Dini Hikayeler

Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat etti. Zahiren fasık, günahkâr bir kişiydi. İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan, elleriyle de değil, ayaklarıyla iteleyerek çöplüğe attılar. Allah-u Zülcelal Musa aleyhisselama şöyle vahyetti:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’nden başarılı dönmüştü. Bütün halk toplanmış onu şehre girerken alkışlamak için sabırsızlanıyordu. Ama Padişah, gece olmadan şehre girmek istemiyordu. Bunun sebebini herkes merak ettiği halde hiç kimse sormaya cesaret edemiyordu. Sonunda büyük alimlerden olan İbni Kemal: “Padişahım, bir maruzatım var,” dedi.

Dini Hikayeler

İmamı Azam ve Muhammed Bâkır tartışması – İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çıkıp Medine’ye ulaştığında karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer. Seyyid Muhammed Bâkır:

İslam tarihi

Mekke’de ilk puta tapma olayı Amr b. Luhayy liderliğinde nasıl gerçekleşti?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Müslümanların hangisi üstündür?”

Sasani tarihi

Eski İran padişahlarından Feridun’un sarayın kemerinde yazan şiir

Dünya tarihi

Büyük İskender’in altın tabutlu bedenini kim çaldı?

Dini Hikayeler

Ömer ibni Abdülaziz – Adaletli Halifenin Tavrı

İslam tarihi

‘Yüce Allah Hz Eyyub’ (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada hanımı geldi onu tanıyamadı. Hanımı: -‘Ey Allah’ın kulu!

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

İslam tarihi

Hz Ebubekir mürtedleri öldürmüş müdür?

İslam tarihi

Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:

Dünya tarihi

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

İslam tarihi

Davud peygamber’in duası

İslam tarihi

Ress kavmi nasıl helak edildi? Ashab-ı Ress, (Yemen’de bir belde olan) Hadavvar/Hadur’da yaşıyorlardı. Yüce Allah onlara Hanzala bin Safvan adında bir peygamber gönderdi. Onlar,

İslam tarihi

Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı, hastalık çekmiş insanların durumu

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman,Yahya Efendi’nin bir evliya bir mürşid olduğunu, Hızır Aleyhisselam ile görüştüğünü bilir, kendisini de görüştürmesini istemiş.Bir gün Yahya Efendi ve Kanuni, kayıkla Boğaz’da gezmeye çıkmışlar.

Dini Hikayeler

Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi komşusu ziyaretine geldi. İçeri girdiğinde burnuna kötü bir koku gelmişti. Bu kokunun nereden geldiğini sordu. Hasan Hazretleri:

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

İslam tarihi

Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında tüm yazıların silindiğini, sadece:

x