Dtarihi Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler: - Dtarihi

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:

Paylaş

Loading

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar.

Birinci dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır?” (Mü’min Suresi 40/11)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah’a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. O’na ortak koşulunca (bunu) tasdik edersiniz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah’ındır.” (Mü’min Suresi, 40/12)

İkinci dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık!” (Secde Suresi, 32/12)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Daha önce, sizin için bir zeval olmadığına, yemin etmemiş miydiniz?” (İbrahim Suresi 44/14)

Üçüncü dualarında şöyle derler:

”Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım!” (Fatır Suresi, 35/37)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Fatır Suresi, 35,37)

Dördüncü dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz! Azgınlığımız bizi altetti; biz, bir sapıklar topluluğu idik. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.” (Mü’minun Suresi, 23/106-107)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın artık!” (Mü’minun Suresi 23/108)

Bundan sonra ebedi olarak konuşamazlar. Artık azabın şiddeti son haddine varmıştır.

Enes bin Malik’in dediğine göre Allah Teala’nın: ”Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir” (İbrahim Suresi 21/14) Ayet-i Kerime’si hakkında Zeyd bin Eslem şöyle der:

Yüz sene sabrederler, peşinden yüz sene yalvarırlar. Sonra yüz sene daha sabrederler ve sonunda: ”Artık sızlansak da sabretsek de birdir” derler.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x