Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü Akıncı Beyi Gazi Bali Bey’e yazdığı uzunca mekbun bir kısmı şu şekildedir: Her şeyin başı adalettir. Adil olmayan birisinin elinden çıkan iş de kötü iştir. Öyle insanlar var ki

Osmanlı tarihi

Avustralya’ da yaşayan 2 Osmanlı askeri Avustralya’ ya nasıl savaş açtı?

Osmanlı tarihi

Selanik Alatini Köşkü’nde tutuklu bulunan Abdülhamit’in, Balkan Savaşı’nın tüm hızıyla devam ettiği bir zamanda, bir gece yarısı kapısı çalınır. Gelen muhafız komutanı Rasim Bey’dir. Mahzun ve perişan haldeki Rasim Bey:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’yı neden öldürttü?

Dini Hikayeler

Malik bin Dinar – Darda Kalanların Rızkını Veren de Allah ‘tır

Göktürk Tarihi

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı? Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk darbe hangi padişaha olmuştur?

Selçuklu tarihi

Çağrı Bey’in Dandanakan savaşından önce söylediği söz – Dandanakan Savaşından önce,Tuğrul Bey,Musa Bey ve bazı komutanlar Gaznelilerle savaşmayıp İran taraflarına çekilmeyi önererek şöyle dediler:

Timur tarihi

Timur Sivas kalesini savunan 4000 kişiyi diri diri toprağa gömdü mü?

Türk tarihi

Atatürk’ün son sözleri – Atatürk’ün vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

Dini Hikayeler

Hazreti İsa ve Ahmak

Dini Hikayeler

Bir gün Hz Adem yolda giderken kendisine şeytan şataştı. Hz Adem dedi ki: -Ya Şeytan! Benimle ve benim oğullarımla bir düşmanlığın var mıdır? Şeytan cevaben:

İslam tarihi

Hz Ali, Hendek savaşında hendekten atlayan azılı kafir, Araplarca ‘Bin askere bedel’ Amr bin Abdud’u nasıl öldürdü? Araplarca bin askere bedel olan Amr, tepeden tırnağa zırhlıydı. Müslümanlara meydan okuyordu: -Benimle çarpışacak olan varsa meydana çıksın. Mücahitlerden hiç kimsenin sesi çıkmadı. Bunun üzerine

İslam tarihi

İmam-ı Azam’ın cimrilik hakkında sözü

İslam tarihi

Bir gün birisi Hz Ebu Bekir’e süt getirir. O da elinden alır ve içer. Adam, Hz Ebu Bekir’e: ”Topluluğun birine bir efsun okudum, karşılığında bu sütü verdiler” deyince,

İslam tarihi

Hz Adem kaç yıl Allah’a yalvarıp tevbesi kabul oldu?

İslam tarihi

Hz İbrahim ateşe atıldığı zaman,en son sözü

İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Haberler

II.Bayezid’in, Şehzadeliğinde Bazı Zararlı Maddeleri kullandığı doğru mu?

İslam tarihi

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman’ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren bir sohbetten sonra da izin isteyip ayrıldı. Genç, Hz Süleyman’a onun kim olduğunu sordu. Hz Süleyman,

x