Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler: | Dtarihi
İslam tarihiCehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap...

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:

-

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar.

Birinci dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır?” (Mü’min Suresi 40/11)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah’a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. O’na ortak koşulunca (bunu) tasdik edersiniz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah’ındır.” (Mü’min Suresi, 40/12)

İkinci dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık!” (Secde Suresi, 32/12)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Daha önce, sizin için bir zeval olmadığına, yemin etmemiş miydiniz?” (İbrahim Suresi 44/14)

Üçüncü dualarında şöyle derler:

”Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım!” (Fatır Suresi, 35/37)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Fatır Suresi, 35,37)

Dördüncü dualarında şöyle derler:

”Rabbimiz! Azgınlığımız bizi altetti; biz, bir sapıklar topluluğu idik. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.” (Mü’minun Suresi, 23/106-107)

Allah Teala da onlara şöyle cevap verecek:

”Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın artık!” (Mü’minun Suresi 23/108)

Bundan sonra ebedi olarak konuşamazlar. Artık azabın şiddeti son haddine varmıştır.

Enes bin Malik’in dediğine göre Allah Teala’nın: ”Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir” (İbrahim Suresi 21/14) Ayet-i Kerime’si hakkında Zeyd bin Eslem şöyle der:

Yüz sene sabrederler, peşinden yüz sene yalvarırlar. Sonra yüz sene daha sabrederler ve sonunda: ”Artık sızlansak da sabretsek de birdir” derler.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav)’in ümmetine 6 nasihati

İbn Hibban ve Taberani rivayetine göre Ebu Zerr şöyle...
x