirt Savaşına katılmış mıdır?

Tarihçi kaynağa ve bilgiye dayalı olarak konuşur, yazar. Selçuklu tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Sıbt İbnü'l Cevzi, Kürtler...
Read More

Malazgirt savaşında Bizans ordusunda yer alan ancak taraf değiştiren Lejyoner Türkler oldu mu? Yoksa bir efsane midir bu anlatı?

Efsane falan değil, bu durum, kaynaklarda da yer alan kesin bir bilgi. Özellikle Romanos Diyogenes'e sefer sırasında eşlik eden danışmalar...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }