>Türk tarihi arşivleri - >
Browsing Category

Türk tarihi

Zülkarneyn (a.s) ile Türkler arasında geçen olay

Türkmen adını yazılı olarak en erken gördüğümüz yerlerden biri Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati-t Türk adlı eseridir. Türklere ...
Read More

Ca’ber Kalesi’nin yakınlarındaki türbede yatan Süleyman Şah kimdir?

20 Ekim 1921'de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi'nin dokuzuncu maddesi gereğince Ca'ber Kalesi ve ...
Read More

Selehattin Eyyubi’nin Kudüs’ün Haçlıların eline geçmesi üzerine söylediği söz:

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70 bin Müslüman'ın kılıçtan geçirilip, kafalarından kuleler yapıl...
Read More

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar?

Proto-Moğollar'dan, Kıtaylar'ın 924'te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak ...
Read More

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

Anadolu'da her zaman gayri memnun kitleler vardı. Türkmen-Aleviler vergilerden ve angaryadan rahatsızdı. Tabii sebepler değişikti, herkes ...
Read More

Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale’deki rolü nedir?

Atatürk'ün Çanakkale'deki rolü nedir? Anafartalar kahramanı denmesi boşuna olmasa gerek... Elbette boşuna denilmiyor. Orada henüz ...
Read More

Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti – İlber Ortaylı

Biliyorsunuz, onlar Hristiyanlığın Bogomillik mezhebine mensupturlar. Sonra zaman içerisinde İslamlaştılar ve adeta Türk kültürünü de ...
Read More

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Oğuz adı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık bunun, ''kabileler'' anlamına geldiği anlaşılmıştır. Yani ''ok+u+z'...
Read More

Türklerin atası kimdir?

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş? Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. ...
Read More

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }